Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie emisji do 12 tys. obligacji serii A2 zamiennych na akcje. Emisja obligacji ma zostać przeprowadzona w drodze oferty prywatnej. Minimalna wielkość emisji to 500 obligacji, podała spółka.

"Zdecydowaliśmy się skorzystać z alternatywnego rozwiązania w stosunku do realizowanej wcześniej emisji akcji serii P i rozpocząć emisję obligacji zamiennych na akcje. W ocenie zarządu, mogą one stanowić alternatywę dla inwestorów ze względu na specyfikę tego rodzaju instrumentów finansowych, jak na przykład standardowo towarzyszące obligacjom oprocentowanie czy też szybsze możliwości korzystania z praw przypisanych akcjom, typu prawo głosu czy prawo do dywidendy, niż to miałoby miejsce w przypadku emisji akcji. Z perspektywy spółki rozwiązanie to pozwala na pozyskanie nawet ponad dwukrotnie wyższych kapitałów w porównaniu do planowanej wcześniej emisji akcji serii P" - skomentował wiceprezes Dariusz Strojewski, cytowany w komunikacie.

Obligacje będą emitowane na bazie uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia z czerwca 2012 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35 mln zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji i obligacji zamiennych oraz zmiany statutu spółki, zmienionej uchwałą nr 33 z dnia 31 maja 2016 roku zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, podano w komunikacie.

"Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków w celu restrukturyzacji zadłużenia emitenta z tytułu posiadanych zobowiązań, w szczególności jego spłaty w całości lub w części, oraz kosztów emisji, rejestracji i obsługi innych zdarzeń dotyczących obligacji, w tym wynagrodzenia agenta emisji" - czytamy także.

Oprocentowane obligacji jest zmienne i oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 8 pkt proc. Dniem wykupu obligacji będzie 31 grudnia 2019 r. chyba, że wcześniej Sfinks Polska wykona uprawnienia do wcześniejszego wykupu obligacji albo posiadacz obligacji wykona prawo do zamiany obligacji na akcje serii L. Cena zamiany obligacji na akcje serii L równa będzie 1 zł, co oznacza, że posiadacz obligacji będzie uprawniony do objęcia w zamian za jedną obligację jednego tysiąca akcji serii L, podano dalej.

W odrębnym komunikacie Sfinks Polska poinformował, że zarząd nie odnotował wpłat na akcje serii P, które spowodowałby osiągnięcie minimalnego progu emisji, określonego na kwotę nie mniejszą niż 2 mln zł. Wobec powyższego zarząd podjął 15 października 2019 r. uchwałę o niedojściu emisji akcji serii P do skutku, a dokonane do tej pory wpłaty zostaną zwrócone inwestorom.

Jak podano w komunikacie, Sfinks Polska zarządza 179 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 91 restauracji Sphinx (segment casual dining), 60 pubami Piwiarnia Warki (segment gastro pubów), 12 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining) i 2 restauracjami WOOK (segment casual dining), 10 restauracjami Fabryka Pizzy, 3 lokalami działającymi pod szyldami Meta Seta Galareta i Meta Disco, a także kultowym pubem Bolek w Warszawie i lokalem Lepione & Pieczone (fast casual dining).

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.