Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Mabion uzgodnił z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) warunki udzielenia niezabezpieczonego kredytu wypłacanego w trzech transzach do łącznej kwoty 30 mln euro, podała spółka. Środki pozyskane w ramach udzielonego kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych, w tym dotyczących rozwoju leków biopodobnych i innowacyjnych leków biologicznych w Polsce oraz rozbudowy infrastruktury badawczo-rozwojowej i mocy wytwórczych spółki.

Jak podano, spółka podjęła jednocześnie decyzję o zawarciu dokumentacji finansowania, w tym umowy finansowania oraz umowy warrantowej, na uzgodnionych z EBI warunkach.

"Podpisanie umowy finansowania oraz umowy warrantowej, w oparciu o uzgodnione warunki finansowania, planowane jest nie później niż do dnia 31 października 2019 roku" - czytamy dalej.

Warunki umowy finansowania będą przewidywać, że poszczególne transze finansowania będą podlegały spłacie w terminie 5 lat od dnia wypłaty danej transzy. Okres dostępności kredytu wynosić będzie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy finansowania. Kredyt będzie oprocentowany według stałej stopy procentowej, nie wyższej niż 2,7% rocznie, podano również.

"Warunkiem udostępnienia (wypłaty) finansowania przez EBI jest m.in. emisja przez spółkę warrantów subskrypcyjnych serii C, które zostaną objęte przez EBI i będą uprawniać do objęcia akcji serii T spółki stanowiących 2,85% kapitału zakładowego spółki na dzień emisji. W tym celu spółka zwoła w najbliższym czasie nadzwyczajne walne zgromadzenie w celu podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych na rzecz EBI" - wskazano także.

Emisja warrantów subskrypcyjnych na rzecz EBI stanowi element wynagrodzenia dla EBI za udostępnienie finansowania i umożliwia znaczące obniżenie bieżących kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do standardowych produktów kredytowych udostępnianych przez instytucje finansowe, stwierdzono także.

"Zgodnie z umową warrantową, główne warunki emisji warrantów subskrypcyjnych oraz objęcia akcji będą następujące:

1. warranty zostaną objęte przez EBI nieodpłatnie i będą uprawniały do objęcia akcji serii T Spółki po cenie emisyjnej 0,1 zł za jedną akcję;

2. warranty subskrypcyjne będą zbywalne bez ograniczeń na rzecz podmiotów powiązanych z EBI, a na rzecz pozostałych podmiotów wyłącznie na podstawie umowy sprzedaży;

3. w przypadkach określonych w umowie skutkujących obniżeniem udziału akcji serii T w kapitale zakładowym spółki poniżej 2,85%, spółka będzie zobowiązana do wyemitowania dodatkowych warrantów na rzecz EBI w takiej liczbie, aby akcje obejmowane na podstawie warrantów reprezentowały taki procent kapitału zakładowego spółki" - wymieniono także.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.