Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Większość obligatariuszy posiadających obligacje wyemitowane przez Rottneros AB zgodzili się na wypłatę przez nią dodatkowej dywidendy, podało Arctic Paper, które posiada 51,27% udziału w akcjach i w ogóle głosów Rottneros AB.

Grupa Lokum Deweloper sprzedała 64 lokale w III kwartale 2019 roku w porównaniu do 253 lokali w analogicznym okresie 2018 roku, podała spółka. Jednocześnie w wyniku rozpoznano 40 lokali wobec 596 rok wcześniej.

Elektrobudowa zawarła aneks do umowy z Bankiem Handlowym, przedłużający termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym do 30 października z wcześniej ustalonego terminu 30 września, podała spółka.

Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu określił zobowiązanie podatkowe ATM Grupa w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2014 w kwocie 5,82 mln zł, podała spółka.

P.A. Nova sfinalizowała umowę sprzedaży spółek P.A. Nova Invest Krosno - będącej właścicielem parku handlowego w Krośnie - i P.A. Nova Invest Sosnowiec - będącej właścicielem parków handlowych w Sosnowcu, podała spółka.

Wielton otrzymał obustronnie podpisany kolejny aneks do umowy ramowej ze Scania Peter LLC z siedzibą w Petersburgu na dostawę komponentów, części do montażu pojazdów oraz opcjonalnego wyposażenia określający jej wartość na łącznie maksymalnie 25 mln euro do końca 2020 r., podała spółka.

Grupa Wikana sprzedała (umowami deweloperskimi i przedwstępnymi) 228 lokali w okresie I-III kw. br. wobec 170 rok wcześniej oraz przekazała 207 lokali wobec 103 lokali rok temu, podała spółka.

ZKS Ferrum - spółka zależna Ferrum - podpisał z Hyundai Engineering Co., Ltd. S.A. oddział w Polsce umowę na dostawę zbiorników do magazynowania propylenu na potrzeby projektu "Polimery Police", podała spółka. Łączna szacunkowa wartość wynagrodzenia to ok. 9,7 mln euro netto.

W Polsce przeprowadzono 33 transakcje fuzji i przejęć w III kw. br., o ok. 33% mniej niż rok wcześniej, wynika z raportu "M&A Index Poland", przygotowywanego przez Navigator Capital i Fordata.

Na niemieckich stacjach należących do PKN Orlen zlokalizowanych w Berlinie uruchomione zostały dwie szybkie ładowarki samochodów elektrycznych o mocy 100 kW, a kolejne dwie zostaną uruchomione w najbliższych tygodniach w Hamburgu i Lubece, podała spółka. Tym samym Niemcy dołączają do Polski i Czech, w których funkcjonują łącznie już 43 szybkie stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 8,55 USD na baryłce we wrześniu br., w porównaniu do 5,59 USD rok wcześniej oraz 7,15 USD w sierpniu br., podała spółka.

Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 12,6 USD/b we wrześniu 2019 r. wobec 12,6 USD/b miesiąc wcześniej i 10,8 USD/b we wrześniu 2018 r., podała spółka.

Vantage Development sprzedał 202 lokale w III kw. br. w porównaniu do 158 lokali rok wcześniej, podała spółka. Narastająco w okresie trzech kwartałów 2019 r. grupa osiągnęła łączną sprzedaż na poziomie 605 lokali, w porównaniu do 622 lokali sprzedanych w okresie trzech kwartałów 2018 roku.

Przychody TIM wzrosły o 9% r/r do 72,34 mln zł we wrześniu 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-wrzesień przychody wzrosły o 6,1% r/r do 588,05 mln zł.

Archicom ocenia, że realizacja celu sprzedaży 1 300 - 1 600 mieszkań w 2019 r. nie jest zagrożona, poinformował wiceprezes Rafał Jarodzki. W prezentacji spółka podała, że w okresie styczeń-sierpień br. sprzedała 1 001 lokali.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła obrót akcjami spółek: Drewex, Everest Investments i ZM Henryk Kania w restrukturyzacji, a także obligacjami spółki ZM Henryk Kania w restrukturyzacji, podała Komisja.

Goldenline - spółka z grupy Agora rozwijająca platformę rekrutacyjną Goldenline.pl - wprowadza zmiany w zespole menedżerskim odpowiedzialnym za realizację nowej strategii firmy. Prezesem spółki został Tadeusz Kuropatwiński.

Moonlit Games ujawni do końca roku kolejne dwa większe projekty gier, które dołączą do uaktualnionego harmonogramu wydawniczego obejmującego na teraz łącznie 9 gier i jedną technologię do 2022 r., poinformował wiceprezes Michał Gardeła. W związku z tymi planami spółka nie wyklucza pozyskania dodatkowego finansowania.

PGNiG Supply & Trading (PST) - spółka z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - staje się wyłącznym odbiorcą gazu ziemnego wydobywanego w Norwegii przez Lotos Exploration & Production Norge (Lotos Norge) - spółkę z grupy kapitałowej Lotos - prowadzącą działalność poszukiwawczo-wydobywczą na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, podały obie spółki w komunikatach.

ASM Group ocenia, że w I półroczu 2019 r. wypracowała dobre wyniki i widzi trend zwyżkowy także w III kwartale, poinformował prezes Adam Stańczak.

Dekpol zakończył budowę trzykondygnacyjnego budynku w Gdyni o powierzchni całkowitej ok. 10 tys. m2. Inwestycja została zrealizowana w ramach usługi generalnego wykonawstwa na zlecenie firmy Trefl, podała spółka. Czas budowy wyniósł zgodnie z planem 15 miesięcy.

Bank Santander w ramach Trade Club Alliance - wspólnego projektu 14 różnych światowych banków, zainaugurował stworzenie nowej cyfrowej platformy wspierającej przedsiębiorstwa prowadzące handel zagraniczny. Dzięki przynależności Santander Bank Polska do Grupy Santander, będącej jednym z sygnatariuszy projektu, dostęp do jej funkcjonalności zyskają także polscy przedsiębiorcy, podał Santander Bank Polska.

Moonlit Games zaktualizował plan wydawniczy. Projekty studia zostały rozdzielone na dwie linie: Premium, do której należą produkty strategiczne, oraz Labs - pozostałe tytuły studia, podała spółka. W przyszłym roku Moonlit Games planuje co najmniej 7 premier.

Grupa MOL nie wyklucza w przyszłości wydłużenia łańcucha produkcji w segmencie petrochemicznym o produkcję pianek poliuretanowych, których głównym półproduktów są poliole, poinformował ISBnews wiceprezes wykonawczy MOL ds. downstreamu Ferenc Horvath.

Znaczącym konsumentem produkowanych przez MOL polioli powinni być polscy producenci materaców, należący do największych w Europie, poinformował ISBnews wiceprezes wykonawczy MOL ds. downstreamu Ferenc Horvath.

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Puławskiej w Warszawie za ok. 42 mln zł netto, podała spółka.

Grupa MOL nie będzie konkurować z PKN Orlen na rynku glikolu propylenowego, bo docelowo chce skupić się bardziej na produkcji polioli, przy wytwarzaniu których glikol jest jedynie produktem dodatkowym, poinformował ISBnews wiceprezes wykonawczy MOL ds. downstreamu Ferenc Horvath.

LiveChat Software miał 28 376 klientów korzystających z płatnego rozwiązania LiveChat według stanu na 1 października, podała spółka. We wrześniu liczba klientów wzrosła o 121 firm netto.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 2 544 mln zł na koniec września, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 595,3 mln zł

Wiceprezes BoomBit Paweł Tobiasz 1 października złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie spółki z przyczyn osobistych. Wobec powyższego rada nadzorcza spółki powołała Marka Pertkiewicza, dotychczasowego dyrektora finansowego, na stanowisko członka zarządu, podała spółka.

AB Kauno Tiltai należące do grupy kapitałowej Trakcji PRKiI zrealizowało umowę dotyczącą sprzedaży wszystkich udziałów w spółce UAB Pletros investicijos, w której AB Kauno Tiltai posiadała 100% udziałów, oraz przeniesienia praw i obowiązków, w tym praw do roszczeń z tytułu wierzytelności, wynikających z umowy pożyczki zawartej pomiędzy AB Kauno Tiltai a UAB Pletros investicijos, podała Trakcja PRKiI. Łączna kwota transakcji wyniosła 2,97 mln euro (tj. ok. 13 mln zł).

Sprzedaż Gry Car Mechanic Simulator Pocket Edition (tj. port gry Car Mechanic Simulator 2015 na Nintendo Switch), udostępnionej na platformie Nintendo Switch, w okresie od premiery do 1 października br. zwróciła wszystkie koszty produkcji i marketingu (sprzedaż ok. 1000 szt. kopii), podało Ultimate Games .

PCC Rokita podjęło uchwałę w sprawie emisji obligacji serii GA oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii GA, podała spółka. W ramach programu spółka wyemituje 150 000 obligacji serii GA o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna obligacji serii GA wyniesie 15 mln zł.

CCC odnotowało 201,3 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w III kw. 2019 r. wobec 164,2 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentujące wstępne dane. Spółka jest optymistycznie nastawiona do wyników w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Marcin Czyczerski,

Newag odnotował 13,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 15,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atal od stycznia do września 2019 roku zakontraktował 2 305 mieszkań, co oznacza wzrost o ponad 28% r/r, podała spółka. Atal zakłada, że w całym 2019 roku liczba podpisanych umów deweloperskich wyniesie ok. 3 tys.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem