Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii ma nadzieję na wzrost produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji do 2030 r. o nawet 50% w stosunku do poziomu produkcji z 2017 r., poinformował wiceminister Tadeusz Skobel.

"Głęboko wierzymy w skuteczną transformację sektora ciepłownictwa m.in. w kierunku zmian źródeł konwencjonalnych na jednostki kogeneracji. Mamy nadzieję także na ciągły wzrost produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Chcielibyśmy, aby do 2030 r. sięgnął on nawet 50% w stosunku do poziomu produkcji z 2017 r., co znakomicie wpisałoby się w projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 roku" - powiedział Skobel, cytowany w komunikacie poświęconym "Raportowi o kogeneracji w ciepłownictwie" przygotowanemu przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ).

Eksperci PTEZ dokonali w raporcie bilansu branży ciepłowniczej w Polsce w przededniu rozpoczęcia sezonu grzewczego. Wskazali kluczowe wyzwania w rozwoju kogeneracji w Polsce, na tle przemian następujących w europejskiej i globalnej gospodarce.

"Nowe jednostki gazowe planowane do uruchomienia w Płocku, w Warszawie czy w Stalowej Woli pozwolą przełamać wieloletni impas inwestycyjny, co z pewnością wpłynie na znaczne zwiększenie produkcji energii w lokalnej wysokosprawnej kogeneracji" - czytamy w raporcie.

Zdaniem jego autorów, poza wspieraniem nowych inwestycji rynek mocy umożliwi finansowanie utrzymania jednostek istniejących, w tym kogeneracji węglowej. Pozwoli to na zachowanie bezpiecznego tempa transformacji krajowego systemu elektroenergetycznego w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Należy oczekiwać, że efektywnie wspierana produkcja kogeneracyjna przyczyni się do zwiększenia stopnia bezpieczeństwa energetycznego, na poziomie krajowym i lokalnym, a zarazem poprawi międzynarodową konkurencyjność całego krajowego sektora wytwarzania energii elektrycznej.

"Sektor czeka wiele wyzwań, takich jak dostosowanie do wymagań BREF-BAT czy innych regulacji środowiskowych. Przed miastami natomiast stoi wyzwanie w postaci poprawy jakości powietrza. Kogeneracja jest najlepszą technologią pozwalającą na likwidację smogu i powinna być trwałym elementem rozwoju nowoczesnych, dbających o środowisko miast" - czytamy dalej.

Krajowe i unijne ramy polityki energetyczno-klimatycznej, w tym w szczególności przepisy prawne i systemy wsparcia, powinny przyczynić się do rozwoju wysokosprawnej kogeneracji w Polsce. Należy także mieć na uwadze, że sposób wdrożenia przez Polskę dyrektyw: ETS, EED, RED II i EPBD będzie miał istotny wpływ na efektywną kosztowo realizację celów w odniesieniu do poprawy jakości powietrza, redukcji emisji CO2, wzrostu OZE w miksie energetycznym i oszczędności energii oraz na znaczące miejsce w systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym dla źródeł kogeneracyjnych, wskazano także.

W raporcie podkreślono też, że rozwój małych źródeł kogeneracyjnych będzie wynikał z dwóch istotnych przyczyn:

- od 2025 r. wejdą w życie nowe standardy dla wielu źródeł ciepłowniczych z zakresem mocy 5?50 MW w paliwie (obecnie są to w większości kotły opalane węglem);

- kogeneracja jest jednym z najłatwiejszych ekonomicznie rozwiązań mogących pomóc osiągnąć efektywność systemom ciepłowniczym w rozumieniu dyrektyw o efektywności energetycznej.

"Rozwój kogeneracji jest jednym z priorytetów działań Ministerstwa Energii. W minionym roku udało się wdrożyć nowy mechanizm wsparcia ustanowiony ustawą o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz pakietem aktów wykonawczych. Mamy świadomość, że działania te mają ogromne znaczenie dla budowy nowych jednostek kogeneracji i rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych" - podsumował wiceminister.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.