Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Netia odnotowała 21,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 18,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 26,54 mln zł wobec 23,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 319,85 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 340,83 mln zł rok wcześniej.

"Przychody w III kw. 2019 r. wyniosły 319 845 zł (-2% k/k). Spadek przychodów był przede wszystkim związany z niższą liczbą usług opartych o dostęp regulowany w obszarze B2C oraz z utrzymującą się presją cenową na usługi głosowe w obu segmentach. Segment B2C odnotował spadek przychodów o 3%, a segment B2B odnotował spadek przychodów o 1%. Udział usług świadczonych we własnej sieci wyniósł 66% na dzień 30 września 2019 r. przy 64% na dzień 30 czerwca 2019 r. ARPU dla nowo pozyskanych klientów B2C wyniosło w III kwartale 2019 r. 58,8 zł przy 56,6 zł w II kw. i 51,9 zł w I kw. 2019 r." - czytamy w komentarzu spółki do wyników.

Przychody z usług telekomunikacyjnych wyniosły 318 463 zł (-2% k/k). Udział przychodów z transmisji danych wyniósł 44% w III kwartale 2019 r. w stosunku do 44% w poprzednim kwartale, a udział przychodów z bezpośrednich usług głosowych zmniejszył się z 23% do 22%, głównie na skutek mniejszej liczby usług na sieciach obcych. Przychody w kategorii Pozostałe usługi telekomunikacyjne, która obejmuje m.in. przychody z usług telewizyjnych i mobilnych, wzrosły w porównywanych okresach o 1 417 zł (3%) oraz stanowiły 17% przychodów ogółem w porównaniu do 16% w II kw. 2019 r., głównie dzięki wyższemu ARPU z usług telewizyjnych, podano także.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 45,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 51,72 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 972,81 mln zł w porównaniu z 1030,61 mln zł rok wcześniej.

"Przychody wyniosły 972 814 zł w okresie pierwszych 9 miesięcy 2019 r. (-6% r/r) oraz 319 845 zł za III kw. 2019 r. (-2% k/k). Spadek przychodów był przede wszystkim związany z niższą liczbą usług opartych o dostęp regulowany w obszarze B2C oraz z utrzymującą się presją cenową na usługi głosowe. Ponadto Netia sukcesywnie zwiększa liczbę usług internetu szerokopasmowego świadczonych na sieciach własnych oraz usług telewizyjnych (13% r/r i 3% k/k)" - czytamy dalej.

Zysk EBITDA według standardu MSSF 16 wyniósł 341 625 zł za pierwsze 9 miesięcy 2019 r. oraz 120 146 zł w III kw. 2019 r. (5% k/k). Marża zysku EBITDA według standardu MSSF 16 wyniosła 35,1% za 9 miesięcy 2019 r. oraz 37,6% w III kw. 2019 r. Zysk EBITDA według standardu MSR 17 wyniósł 268 060 zł za pierwsze 9 miesięcy 2019 r. (-4% rdr) oraz 95 098 zł w III kw. 2019 r. (6% k/k). Marża zysku EBITDA według standardu MSR 17 wyniosła 27,6% za 9 miesięcy 2019 r. oraz 29,7% w III kw. 2019 r. Zysk operacyjny (EBIT) według standardu MSSF 16 wyniósł 61 410 zł za 9 miesięcy 2019 r. oraz 26 541 zł za III kw. 2019 r. (wzrost o 5 797 zł k/k). Zysk operacyjny (EBIT) według standardu MSR 17 wyniósł 56 301 zł za 9 miesięcy 2019 r. oraz 24 025 zł za III kw. 2019 r., podano także.

Netia podała, że nakłady inwestycyjne poniesione w ramach ogłoszonego programu modernizacji sieci dostępowej do standardu NGA wyniosły 64 020 zł za 9 miesięcy 2019 r.

Łączna liczba usług (RGU) na dzień 30 września 2019 r. wyniosła 1 875,7 tys. (-2% r/r, 0% k/k), co stanowi spadek o 2,4 tys. usług k/k. Liczba usług we własnej sieci wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 47,9 tys. natomiast w odniesieniu do poprzedniego kwartału wzrosła o 20,7 tys. (4% rdr, 2% k/k). Jednocześnie spadła liczba usług oferowanych na sieciach obcych do 646,9 tys. (-13% rdr, -3% k/k).

Na dzień 30 września 2019 r. liczba aktywnych klientów usług telewizyjnych w Netii wzrosła do 233,6 tys. (13% r/r, 3% k/k), co stanowi wzrost o 26,9 tys. usług r/r.

Liczba usług szerokopasmowych wyniosła 590,5 tys. na dzień 30 września 2019 r. (-3% r/r, -1% k/k), co stanowi spadek o 3,4 tys. usług kdk.

"Mając na celu obronę marży brutto Netia koncentruje się bardziej na usługach oferowanych we własnej sieci i na usługach pakietowych niż na usługach oferowanych w oparciu o dostęp regulowany lub na liczbie usług ogółem. Za pierwsze 9 miesięcy 2019 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano wzrost liczby usług szerokopasmowych we własnej sieci przy równoczesnym spadku netto dla tych usług oferowanych na dostępie regulowanym (BSA, LLU). Na dzień 30 września 2019 r. usługi szerokopasmowe dla 71% klientów świadczone były poprzez własną sieć dostępową Netii w porównaniu do 66% na dzień 30 września 2018 r." - czytamy dalej.

Liczba mobilnych usług głosowych na dzień 30 września 2019 r. wyniosła 125,1 tys. (-3% r/r, 0% k/k). Baza klientów mobilnych usług szerokopasmowych wyniosła 21,9 tys. na dzień 30 września 2019 r. (-6% r/r, 0% k/k).

Liczba linii głosowych wyniosła 904,5 tys. na dzień 30 września 2019 r. (-5% r/r, -1% k/k), co stanowiło spadek o 7 tys. usług k/k.

"Ze względu na silną konkurencję na rynku telekomunikacyjnym oraz koncentrację spółki na usługach wyżejmarżowych na sieciach własnych, w obszarze regulowanym Netia obecnie przenosi nacisk z liczby klientów usług głosowych na utrzymanie poziomu przychodów i marży z tytułu tych usług w ramach działań retencyjnych. Ponadto Netia zwiększa liczbę klientów, którym świadczy usługi głosowe w oparciu o niskokosztową technologię VoIP (są to głównie klienci biznesowi) ? w porównaniu z końcem III kw. 2018 r. baza wzrosła o 57,5 tys. usług. Na dzień 30 września 2019 r. usługi dla 64% klientów usług głosowych świadczone były poprzez własną sieć dostępową Netii w porównaniu do 60% na dzień 30 września 2018 r." - podano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 38,4 mln zł wobec 161,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem