Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Sprzedaż detaliczna we wrześniu br. zanotowała dynamikę r/r (w cenach stałych) poniżej konsensusu rynkowego, choć analitycy spodziewają się, że jest to jedynie przejściowe zjawisko. Wskazują, że wysokie poziomy bieżącego i wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej zanotowane we wrześniu i utrzymująca się wysoka dynamika sprzedaży dóbr trwałych, sugeruje, że konsumpcja gospodarstw domowych utrzyma wzrost w okolicach 4-4,5% r/r w III kw.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 4,3% r/r we wrześniu br. (konsensus rynkowy wynosił 6,5% wzrostu r/r). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 4,1%.

Niektórzy ekonomiści podkreślają, że słabsze wyniki sprzedaży mogą być w większym stopniu efektem większego ograniczenia popytu pozostałych sektorów gospodarki (np. przedsiębiorstw lub jednostek finansów publicznych), a nie ograniczenia popytu samych gospodarstw domowych.

Analitycy wskazują, że konsumpcja prywatna wciąż pozostaje istotnym czynnikiem napędzającym polską gospodarkę, ograniczającym skalę osłabienia dynamiki PKB.

Ekonomiści oczekują długiego okresu stabilizacji kosztu pieniądza i braku zmian stóp procentowych nawet do końca 2022 roku.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków:

"Duże zaskoczenie dzisiejszymi danymi sugeruje, że dynamika wzrostu PKB w III kw. może spaść lekko poniżej 4%r/r. Wprawdzie finalny kształt konsumpcji pozostaje niepewny z uwagi na słabiej opisywane przez urząd statystyczny wydatki w miejscowościach turystycznych czy usługi, bieżące wyniki sugerują jednak małą przestrzeń do wzrostu dynamiki konsumpcji w IV kw." - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki.

"Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) odbił się i osiągnął nowy, historycznie wysoki poziom we wrześniu na poziomie 10,2 pkt co sugeruje dobrą sytuację wśród konsumentów. W związku z tym oczekujemy, że sprzedaż detaliczna utrzyma solidną dynamikę wzrostu w okolicach 6-7% w pozostałej części roku" - analityk Erste Group Research Małgorzata Krzywicka

"Obecnie rozszerzenie programu Rodzina 500+ na rodziny relatywnie lepiej sytuowane (z wyższym udziałem usług w wydatkach) oznacza, że potencjał do obniżenia dynamiki konsumpcji w II kw. 2019 jest ograniczony" - analitycy PKO Banku Polskiego.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

"Po tym jak GUS opublikował lepsze od sierpniowych dane dotyczące produkcji przemysłowej we wrześniu, dziś opublikowano słabsze od sierpniowych dane dotyczące sprzedaży detalicznej we wrześniu. Dane okazały się także sporo słabsze od oczekiwań rynkowych. Wrzesień przyniósł m.in. spadek, w ujęciu miesięcznym, sprzedaży paliw, żywności, mebli i sprzętu RTV/AGD, prasy i książek oraz tzw. pozostałych towarów. W danych nie widać wpływu wypłat dodatkowych środków rodzinom na pierwsze dziecko i prawdopodobnie efekt ten będzie zauważalny dopiero w czwartym kwartale br. Póki co, w całym trzecim kwartale sprzedaż detaliczna wzrosła (wg moich szacunków) realnie o ok. 6.0% wobec wzrostu o 8.1%r/r w drugim kwartale br. oraz wzrostu o 5.6%r/r w trzecim kwartale 2018 r. Wskazuje to tym samym na niższą dynamikę konsumpcji gospodarstw domowych w okresie od lipca do września, ale z drugiej strony nie wiele wiadomo o sprzedaży usług, które mogły tę dynamikę podbić. Wydaje się więc, że tempo wzrostu konsumpcji mimo wszystko mogło utrzymać się w trzecim kwartale br. powyżej 4.0%. Opublikowane dziś dane dotyczące sprzedaży detalicznej pozwoliły oszacować jej dynamikę w trzecim kwartale br. i tym samym ?odsłoniły" kolejny fragment obrazu gospodarki w tym okresie. Wygląda on słabiej w porównaniu do drugiego kwartału, nie można jednak powiedzieć, że jest zły. Czekamy jeszcze na kolejne dane, dotyczące m.in. sektora budowlanego, czy handlu zagranicznego. Dynamika PKB z dużym prawdopodobieństwem utrzymała się w trzecim kwartale powyżej 4.0%r/r, choć była jednocześnie poniżej 4.5%r/r. Dla RPP są to warunki, w których nadal utrzymywać będzie stopy procentowe na dotychczasowym poziomie" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek

"We wrześniu nastąpił minimalny spadek dynamiki sprzedaży detalicznej z 4,4% do 4,3%r/r w ujęciu realnym. Wynik stanowi negatywne zaskoczenie ? rynkowe oraz nasze prognozy wskazywały wyższy wzrost o prawie 2pp. Na wyniku mocno zaważyła niższa sprzedaż dóbr użytku codziennego tj. żywności oraz dóbr ze sklepów niewyspecjalizowanych (dyskontów, supermarketów). W przypadku dóbr trwałych, zmiany w sprzedaży samochodów, sprzętu RTV&AGD czy kategorii pozostałe (agregujących np. dobra luksusowe - biżuterię) były niewielkie ? można mówić o stabilizacji po kilku miesiącach systematycznych spadków. Duże zaskoczenie dzisiejszymi danymi sugeruje, że dynamika wzrostu PKB w 3kw może spaść lekko poniżej 4%r/r. Wprawdzie finalny kształt konsumpcji pozostaje niepewny z uwagi na słabiej opisywane przez urząd statystyczny wydatki w miejscowościach turystycznych czy usługi, bieżące wyniki sugerują jednak małą przestrzeń do wzrostu dynamiki konsumpcji w 4kw. " - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki.

"Sprzedaż detaliczna wzrosła we wrześniu w ujęciu realnym o 4,3% r/r po wzroście o 4,4% r/r w sierpniu ? wyraźnie poniżej konsensusu prognoz rynkowych (6,2% r/r). Źródłem niższego od oczekiwań odczytu sprzedaży detalicznej za wrzesień była głównie niska sprzedaż żywności, która zanotowała nieoczekiwany spadek o 2,9% r/r ? spodziewamy się, że jest to jedynie przejściowe zjawisko. Z kolei sprzedaż dóbr trwałych pozostaje na wysokim poziomie, co świadczy o utrzymujących się bardzo dobrych nastrojach konsumenckich ? potwierdzają to również rekordowe poziomy wskaźników ufności konsumenckiej. Co ważne, siła nabywcza konsumentów stopniowo zaczyna dostawać dodatkowe wsparcie w postaci zwiększonych wypłat z rozszerzonego programu 500+, co będzie podtrzymywać silny wzrost sprzedaży. Uwzględniając komplet miesięcznych danych nt. sprzedaży detalicznej za 3Q19 podtrzymujemy nasz szacunek dynamiki PKB w 3Q19 na poziomie 4,1% r/r wobec 4,5% r/r w 2Q19 przy lekkim spowolnieniu wzrostu konsumpcji prywatnej. Dzisiejsze dane nie mają istotnego wpływu na perspektywy krajowej polityki pieniężnej. W świetle komunikacji Rady Polityki Pieniężnej podtrzymujemy scenariusz stabilizacji kosztu pieniądza do końca 2022 r. (stopa referencyjna: 1,50%), jednakże przy dominującym ryzyku w kierunku podwyżek stóp"- starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś .

"Dzisiejszy odczyt sprzedaży detalicznej dopełnił zbiór danych za III kw. Oczekujemy wzrostu PKB na poziomie 4% r/r w III kw. w oparciu o nasz obecny model. Wynik jest zaniżony przez słabe wykonanie sektora przemysłowego. Jednakże słaba sprzedaż detaliczna również nie pomaga przemysłowi. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) odbił się i osiągnął nowy najwyższy w historii poziom we wrześniu w wysokości 10,2 pkt, co sugeruje dobrą sytuację konsumentów. W związku z tym oczekujemy, że sprzedaż detaliczna utrzyma solidną dynamikę wzrostu w okolicach 6-7% w pozostałej części roku" - analityk Erste Group Research Małgorzata Krzywicka.

"Sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła słabiej od oczekiwań, realnie o 4,3% r/r (kons.: 6,6% r/r, PKO: 6,2% r/r) po wzroście o 4,4% r/r w sierpniu. W ujęciu nominalnym wzrost sprzedaży wyniósł 5,3% r/r, a implikowany ?deflator" spadł w porównaniu z sierpniem (do 1,0% r/r). Krótkoterminowy trend wzrostowy oscyluje w okolicach 4-5% (por. wykres). Dane są neutralne dla RPP. Choć odczyt rozczarował, to szczegóły sprzedaży mają bardziej optymistyczny wydźwięk. Sprzedaż detaliczna ?bazowa" (z wyłączeniem pojazdów, paliw i żywności) wzrosła we wrześniu o 10,2% r/r (wobec 10,7% r/r w sierpniu) potwierdzając wysoką dynamikę wydatków na popyt ?nieautonomiczny". W całym kwartale sprzedaż detaliczna wzrosła zaledwie o 4,8% r/r (wobec wzrostu o 8,1% r/r w 2q19). Nie oznacza to automatycznego przełożenia się na spadek dynamiki konsumpcji. Z podobną zmianą sprzedaży mieliśmy do czynienia między 1q a 2q19 (wtedy wyraźnie wzrosła z 4,1% r/r w 1q19, co przełożyło się na wzrost konsumpcji o 0,5pp). Obecnie, rozszerzenie programu Rodzina 500+ na rodziny relatywnie lepiej sytuowane (z wyższym udziałem usług w wydatkach) oznacza, że potencjał do obniżenia dynamiki konsumpcji w 3q19 jest ograniczony. Rzeczywiście, widzimy, że w okresie wakacyjnym częściej zakupy dokonywane były w piątki niż w soboty (w przeciwieństwie do okresu przedwakacyjnego), co może oznaczać większe zainteresowanie wydatkami o charakterze usługowym (np. turystyka). Warto zauważyć, że programy fiskalne z ostatnich kilku lat wraz z innymi zmianami w prawie (m.in. ograniczenie handlu w niedziele) także wydają się wspierać wyniki sektora usługowego. Świadczyć o tym może m.in. relatywnie większa presja inflacyjna na ceny usług niż towarów a także bardzo dobre wyniki mikrofirm w 2018 (które odgrywają większą rolę w sektorach usługowych, NB miesięczne statystyki sprzedaży detalicznej także nie obejmują wyników handlu dla mikrofirm)" - analitycy PKO Banku Polskiego.

"We wrześniu oczekiwaliśmy poprawy wyników sprzedaży detalicznej po dwóch miesiącach rozczarowujących wyników. Oczekiwaliśmy utrzymania łagodnego wzrostu sprzedaży w ujęciu zmian miesięcznych, oczyszczonych z wahań sezonowych w warunkach utrzymującej się bardzo korzystnej sytuacji dochodowej gospodarstw domowych jak również bardzo silnych wskaźnikach nastrojów konsumentów. Wg opublikowanych przez GUS danych, we wrześniu odnotowano spadek sprzedaży detalicznej w ujęciu m/m, pomimo opisanych powyżej efektów. Tym samym cały trzeci kwartał odnotował wyraźne osłabienie sprzedaży detalicznej. Kolejny miesiąc z rzędu rozczarowujących danych może sugerować osłabienie dynamiki spożycia gospodarstw domowych. Z drugiej strony we wrześniu wyraźniej widać, że osłabienie wyników sprzedaży wystąpiło najsilniej w kategoriach o największej zmienności, np. w kategorii sprzedaży żywności. Po wyeliminowaniu najbardziej zmiennych kategorii (żywność, samochody, paliwa), roczna dynamika sprzedaży we wrześniu wzrosła wyraźnie (do 7,4% r/r) wobec tak wyznaczonego indeksu sierpniowego (5,7% r/r), co może ograniczać obawy o perspektywę trwałego trendu bardzo silnego osłabienia dynamiki sprzedaży. Nadal uważamy, że słabsze wyniki sprzedaży mogą być w większym stopniu efektem większego ograniczenia popytu pozostałych sektorów gospodarki (np. przedsiębiorstw lub jednostek finansów publicznych), a nie ograniczenia popytu samych gospodarstw domowych. Wydaje się, że przy już wyraźnych symptomach ograniczenia dynamiki wzrostu w przemyśle i budownictwie (wolniejszy wzrost eksportu i inwestycji) to właśnie ten czynnik ma większy wpływ na słabsze wyniki sprzedaży. Z tego względu, podtrzymując oczekiwania utrzymania wysokiej, w okolicach 4,5% r/r dynamiki wzrostu konsumpcji prywatnej zakładamy, że wyniki sprzedaży detalicznej nie będą się bardzo silnie pogarszać w kolejnych miesiącach, a konsumpcja prywatna pozostanie ważnym motorem wzrostu, ograniczającym skalę osłabienia dynamiki PKB. Jednocześnie jednak przy założeniu dalszego hamowania wzrostu dynamiki PKB w kierunku 4,0% r/r w II poł. br. oraz poniżej tego poziomu na początku 2020 r., dynamika sprzedaży detalicznej w miesiącach nadchodzących może jeszcze spowalniać" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem