Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - CCC odnotowało 32,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 44,7 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 16,2 mln zł wobec 30,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 447,7 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 1 192,9 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży w III kwartale 2019 r. wyniosły 1 447,6 mln zł, co stanowiło wzrost o 254,7 mln zł (+21,4%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. W segmencie detalicznym największy udział nadal stanowi Polska (55%), natomiast największą dynamikę wzrostu odnotowały sieci należące do 'Pozostałych krajów', czyli CCC Rosja (47% r/r) i CCC Serbia (44% r/r). Dynamiczny wzrost w III kwartale segmentu e-commerce (43% r/r) spowodował zwiększenie sprzedaży o 107,4 mln zł w stosunku do III kwartału 2018, a sprzedaż w segmencie hurt wzrosła o 49,1 mln zł" - czytamy w raporcie.

Na wielkość osiąganych przychodów w III kwartale 2019 r. wpływ miała również sprzedaż w placówkach porównywalnych, która przedstawiała się następująco: Polska - 1%; Europa Środkowo-Wschodnia - 2%, Europa Zachodnia - 1%. Dodatnie zmiany przychodów w placówkach porównywalnych odnotowano w Chorwacji i Słowacji, podano także.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 148,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 37,8 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 127,8 mln zł w porównaniu z 3 122,4 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży za okres 01-09.2019 r. wyniosły 4 127,8 mln zł, co stanowiło wzrost o 1 005,4 mln zł (+32,2%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Na wzrost przychodów złożył się przede wszystkim wzrost sprzedaży w segmencie detal o 568 mln zł (+23,8% r/r), e-commerce o 345,5 mln zł (+53,2% r/r) i hurcie o 84,6 mln zł (m.in. poprzez otwarcie sklepów w regionie GCC oraz współpracę z jednostką stowarzyszoną HR Group). Udział przychodów ze sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem w okresie 01-09.2019 r. wyniósł 72% (2018: 77%), przy rosnącym udziale e-commerce 24% (2018: 21%) i 4% udziale sprzedaży hurtowej (2018: 3%)" - napisano w raporcie.

Największym rynkiem sprzedaży detalicznej wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży detalicznej w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. wyniósł 55% w porównaniu z 59% w analogicznym okresie 2018 r. (spadek udziału wynika z ekspansji na rynkach zagranicznych oraz przejęcia w 2018 r. spółki w Rumunii i Szwajcarii), podała też spółka.

Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży w III kwartale 2019 roku wyniosła 47,4%, wobec 47,3% w analogicznym okresie roku ubiegłego. Nominalna marża brutto zarówno w detalu, jak i e-commerce wzrosła, jednakże biorąc pod uwagę rosnący udział e-commerce, skonsolidowana marża wzrosła nieznacznie o 0,1 pkt proc. w stosunku do okresu porównywalnego" - napisano także w raporcie.

Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. wyniosła 48,9% i była niższa o 0,9 pkt proc. w stosunku do okresu porównywalnego. Nominalna marża brutto na sprzedaży wzrosła w e-commerce, jednakże rosnący udział e-commerce (wzrost z 17% do 21% w zysku brutto na sprzedaży) spowodował nieznaczne obniżenie marży skonsolidowanej, podkreślono także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 57,7 mln zł wobec 11,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Na dzień 30 września 2019 roku sieć sprzedaży grupy kapitałowej CCC obejmowała 1 219 placówek, z czego 1 168 to placówki własne (472 sklepy CCC zlokalizowane w Polsce; sklepów Gino Rossi jest 54), natomiast dalsze 51 placówek to sklepy franczyzowe.

"W III kwartale 2019 roku Grupa CCC skupiała się na dalszej ekspansji na zagranicznych rynkach. Otworzone zostały 2 salony w Serbii oraz po 1 salonie Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Rosji, Rumunii, a także kolejne 2 salony stacjonarne e-obuwie. Ponadto otwarto 3 nowe salony franczyzowe na Ukrainie oraz po jednym salonie w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Kosowie, Omanie oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich" - czytamy w raporcie.

Powierzchnia sprzedaży grupy na dzień 30 września 2019 wyniosła 724,8 tys. m2 i wzrosła o 22,9 tys. m2 tylko w trzecim kwartale oraz o 64,6 tys. m2 w stosunku do końca 2018 r., na co złożyły się m.in. wzrost powierzchni netto sklepów CCC (+ 45 tys. m2), otwarcie nowych salonów eobuwie.pl (+3,8 tys. m2) oraz otwarcie nowych sklepów franczyzowych na Bliskim Wschodzie, Ukrainie oraz Kosowie (+13 tys. m2), podano także.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.