Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030" wraz ze "Wspólną deklaracją na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa", podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Dokumenty zostały przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

W "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030" przedstawiono pogłębioną analizę możliwości rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa w wymiarze regionalnym, co umożliwiło określenie kluczowych kierunków ich rozwoju do 2030 r., poinformowano.

"Celem głównym strategii jest rozwój gospodarczy wsi umożliwiający trwały wzrost dochodów jej mieszkańców, przy minimalizacji rozwarstwienia ekonomicznego, społecznego i terytorialnego oraz poprawie stanu środowiska naturalnego.

?Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych:

- zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i rybackiej,

- poprawę jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska,

- rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych miejsc pracy i aktywnego społeczeństwa" - czytamy w komunikacie.

Planowane działania dotyczą wszystkich gospodarstw rolnych i rybackich oraz wszystkich obszarów wiejskich, z uwzględnieniem ich różnych potrzeb rozwojowych.Wśród nich przewidziano:

- utrzymanie zasady, że podstawą ustroju rolnego będą gospodarstwa rodzinne;

- wspieranie zrównoważonego rozwoju małych, średnich i dużych gospodarstw rolnych;

- większe niż dotychczas wykorzystanie potencjału sektora rolno-spożywczego dzięki rozwojowi nowych umiejętności i kompetencji jego pracowników, a także przez wykorzystanie najnowszych technologii w produkcji i zastosowanie rozwiązań cyfrowych oraz tworzenie warunków do kreowania innowacyjnych produktów;

- budowanie konkurencyjnej pozycji polskiej żywności na rynkach zagranicznych, której znakiem rozpoznawczym będzie wysoka jakość i nawiązanie do najlepszych polskich tradycji, a także dostosowanie produktów rolno-spożywczych do zmieniających się wzorów konsumpcji (np. rosnącego zainteresowania żywnością ekologiczną);

- dynamiczny rozwój obszarów wiejskich we współpracy z miastami, którego efektem będzie stabilny i zrównoważony wzrost gospodarczy, zapewniający każdemu mieszkańcowi wsi godną pracę, a mieszkańcom miast dostęp do zdrowej, polskiej żywności;

- tworzenie warunków do większej mobilności zawodowej mieszkańców wsi oraz wykorzystywania przez nich szans na rozwój i zmianę kwalifikacji, wynikających z powstawania nowych sektorów gospodarki, np. biogospodarki;

- prowadzenie produkcji rolniczej i rybackiej z poszanowaniem zasad ochrony środowiska oraz dostosowanie sektora rolno-spożywczego do zmian klimatu (np. chodzi o zmianę technologii upraw, wdrożenie programu małej retencji), podano także.

Działania te finansowane będą ze środków krajowych (budżetowych i samorządowych), prywatnych oraz europejskich (głównie ze Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej i polityki spójności), dodano.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Monitorze Polskim. Jednocześnie przestanie obowiązywać uchwała w sprawie przyjęcia "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa" na lata 2012-2020.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem