Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - GK Immobile odnotowała 1,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 2,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,36 mln zł wobec 14,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 155,55 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 168 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że w I poł. br. spadek przychodów widoczny był w szczególności w dwóch segmentach - budownictwie przemysłowym oraz developingu. W budownictwie związane jest to z cyklicznością realizacji zawartych kontraktów oraz stosunkowo niskim zaangażowaniem wykonawczym na nowo zawartych kontraktach, natomiast w developingu wynika z cykliczności realizacji developerskich - nowe mieszkania do sprzedaży (osiedle Uniwersyteckie oraz 2 etap Platanowego Parku) będą dostępne odpowiednio w roku 2020 i 2021. Spółka deklaruje poprawę wyników w tych segmentach w kolejnych okresach.

Przychody w hotelarstwie zwiększyły się o 23,4%, do wartości 29 mln. Wzrost ten spowodowały przede wszystkim takie czynniki jak pierwsze pełne półrocze funkcjonowania nowych obiektów w Sopocie i Poznaniu, otwarcie hotelu w Lublinie oraz bardzo dobre wyniki sprzedażowe w hotelach w Łodzi, Gdańsku i Szczecinie. Sieć Focus Hotels, prowadząca działalność hotelarską w ramach Grupy Immobile, poprawiła także średni dzienny dochód z zajmowanego pokoju w stosunku do pierwszego półrocza 2018, jednostkowo o ponad 15 zł. Obecnie pod marką Focus działa 11 hoteli, a kolejne trzy (Warszawa, Szczecin oraz Bydgoszcz) są w fazie przygotowania. Jednocześnie spółka prowadzi zaawansowane negocjacje dotyczące kolejnych lokalizacji, podano także.

"Focus Hotels S.A. od kilku lat konsekwentnie stawia na rozwój sieci poprzez pozyskiwanie inwestorów chcących ulokować swoje aktywa w segmencie długoterminowej dzierżawy hotelowej z gwarancją zwrotu z inwestycji. Spółka planuje otwierać kolejne hotele zarówno w największych polskich miastach takich jak Wrocław i Kraków, jak również w mniejszych silnych biznesowo ośrodkach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców" - powiedział prezes Rafał Jerzy, cytowany w komunikacie.

W przemyśle w pierwszym półroczu 2019 roku utrzymywał się wysoki wzrost sprzedaży (+13% r/r) w segmencie systemów przeładunkowych. Grupa kontynuuje działania w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych zachodzących w zakładzie w Koronowie, gdzie wytwarzane są komponenty systemów przeładunkowych. W 2019 roku rozpoczęto modernizację i rozbudowę tego zakładu produkcyjnego. Po jej zakończeniu zwiększą się moce produkcyjne i skróceniu ulegnie czas produkcji, co będzie miało znaczny wpływ na konkurencyjność wytwarzanych produktów.

W związku z nabyciem w pierwszym półroczu 2019 roku grupy kapitałowej Atrem S.A., został wyodrębniony nowy segment działalności - Automatyka i Elektroenergetyka, który wniósł do przychodów spółki 18,9 mln zł. W skonsolidowanym rachunku wyników ujęte zostały dane za okres od 9 maja do 30 czerwca 2019 roku.

"Nowy segment, który wniosła akwizycja Grupy Atrem podlega aktualnie restrukturyzacji głównie w zakresie kosztów ogólnego zarządu. Prowadzimy także przegląd portfela kontraktów" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 1,97 mln zł wobec 0,45 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum). Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu i budownictwie przemysłowym.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.