Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa postanowiła przystąpić do realizacji emisji akcji serii F, podała spółka. Jednocześnie zarząd spóki postanowił odstąpić od emisji akcji serii E.

"W celu umożliwienia akcjonariuszom spółki, którym przysługuje określone w uchwale o serii F prawo pierwszeństwa w obejmowaniu akcji serii F uczestnictwa w emisji akcji serii F, spółka niniejszym wzywa uprawnionych inwestorów objętych pierwszeństwem, tj.:

[i] akcjonariuszy spółki, którzy posiadali akcje spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 0,5% ogólnej liczby głosów w spółce na dzień 19 sierpnia 2019 roku oraz

[ii] akcjonariuszy spółki obecnych na nadzwyczajnym zgromadzeniu spółki w dniu 23 września 2019 r., do przedstawienia Millennium Dom Maklerski S.A. dokumentu, wystawionego przez właściwe Inwestorowi biuro maklerskie lub dom maklerski, potwierdzającego stan posiadania akcji spółki na dzień 19 sierpnia 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Równocześnie, w związku z:

[i] przystąpieniem do realizacji emisji akcji serii F,

[ii] znaczącą różnicą w zakresie warunków określenia ceny emisyjnej akcji serii F, określonych w uchwale o serii F oraz ceny emisyjnej akcji spółki serii E, która to różnica, w ocenie zarządu spółki, uniemożliwia jednoczesną realizację przez spółkę emisji akcji serii F oraz akcji serii E, a także

[iii] znaczącą różnicą pomiędzy planowanymi łącznymi wartościami emisji akcji serii F oraz akcji serii E, przemawiającą na korzyść emisji akcji serii F, jako emisji o większej wartości umożliwiającej pełniejsze zaspokojenie potrzeb płynnościowych spółki, zarząd spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale o serii E, postanowił w dniu dzisiejszym odstąpić od wykonania uchwały o serii E, a tym samym odstąpić od realizacji przez spółkę emisji akcji serii E, podano także.

24 września br. Elektrobudowa informowała, że akcjonariusze zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki - o kwotę nie niższą niż 2 zł, ale nie większą niż 22 118 260 zł - poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii F w drodze subskrypcji prywatnej.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.