Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) rozpoczęło nabór wniosków w konkursie na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu, podało NCBR. W finansowanym z Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na wsparcie uczelni ze średnich miast NCBR przeznaczył 80 mln zł a nabór wniosków w konkursie potrwa do 28 listopada 2019 r.

"Miasta średniej wielkości powinny nie tylko utrzymać swoje funkcje społeczno-gospodarcze, ale w większym niż dotychczas stopniu wykorzystać drzemiący w nich potencjał. Kierując środki publiczne na konkretne działania podnosimy jakość życia mieszkańców, zwiększając jednocześnie atrakcyjność inwestycyjną tych miast. Wyższy poziom kształcenia i dobre warunki współpracy uczelni z przedsiębiorcami to ważny element wspierania rozwoju regionalnego, tak ważnego dla rozwoju całego kraju" - powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie.

Celem konkursu NCBR jest wsparcie uczelni z miast średniej wielkości w rozwijaniu form kształcenia pozwalających na podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji studentów zgodnie z potrzebami pracodawców z sektora usług dla biznesu. W ramach realizowanych projektów uczelnie będą współpracowały z co najmniej jednym przedsiębiorcą z sektora usług dla biznesu (BPO, IT, SSC, R&D), prowadzącym działalność w Polsce. Firmy współpracujące z uczelniami będą włączone w realizację wszystkich zaplanowanych w projekcie elementów wsparcia.

"Kierujemy środki publiczne tam, gdzie rodzą się i mają szansę rozwijać innowacyjne produkty i usługi, gdzie pracodawcy i uczelnie stawiają na kształcenie kompetentnych, kreatywnych, wspomagających rozwój regionów kadr. Konkurs na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu to kolejne z naszych działań odpowiadających na konkretne wyzwania i potrzeby społeczno-gospodarcze" - dodał dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki, cytowany w komunikacie.

Budżet konkursu to 80 mln zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się uczelnie publiczne bądź niepubliczne, posiadająca siedzibę lub filię istniejącą co najmniej 24 miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 240 tys. mieszkańców. Nabór wniosków w konkursie potrwa do 28 listopada 2019 r., podano także.

Uruchomiony konkurs jest jednym z działań w ramach rządowego "Pakietu dla średnich miast", ukierunkowanego na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi. To element Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), która za jeden celów na najbliższe lata wskazuje zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym.

"Pakiet dla średnich miast" opiera się na dwóch filarach: z jednej strony jest to wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych, z drugiej zaś tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych. Dostępne w nim środki to około 3 mld zł. "Pakiet" dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich - zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Polską Akademię Nauk, w tej chwili jest to 255 miejscowości w całej Polsce" - czytamy także.

"Pakiet dla średnich miast" oferuje konkretne rozwiązania, które pomagają rozruszać lokalne gospodarki. Jednym z nich jest włączenie miast w rosnący sektor usług biznesowych. Firmy z tej branży coraz częściej lokalizują swoje siedziby w mniejszych ośrodkach. Jak wynika z przeprowadzonego przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju badania miasta średnie w Polsce mają potencjał do lokalizacji nowoczesnych usług dla biznesu. Niezbędne jest jednak kształtowanie przyszłych kadr - największe znaczenie dla rozwoju tego sektora ma bowiem kapitał ludzki. Jego dostępność i jakość w największym stopniu wpływa na potencjał inwestycyjny miast, podało NCBR.

"Konsekwentnie dążymy do realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i podejmujemy kolejne, poprzedzone odpowiednimi analizami, inicjatywy w ramach ?Pakietu". Ich wspólną cechą jest długofalowy efekt. Podejmowane dziś działania to inwestycje, które zapewnią średnim miastom wymierne korzyści nie tylko w najbliższych latach, a finansowanie projektów w obszarze kapitału ludzkiego ma dla ich rozwoju szczególne znaczenie" - podsumował minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.