Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

LPP odnotowało 135 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego (wzrost o 4% r/r) w III kw. 2019 r. przy 2 310 mln zł skonsolidowanych przychodów (wzrost o 13% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane.

Benefit Systems miał 1,336 mln aktywnych kart sportowych na koniec III kwartału br. wobec 1,104 mln kart rok wcześniej, podała spółka.

Finergis Investments Ltd. (wzywający 1) oraz Marek Górski (wzywający 2), ogłosili wezwanie na 20 083 783 akcji Ergisu, reprezentujących 53,15% ogólnej liczby akcji spółki i głosów na WZA, podała spółka. Pośredniczącym w wezwaniu jest mBank.

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) powołali Krzysztofa Jajugę w skład Rady Giełdy od 1 października 2019 r., podała GPW.

PKN Orlen zakończył proces due diligence Grupy Lotos, rozpoczęty w kwietniu 2018 roku, podał Lotos.

AC SA zanotowało 55,19 mln zł przychodów w III kw. 2019 r., co oznacza spadek o 4,9% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity na dwie niezależne spółki oraz zmianę nazwy Selvita na Ryvu Therapeutics, podała spółka. Zarządu oczekuje, że obie spółki będą notowane na głównym rynku warszawskiej giełdy począwszy od 16 października.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zadebiutowały certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez Raiffeisen Centrobank, podała GPW. Instrumentem bazowym jest indeks WIG-ESG, który GPW publikuje od 3 września br.

InventionMed podpisał z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju umowę na dofinansowanie budowy "Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR" w kwocie 16 mln zł, podała spółka. Całkowita wartość projektu to 29,5 mln zł.

Pfleiderer Group złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wydanie zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka. Wcześniej dziś Pfleiderer Group informował, że nadzwyczajne walne zgromadzenie zdecydowało o zniesieniu dematerializacji oraz wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Tauron Polska Energia planuje spłacić obligacje zapadające w listopadzie z dostępnych środków, natomiast będzie pracował nad refinansowaniem programu obligacji, którego termin spłaty przypada 2022 r., poinformował wiceprezes Marek Wadowski.

Feerum negocjuje na Ukrainie kontrakty z dużymi producentami i liczy na ich zawarcie w przyszłym roku, poinformował członek zarządu Piotr Wielesik.

Merlin Group uruchomił platformę Biznes i Kultura. Skierowany do segmentu B2B serwis oferuje obecnie ok. 300 000 produktów i pozwala proponować klientom ceny hurtowe, podała spółka.

Benefit Systems otrzymał postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na mocy którego nowy przewidywany termin zakończenia postępowania antymonopolowego ustalono na 29 lutego 2020 roku, podała spółka.

Fuzja prawna Banku Millennium z Eurobankiem została wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym co oznacza, że banki zostały formalnie połączone. Bank podtrzymał cel osiągnięcia rocznego zysku netto wysokości 1 mld zł w okresie 1-2 lat, podał Bank Millennium.

Enea Operator zmodernizuje stację energetyczną Warszów (110/15 kV) transformującą wysokie napięcie na średnie w Świnoujściu, podała spółka. Wartość projektu to 15,7 mln zł. Inwestycja otrzyma również dofinansowanie unijne w wysokości ponad 8 mln zł.

Infoscan podpisał aneks do umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, w którym zostały doprecyzowane kwestie formalne współpracy oraz zostały zatwierdzone warunki emisji obligacji zamiennych na akcje. Tym samym spełniony został ostatni warunek umowy i już wkrótce spółka pozyska środki finansowe z pierwszej transzy inwestycji, podał Infoscan.

Vistal Gdynia zawarł umowę na wykonanie konstrukcji stalowej dwóch mostów w Szwecji ze szwedzkim kontrahentem. Szacunkowa wartość umowy wynosi 1 011 507 euro netto, podała spółka.

Setanta podpisała plan połączenia z wydawnictwem gier komputerowych All In! Games, podano w komunikacie.

Grupa Recykl zgodnie z założeniami zakończyła montaż linii technologicznej nowego zakładu w Chełmie i dzięki otrzymanej 30 września decyzji na użytkowanie hali produkcyjnej, mogła rozpocząć rozruch technologiczny, podała spółka.

Hollywood odnotowało 1,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

NanoGroup odnotowała 0,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 1,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Banki i ubezpieczyciele podpisali umowę zmieniającą i ujednolicającą do umowy w sprawie finansowania działalności Elektrobudowy z 28 maja 2019 r., podała spółka. Zgodnie z umową termin na uzgodnienie termsheet został wydłużony zostanie do 10 października 2019 r.

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL) uzyskało wstępną zgodę organów korporacyjnych na zawarcie umowy inwestycyjnej oraz towarzyszącej jej dokumentacji, na podstawie której Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona ma wyemitować obligacje, które mają zostać objęte przez PPL w celu refinansowania dotychczasowego zadłużenia Baltony oraz dostarczenia środków na finansowanie jej kapitału obrotowego; PPL oraz podmioty z grupy kapitałowej Flemingo (sprzedający) określą warunki transakcji sprzedaży przez sprzedającego na rzecz PPL wszystkich posiadanych akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona, podała spółka.

Ursus w restrukturyzacji odnotował 21,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 22,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Marvipol Logistics - spółka zależna Marvipol Development - oraz PG Dutch Holding I B.V., Hermes Platinum i Hermes Logistics, tj. podmioty będące wspólnikami w spółce PDC Industrial Center 92 (zbywcy), zawarły z Aberdeen Standard European Logistics Income Plc, spółką działającą pod prawem brytyjskim (nabywca) przedwstępną umowę sprzedaży udziałów, podał Marvipol Development. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wszystkich udziałów w spółce PDC Industrial Center 92, która to spółka jest podmiotem realizującym projekt magazynowy pod nazwą "Panattoni Park Warsaw VII" zlokalizowany w miejscowości Moszna Parcele, w gminie Brwinów, w tym 46 udziałów stanowiących 46% kapitału zakładowego spółki PDC Industrial Center 92 należących do Marvipol Logistics.

T-Bull odnotował 0,16 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec 1,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Redan odnotował 36,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 7,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona odnotowało 45,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 2,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

EC Będzin odnotowała 15,44 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2019 r. wobec 1,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

GK Immobile odnotowała 1,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 2,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji odnotowały 865,94 mln zł straty netto w I poł. 2019 r. wobec 27,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Work Service odnotował 6,2 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2019 r. wobec 59,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sfinks odnotował 5,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 3,04 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enter Air odnotował 53,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 19,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polnord odnotował 26,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowanej w I poł. 2019 r. wobec 17,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elemental Holding odnotował 6,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 9,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gobarto odnotowało 7,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 5,68 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wartość portfela zamówień Grupy PBG wynosiła 3,17 mld zł na 1 lipca, podała spółka.

PBG odnotowało 202,36 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2019 r. wobec 36,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

4fun Media zaprezentowało plan dalszego rozwoju grupy kapitałowej. Jego nadrzędnym celem jest uporządkowanie aktywów oraz poprawa rentowności operacyjnej grupy kapitałowej 4fun Media w kolejnych latach obrotowych, podała spółka.

Enea podjęła decyzję o zamiarze przeprowadzenia przedterminowego odkupu obligacji serii ENEA0220 o wartości nominalnej 100 000 zł każda, podała spółka.

DataWalk zawarł umowę z Corpus Solutions a.s. z siedzibą w Pradze, której celem jest sprzedaż i wdrożenie licencji wieczystej oraz pełne produkcyjne wykorzystanie platformy DataWalk w towarzystwie ubezpieczeniowym Kooperativa s.a. Vienna Insurance Group w zakresie związanym z przeciwdziałaniem nadużyciom ubezpieczeniowym, podała spółka.

Poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych Santander Bank Polska na 30 czerwca 2019 roku w odniesieniu do aktywów ważonych ryzykiem wyniósł 18,1%, tj. powyżej wskaźnika minimalnego określonego na poziomie 16%, podał bank w publicznym raporcie.

Atal wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AU na kwotę 100 mln zł, podała spółka. Termin wykupu obligacji nowej emisji przypada 30 września 2021 roku.

Bumech odnotował 1,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec 14,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Awbud odnotował 15,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 3,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

4fun Media odnotowało 1,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 4,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Silvair odnotowało 1,56 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I pół. 2019 r. wobec 1,65 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ailleron odnotował 0,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 2,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Herkules odnotowało 0,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 3,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Solar Company odnotowało 0,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 1,26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Indykpol odnotował 7,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 81,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bioton odnotował 87,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 66,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pharmena odnotowała 5,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistal Gdynia odnotował 0,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 12,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistal Gdynia odnotował 0,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 12,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Protektor odnotował 0,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 1,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Libet odnotował 4,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 3,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rafako odnotowało 175,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 6,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tauron Polska Energia odnotował 141,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 69,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem