Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) wzrosną w tempie ponad 10% rocznie i wartość odpływu polskich BIZ w samym roku 2024 może sięgnąć 19,6 mld zł, a skumulowana wartość polskich BIZ może wynieść na koniec 2024 roku 208 mld zł, przy założeniu stabilnego trendu wzrostowego w najbliższych latach, wynika z raportu przygotowanego przez PwC we współpracy z PFR TFI.

"Bezpośrednie inwestycje zagraniczne to ogromna szansa dla firm na pozyskanie nowych klientów. Korzyści z BIZ jest jednak znacznie więcej. To także możliwość poprawy efektywności przedsiębiorstwa, transfer technologii i dobrych praktyk zarządczych, integracja z globalną gospodarką czy dostęp do know-how i nowych kompetencji" - powiedziała prezes PFR TFI Ewa Małyszko, cytowana w komunikacie.

Jak podało PwC, według danych UNCTAD w 2018 roku do państw rozwijających się trafiło 52% światowych BIZ, a równocześnie grupa ta odpowiadała za 45% światowych BIZ wychodzących. W roku 2007 było to odpowiednio 31% i 15%.

"Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2017 r. wyniosły nieco ponad 8 mld zł. Zdecydowana większość zainwestowanych środków była przeznaczona na nowe inwestycje. Co czwarta firma inwestycje lokuje w krajach, z którymi Polska sąsiaduje. Z naszych analiz wynika jednak, że relacja inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorców do PKB kraju nadal utrzymuje się poniżej średniej unijnej. Pełne wykorzystanie możliwości rozwojowych polskich firm i potencjału rynków zagranicznych zależy także od odpowiedniej polityki publicznej i dostępności instrumentów wsparcia" - powiedział dyrektor w zespole ds. sektora publicznego w PwC Dionizy Smoleń, cytowany w komunikacie.

"Na koniec 2017 roku skumulowana wartość polskich BIZ wyniosła 102 mld zł, z czego 27% było ulokowane u naszych bezpośrednich sąsiadów. Według danych OECD wartość polskich inwestycji zagranicznych jest wciąż stosunkowo niska w relacji do PKB. [...] Stosunek skumulowanych BIZ polskich inwestorów do PKB Polski jest śladowy - pomiędzy 2008 i 2017 rokiem wzrósł on co prawda z 1,5% do 5,4%, ale wciąż jest to zdecydowanie mniej niż w rozwiniętych krajach zachodnich" - czytamy w raporcie.

Autorzy raportu wskazują, że rosnąca rola internetu i usług opartych o internet pozwalają oczekiwać, iż coraz większe znaczenie dla naszej gospodarki będą odgrywali przedsiębiorcy wykorzystujący w swojej działalności e-commerce.

"Historie firm takich, jak Znanylekarz.pl, e-obuwie.pl, Grupa Pracuj oraz LPP dowodzą, że podmioty bazujące na sprzedaży elektronicznej swoich towarów i usług coraz odważniej inwestują za granicą i z powodzeniem budują swoją pozycję w skali globalnej. Ich doświadczenia mogą być inspiracją dla kolejnych przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność w internecie" - czytamy w raporcie.

Autorzy podkreślili, że wsparcie instytucjonalne dla internacjonalizacji lokalnych firm zostało dostrzeżone również przez rządy, czego dowodem jest funkcjonowanie w wielu krajach wyspecjalizowanych instytucji finansowych wspierających rozwój, a w Polsce są to m.in instytucje z Grupy PFR, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Agencja Rozwoju Przemysłu i zapewniają polskim przedsiębiorcom finansowanie eksportu i inwestycji zagranicznych oraz świadczą usługi doradcze. PFR TFI zarządza między innymi Funduszem Ekspansji Zagranicznej, którego rolą w Grupie PFR jest ułatwienie ekspansji inwestycyjnej polskich firm na rynki zagraniczne, zwłaszcza tam gdzie udział państwowych instytucji jest im szczególnie potrzebny, czyli w krajach wysokiego ryzyka.

"Nasze zaangażowanie stanowi zwykle od kilku do kilkunastu milionów euro w projekt, co stanowi bardzo solidny zastrzyk kapitałowy w przypadku projektów realizowanych przez średniej wielkości polskie firmy. Nasza współpraca z przedsiębiorcami ma charakter bardzo pragmatyczny ? oparty na zrozumieniu potrzeb ich biznesu. Pomagamy przedsiębiorcom w przejęciu zagranicznych konkurentów i firm komplementarnych, w inwestycjach greenfield i w dalszym rozwoju już istniejących spółek zależnych" - powiedziała Małyszko.

Na początku października br. Narodowy Bank Polski (NBP) podał, że polskie inwestycje bezpośrednie za granicą (ogółem) były ujemne i wyniosły -1,47 mld zł w 2018 r. wobec 8,2 mld zł w 2017 r. Dochody polskich inwestorów bezpośrednich z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą w 2018 roku osiągnęły wartość 8,2 mld zł, przy czym zadeklarowane dywidendy wyniosły 2,5 mld zł, reinwestowane zyski 5,1 mld zł, natomiast dochody z tytułu dłużnych instrumentów finansowych (odsetek) wyniosły 0,6 mld zł.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem