Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

BoomBit osiągnął we wrześniu skonsolidowane przychody w wysokości 4,26 mln zł, podała spółka. Firma intensywnie pracuje nad dopracowaniem kolejnych tytułów GaaS, tj. "Archery Club" i "Idle Monster Factor", przed zaplanowanymi na IV kwartał premierami.

Spółka zależna Archicomu zawarła z Opex S.A. umowę, której przedmiotem jest wybudowanie 248 lokali mieszkalnych w ramach inwestycji mieszkaniowej przy ul. Racławickiej w dzielnicy Krzyki we Wrocławiu. Wynagrodzenie dla wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu ww. umowy wynosi 56,19 mln zł netto, podał Archicom.

Grupa PZU przeznaczy 5 mln zł na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w całej Polsce, podał ubezpieczyciel.

Konsorcjum Torpolu i Zakładów Automatyki Kombud zawarło z Elektrownią Ostrołęka Sp. z o.o. umowę na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C, o wartości 178,8 mln zł netto, podał Torpol.

Agrochem Puławy - spółka zależna Zakładów Azotowych Puławy z grupy kapitałowej Grupy Azoty - podpisała umowę w sprawie współpracy handlowej i wspólnych projektów badawczo-rozwojowych z GreenLab - spółką zależną Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Umowa dotyczy zakupu około 20 tys. ton nawozów rocznie.

Budimex Nieruchomości - w 100% zależny od Budimeksu - sprzedał 555 lokali mieszkalnych w III kw. 2019 r. w porównaniu z 301 umowami sprzedaży zawartymi w III kwartale 2018 r., podał Budimex. W tym samym czasie Budimex Nieruchomości przekazał 282 mieszkania wobec 228 rok wcześniej.

Inpro przekazało 83 lokale w III kw. 2019 r. wobec 96 szt. rok wcześniej, podała spółka. Jednocześnie poinformowała, że przeważająca część obrotów grupy przypadać będzie na ostatni kwartał roku.

ING Bank Hipoteczny zakończył budowanie księgi popytu na pierwszą emisję zielonych pięcioletnich listów zastawnych. W oparciu o jej wyniki bank wyemituje listy zastawne o wartości 400 mln zł, podał bank. W trakcie budowania księgi popytu deklaracje zakupu zgłosiło 15 inwestorów na łączną kwotę blisko 600 mln zł. Marża została ustalona w wysokości 0,53% ponad stawkę WIBOR dla depozytów 6-cio miesięcznych.

Mostostal Warszawa zawarł z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego umowę na wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych w zakresie projektowania oraz robót budowlanych dla zadania "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie", podała spółka. Wartość umowy wynosi 199,9 mln zł brutto

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę kapitałową Wojas we wrześniu 2019 r. wyniosły 35 229 tys. zł i były o 61,9% wyższe r/r, a bez uwzględnienia konsolidacji ze spółką Bartek przychody były wyższe o 42,7%, podała spółka.

Polski Holding Hotelowy (PHH) otworzy pierwszy w Polsce i Europie hotel pod marką Vb, należącą do sieci Best Western Hotels & Resorts, podała spółka. Pod tym szyldem Vb będą funkcjonowały Apartamenty Zgoda w Warszawie. PHH będzie operatorem obiektu, natomiast właścicielem nieruchomości jest Polski Holding Nieruchomości (PHN).

Rada nadzorcza Protektora podjęła uchwałę w sprawie odwołania i wyboru prezesa zarządu, podała spółka. Na podstawie uchwały odwołano prezesa zarządu Tomasza Malickiego ze składu zarządu spółki ze skutkiem na dzień 3 października 2019 r., godzinę 19:59 oraz powołano go ponownie w skład zarządu na funkcję prezesa ze skutkiem na dzień 3 października 2019 r., godzinę 20:00.

BNP Paribas Bank Polska podpisał umowę portfelowej linii gwarancji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) i tym samym przystąpił do programu Gwarancji Biznesmax, podał BGK. Program adresowany jest do przedsiębiorców z sektora MSP, którzy planują transformację energetyczną, zwłaszcza nowe inwestycje w efektywność energetyczną i w odnawialne źródła energii (OZE), jak również projekty innowacyjne.

Przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego w NB Tricity, spółce zależnej Nextbike Polska, umożliwi dokończenie II etapu projektu Mevo i nie wpłynie na jego bieżące funkcjonowanie, poinformował prezes Paweł Orłowski.

Archicom sprzedał 397 lokali w III kw. 2019 r., czyli o 9,4% więcej r/r, podała spółka.

Trakcja PRKiI zawarła z mBankiem umowę plasowania akcji nowej emisji i rozpoczęła ofertę 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda oraz nie mniej niż 13 014 209 i nie więcej niż 25 014 209 akcji zwykłych imiennych serii C o takiej samej wartości nominalnej, w formie subskrypcji prywatnej, podała spółka.

NB Tricity - spółka zależna Nextbike Polska - podjęła decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, podał Nextbike Polska, ujawniając opóźnioną informację poufną. Spółka zależna proponuje spłatę 10% należności głównej (tj. zobowiązań wobec wierzycieli) w 12 równych ratach miesięcznych.

Elektrociepłownia Będzin S.A. rozpoczęła przegląd opcji strategicznych w spółce zależnej Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o., mający na celu wybór potencjalnego inwestora branżowego, który wspólnie ze spółką zależną podejmie się inwestycji w nowy blok kogeneracyjny, podała EC Będzin.

Szacunkowa wartość przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych w Top Secret we wrześniu 2019 r. wyniosła ok. 17 mln zł i była wyższa o 2% r/r, podał Redan. W ujęciu narastającym, w okresie 9 miesięcy br. sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 167 mln zł i była niższa o ok. 1% r/r.

Portfel kredytów CHF spadnie niedługo poniżej 20% całego portfela, zapowiedział Bank Millennium.

Maxcom, przez utworzenie spółki Wisko, wchodzi na rynek akcesoriów telefonicznych oferowanych nowej grupie kontrahentów, prowadzących niezależne sklepy, tzw. "wyspy", poinformował ISBnews wiceprezes Maxcom Andrzej Wilusz.

Maxcom rozwija nowe linie biznesowe, bazujące na trendach zdrowego stylu życia i elektromobilności, które w I półroczu 2019 roku stanowiły 31% łącznej sprzedaży firmy, tj. 18,1 mln zł, poinformował ISBnews wiceprezes Maxcom Andrzej Wilusz.

Maxcom widzi wyhamowanie wzmożonej konkurencji globalnych koncernów i zakłada mniejsze wydatki marketingowe w kolejnych okresach i pracuje nad odbudową marż, poinformował ISBnews wiceprezes Maxcom Andrzej Wilusz.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem