Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów planuje przyjąć projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw w III lub IV kw. br., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu. Celem projektu ma być usprawnienie procesu przygotowania i realizacji inwestycji w budowę elektrowni jądrowej.

"Projekt przewiduje wprowadzenie do kluczowych ustaw tworzących prawne ramy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce szeregu zmian usprawniających proces przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowej" - czytamy w informacji.

Do najważniejszych projektowanych zmian w zakresie ustawy inwestycyjnej należą:

- Rozszerzenie katalogu inwestycji towarzyszących, o którym mowa w art. 2 pkt 1 o inwestycje niezbędne do prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy elektrowni jądrowej;

- Objęcie zakresem stosowania specustawy jądrowej inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących realizowanych na obszarach morskich;

- Rozszerzenie zakresu przedmiotowego decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz zezwolenia na wejście na teren nieruchomości;

- Doprecyzowanie art. 14 ust. 6 ustawy poprzez wskazanie wprost, że skarga na decyzję wojewody o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy przysługuje również inwestorowi obiektu energetyki jądrowej;

- Wprowadzenie obowiązku nieodpłatnego udostępniania inwestorowi obiektu energetyki jądrowej przez organy administracji publicznej i niektóre inne podmioty, danych zawartych w prowadzonych przez te organy i podmioty rejestrach, ewidencjach i wykazach, na potrzeby realizowanych przez inwestora zadań;

- Rozszerzenie wyłączenia stosowania ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie przygotowania i budowy obiektów energetyki jądrowej również na grunty rolne i leśne przewidziane do prowadzenia badań lokalizacyjnych i środowiskowych związanych z budową obiektu energetyki jądrowej.

W zakresie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe przewidziano:

- Doprecyzowanie uregulowań dotyczących etapów budowy i rozruchu obiektu jądrowego;

- Jednoznaczne uregulowanie dopuszczenia do dalszego prowadzenia ruchu bloku po pozytywnych wynikach testów rozruchowych, do czasu uzyskania zezwolenia prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) na eksploatację, na podstawie warunków zezwolenia na rozruch;

- Doprecyzowanie przepisów dotyczących obszaru ograniczonego użytkowania.

Z kolei w zakresie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przewidziano:

- Odstąpienie od obligatoryjnego obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę dla obiektu energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących;

- Zwiększenie roli prezesa PAA w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji środowiskowej dla obiektu jądrowego.

"W ocenie Zespołu [do spraw opracowania zmian w przedmiocie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących] oraz Ministerstwa Energii, pomimo opóźnień oraz wczesnego etapu przygotowania projektu zebrane już zostały dostateczne doświadczenia pozwalające na dokonanie zasadniczej nowelizacji ustawy inwestycyjnej oraz niektórych innych ustaw związanych z procesem przygotowania i budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących" - napisano również w materiale.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem