Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Capital Park ocenia, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż jego akcji, ogłoszone 8 października br. przez Townsend Holding B.V. jest zgodne z interesem spółki, ale zaproponowana cena wysokości 5,84 zł za akcję nie odzwierciedla wartości godziwej, podał Capital Park.

"Zgodnie z treścią wezwania [...], wzywający należy do grupy kapitałowej Madison International Realty, LLC zajmującej się między innymi nabywaniem akcji i udziałów spółek rynku nieruchomości posiadających nieruchomości komercyjne klasy A oraz portfele aktywów ulokowane głównie w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Europie Zachodniej. Strategia grupy Madison zakłada utworzenie światowej klasy, globalnej platformy inwestycyjnej zajmującej się zapewnianiem płynności właścicielom nieruchomości oraz inwestorom, którzy w innym przypadku mieliby ograniczone możliwości zrealizowania szybkiego wyjścia z inwestycji nieruchomościowej lub spieniężenia zainwestowanego kapitału. Polska jest jednym z nowych rynków docelowych dla inwestycji grupy Madison. W związku z tym grupa Madison, w tym wzywający traktuje nabycie akcji w spółce jako inwestycję długoterminową i zamierza rozwijać dotychczasową działalność spółki nie zmieniając, co do zasady, profilu działalności spółki, zatrudnienia w spółce lub miejsca prowadzenia działalności spółki" - czytamy w stanowisku Capital Park.

"Grupa Madison, w tym wzywający planuje prowadzić wobec spółki politykę, której celem będzie budowanie jej wartości poprzez wsparcie i rozwój jej dotychczasowej działalności. Według treści wezwania, wzywający nie podjął decyzji dotyczącej zasadności podjęcia działań zmierzających do przywrócenia formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) akcjom spółki oraz wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW. W ocenie zarządu spółki wezwanie jest zgodne z interesem spółki" - czytamy dalej.

Jak zwraca uwagę Capital Park, cena zaoferowana przez Townsend w wezwaniu na poziomie 5,84 zł za akcję, zawiera istotne 40-proc. dyskonto w stosunku do wartości księgowej przypadającej na jedną akcję na dzień 30 czerwca 2019 roku (9,78 zł/akcję), aczkolwiek jednocześnie odpowiada średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu w okresie 6 miesięcy poprzedzających wezwanie.

"W związku z powyższym, w opinii zarządu cena zaoferowana w wezwaniu nie odzwierciedla wartości godziwej spółki (mierzonej jako wartość aktywów netto grupy kapitałowej Capital Park przypadających na jedną akcję), mając na uwadze w szczególności realizację projektu Fabryka Norblina (4,64 zł/akcję) oraz wartość aktywów netto projektów ukończonych (6,03 zł/akcję), przy czym większość stanowił projekt Eurocentrum Office Complex (3,75 zł/akcję) oraz Royal Wilanów (1,71 zł/akcję), lecz poprawnie odzwierciedla wartość rynkową akcji w kontekście notowań akcji spółki z ostatnich 6 miesięcy. Przedstawiając powyższe stanowisko zarząd zwraca również uwagę na sporządzony przez Ipopema Securities SA raport analityczny Capital Park z dnia 11 października 2019 r. w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW, w którym podtrzymano rekomendację kupuj dla Capital Park oraz wyceniono wartość godziwą spółki na 8,99 zł na akcję" - wyjaśnia Capital Park.

Zgodnie z treścią wezwania, zostało ono ogłoszone przez Townsend w związku z planowanym nabyciem akcji spółki w liczbie do 108 333 998, zapewniającej osiągnięcie przez wzywającego 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Na dzień ogłoszenia wezwania Townsend posiada 71 500 438 akcji spółki, co stanowi 66% kapitału zakładowego oraz reprezentuje 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Przedmiotem wezwania jest 36 833 560 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda.

Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem