Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające dla ustalenia, czy plany wsparcia modernizacji systemów ciepłowniczych w gmiach Tarnobrzeg, Ropczyce, Lesko, Dębica i Ustrzyki Dolne są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa, podała Komisja

"Polska zgłosiła Komisji, że zamierza udzielić wsparcia publicznego na modernizację sieci ciepłowniczej w pięciu gminach -Tarnobrzeg, Ropczyce, Lesko, Dębica i Ustrzyki Dolne - w województwie podkarpackim. Wyboru projektów do uzyskania wsparcia dokonano w 2016 r. w drodze przetargu, który był otwarty wyłącznie dla projektów systemów ciepłowniczych zlokalizowanych w województwie podkarpackim. Planowane wsparcie miałoby postać dotacji bezpośredniej finansowanej z funduszy strukturalnych UE zarządzanych przez Polskę" - czytamy w komunikacie.

W ramach projektów przewidziano modernizację systemów centralnego ogrzewania, w których ciepło wytwarzane jest głównie przez kotły opalane węglem. Przewiduje się modernizację i w niektórych przypadkach rozbudowę sieci rurociągów wokół istniejących ciepłowni, lecz bez modernizacji samych zakładów.

Przepisy UE dotyczące pomocy państwa umożliwiają państwom członkowskim wsparcie projektów dotyczących sieci ciepłowniczych z zastrzeżeniem warunków określonych w wytycznych Komisji z 2014 r. w sprawie pomocy państwa w dziedzinach ochrony środowiska i energetyki. Wytyczne stanowią w szczególności, że aby projekty można było uznać za zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa, muszą one odpowiadać kryteriom "efektywnego systemu ciepłowniczego" określonym w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej.

"Na obecnym etapie Komisja ma wątpliwości, czy planowane wsparcie jest zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa, ponieważ nie odpowiada ono kryteriom 'efektywnego systemu ciepłowniczego' określonym w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej" - czytamy dalej.

Komisja ocenia bowiem, że wsparcie publiczne zgłoszone przez Polskę może dotyczyć nieefektywnych systemów ciepłowniczych, w których ciepło wytwarzane jest głównie przez kotły opalane węglem. Projekt nie przyczyniłby się zatem do rozwiązania problemu mało wydajnej i zanieczyszczającej produkcji ciepła w sieciach centralnego ogrzewania, lecz przeciwnie, mógłby prowadzić do utrwalenia tego problemu.

"Stąd wątpliwości Komisji, czy środki te przyczyniają się do realizacji wspólnego celu UE w zakresie ochrony środowiska zgodnie z wymogami w wytycznych Komisji z 2014 r. w sprawie pomocy państwa w dziedzinach ochrony środowiska i energetyki" - podsumowano.

Komisja przystąpi teraz do dalszego badania w celu ustalenia, czy jej wstępne zastrzeżenia są zasadne. Wszczęcie szczegółowego postępowania umożliwia Polsce i zainteresowanym stronom trzecim przedstawienie swoich uwag.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.