Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - PBG odnotowało 202,36 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2019 r. wobec 36,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PBG miało 66,04 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowanej i zaniechanej w I poł. 2019 r. wobec 18,12 mln zł straty rok wcześniej.

Strata netto ogółem wyniosła z działalności kontynuowanej i zaniechanej wyniosła 199,89 mln zł wobec 38,57 mln zł straty rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 206,94 mln zł wobec 28,37 mln zł straty rok wcześniej.

"Poza podstawową działalnością operacyjną, z której grupa w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku wygenerowała stratę brutto ze sprzedaży na poziomie 132,3 mln zł (w I poł. 2018 roku był to odpowiednio zysk operacyjny w wysokości: 69,4 mln zł) na wynik operacyjny wpłynęły koszty sprzedaży w kwocie 7,9 mln zł (spadek o 5% w porównaniu do I poł. 2018), koszty ogólnego zarządu w wysokości 38,8 mln zł (spadek o 7% w porównaniu do I poł. 2018), pozostałe przychody operacyjne w kwocie 4 mln zł (w okresie I poł. 2018 było to odpowiednio: 11,2 mln zł), pozostałe koszty operacyjne w kwocie 4,5 mln zł (spadek z kwoty 47,6 mln zł w okresie I poł. 2018) oraz strata na zawarciu układu z wierzycielami, jaki zawarła spółka dominująca w kwocie 18,7 mln zł (w porównaniu do kwoty 9 mln zł w okresie I poł. 2018). Na poziom wyniku operacyjnego miały również wpływ koszty postępu technicznego, które wyniosły odpowiednio 5,3 mln zł w I półroczu 2019 i 3,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego" - podano w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 520,28 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 638 mln zł rok wcześniej.

"W okresie pierwszego półrocza 2019 roku Grupa PBG odnotowała w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego spadek przychodów ze sprzedaży na poziomie 18,5%. Przychody grupy zmniejszyły się z kwoty 638 mln zł w okresie pierwszych sześciu miesięcy roku 2018 do kwoty 520,3 mln zł w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku. Najistotniejszą pozycję przychodów ze sprzedaży stanowiły przychody z tytułu realizacji kontraktów w segmencie budownictwa energetycznego, w tym z tytułu realizacji kontraktu dotyczącego budowy bloku energetycznego w Jaworznie, który zgodnie z zakładanym harmonogramem realizacji prac osiągnął niższy poziom przychodów w omawianym okresie niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (I poł. 2019: 82,2 mln zł, I poł. 2018: 329,4 mln zł)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I półr. 2019 r. wyniosła 93,08 mln zł wobec 39,3 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.