Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Rada wierzycieli Zakładów Mięsnych Henryk Kania wyraziła zgodę na zawarcie umowy dzierżawy z Cedrob, podała spółka. Uchwała wejdzie w życie z dniem jej podjęcia, o ile nie zostanie uchylona przez sędziego-komisarza. Dzierżawca będzie płacił spółce jako wydzierżawiającemu miesięczny czynsz dzierżawy w wysokości 300 000 zł netto miesięcznie, podano także.

"Spółka, na zasadach określonych w umowie dzierżawy, odda Cedrob S.A. jako dzierżawcy do używania i pobierania pożytków przedsiębiorstwo spółki w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego, obejmujące zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rozbioru, produkcji, przetwórstwa, konfekcjonowania i dystrybucji mięsa;

Koszty działalności przedmiotu dzierżawy będzie ponosił dzierżawca, począwszy od dnia przekazania przedmiotu dzierżawy;

Umowa ma zostać zawarta na czas określony 12 miesięcy od dnia uzyskania przez dzierżawcę zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli. Uzyskanie przedmiotowej zgody stanowi warunek zawieszający jej wejścia w życie" - czytamy w komunikacie.

"Tytułem zabezpieczenia roszczeń spółki wynikających z umowy dzierżawy, dzierżawcy złoży wraz z zawarciem umowy dzierżawy oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie wydania przedmiotu dzierżawy po rozwiązaniu umowy oraz w zakresie zapłaty czynszu i innych zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy dzierżawy do kwoty 3 600 000 zł" - czytamy dalej.

Spółka może wszcząć procedurę sprzedaży przedmiotu dzierżawy, a dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu przedmiotu dzierżawy.

Na początku października Giełda Papierów Wartościowych (GPW) na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła obrót akcjami ZM Henryk Kania w restrukturyzacji, a także obligacjami spółki ZM Henryk Kania w restrukturyzacji.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.