Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał z firmą biotechnologiczną Mabion umowę kredytu do kwoty 30 mln euro na sfinansowanie planów jej rozwoju. Środki pozyskane w ramach udzielonego kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych, w tym dotyczących rozwoju leków biopodobnych i innowacyjnych leków biologicznych, a także zwiększenie mocy wytwórczych spółki dzięki najnowocześniejszej infrastrukturze badawczo-rozwojowej. Dodatkowe środki pozwolą na zatrudnienie 96 nowych pracowników.

Pożyczka EBI jest wspierana przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), główny filar Planu inwestycyjnego dla Europy - planu Junckera. Projekt ten jako pierwszy w Polsce korzysta z Europejskiego Instrumentu Finansowania Wzrostu, wspieranego przez EFIS, który specjalizuje się w finansowaniu dłużnym ("venture debt").

"Po latach wspierania Polski wieloma kredytami, chcieliśmy zrealizować nowy rodzaj projektu, bliskiego działalności innowacyjnej. Zdecydowaliśmy, że może mieć on formę 'venture debt'" - powiedział dyrektor generalny EBI Jean-Christophe Laloux podczas uroczystości podpisania umowy.

"Mabion jest jedną z największych firm biotechnologicznych w Polsce i był dla nas idealnym partnerem, ponieważ chcieliśmy zawrzeć umowę z firmą, która ma perspektywy generowania wystarczających przychodów w średnim terminie tak, by mogła spłacić kredyt, którego jej udzielimy. Mabion jest na takim etapie rozwoju, że jest dla nas właściwym wyborem" - powiedział Laloux w rozmowie z ISBnews.

Podkreślił, że kredyt ten stanowi kamień milowy we wsparciu EBI dla Polski - udostępnia innowacyjne finansowanie innowacyjnej firmie, która dużo inwestuje w badania i rozwój oraz produkuje tak bardzo potrzebne leki na choroby onkologiczne.

"Łącząc siły z Komisją Europejską, bank unijny może wspierać długoterminowe plany Mabionu i tym samym przyczyniać się do rozwoju sektora biotechnologicznego w Polsce" - wskazał dyrektor.

"Firma Mabion jest bardzo dumna z faktu, iż taka instytucja jak Europejski Bank Inwestycyjny odpowiedziała na nasze zaproszenie do współpracy i postanowiła dołączyć do naszego ambitnego projektu. Po uzyskaniu zgody Europejskiej Agencji Leków na wprowadzenie naszego leku na rynek Unii Europejskiej będziemy potrzebować funduszy na rozwój infrastruktury oraz pokrycie kosztów dalszych badań. Kredyt EBI zaspokaja dużą część naszych potrzeb inwestycyjnych i rozwojowych" - podsumował dyrektor finansowy Mabion Grzegorz Grabowicz.

Kwota kredytu do wysokości 30 mln euro pokryje około 30% szacowanych kosztów (97 mln euro) planów rozwoju firmy, podkreślił EBI.

Środki te pozwolą sfinansować koszty badań i rozwoju związane zarówno z wczesnymi, jak i późnymi programami rozwojowymi, obejmującymi m.in produkty biopodobne i innowacyjne leki, a także wydatki inwestycyjne na zwiększenie produkcji. Plan obejmuje wyposażenie istniejących i rozbudowywanych obiektów w sprzęt produkcyjny, stworzenie w nich laboratoriów badawczo-rozwojowych i kontroli jakości. Transakcja zostanie podzielona na trzy transze dotyczące kluczowych etapów realizacji.

"Dzięki wsparciu EFIS EBI może podjąć większe ryzyko i zapewnić stabilne finansowanie długoterminowe o elastycznej strukturze spłat i odsetek, ograniczającej zobowiązania finansowe Mabionu w perspektywie krótko- i średnioterminowej, co pozwala firmie skoncentrować się na inwestowaniu w innowacje i rozwój" - wskazano w materiale.

Po zakończeniu badań klinicznych w ramach najbardziej zaawansowanego programu - leku biopodobnego do rytuksymabu używanego w leczeniu niektórych rodzajów nowotworu krwi - Mabion spodziewa się uzyskać opinię Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) do końca 2019 r. Pozytywna opinia CHMP, organu Europejskiej Agencji Leków, stanowi podstawę do wydania pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu przez Komisję Europejską. Mabion może stać się pierwszą firmą z siedzibą w UE, która wprowadziła lek biopodobny do rytuksymabu na rynek UE, podano także.

"Projekt ma potencjalnie pozytywny wpływ na zatrudnienie: szacuje się, że w jego ramach utworzonych zostałoby około 96 dodatkowych nowych stałych miejsc pracy, w tym dla wysoko wykwalifikowanych osób zajmujących się badaniami i rozwojem" - czytamy dalej w komunikacie.

Jak podawał wcześniej Mabion, warunki umowy finansowania będą przewidywać, że poszczególne transze finansowania będą podlegały spłacie w terminie 5 lat od dnia wypłaty danej transzy. Okres dostępności kredytu wynosić będzie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy finansowania. Kredyt będzie oprocentowany według stałej stopy procentowej, nie wyższej niż 2,7% rocznie.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.