Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Santander Bank Polska odnotował 625,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 505,93 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"W ujęciu porównywalnym, tj. przy założeniu stałego poziomu opłat z tytułu BFG i po wyłączeniu jednorazowego wyniku z tytułu wstępnego rozliczenia sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz rezerwy restrukturyzacyjnej i na potencjalną dodatkową płatność z tytułu podatku bankowego, porównywalny zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 8,9% r/r, a porównywalny zysk należny akcjonariuszom Santander Bank Polska S.A. o 10,6% r/r" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 701,03 mln zł wobec 1 422,22 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 544,05 mln zł wobec 515,65 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2019 r. zannualizowana kwartalna marża odsetkowa netto wyniosła 3,56% i była wyższa w porównaniu z poprzednim kwartałem (3,46%) w związku z procesem optymalizacji oferty depozytowej oraz szybkim tempem wzrostu kredytów (szczególnie kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych). Wzrost marży odsetkowej netto w skali kwartału sygnalizuje odwrócenie się trendu spadkowego dominującego w rozwoju tego parametru w poprzednim i bieżącym roku" - czytamy dalej.

Aktywa razem banku wyniosły 204,07 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 205,85 mld zł na koniec 2018 r.

W I-III kw. 2019 r. bank miał 1 583,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 598,11 mln zł zysku rok wcześniej.

"W okresie pierwszych 9 miesięcy zakończonych 30 września 2019 r. grupa kapitałowa Santander Bank Polska S.A. odnotowała wzrost dochodów ogółem o 13,9% r/r dzięki poprawie wyników z działalności podstawowej i na rynku instrumentów finansowych, a także wskutek zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach procesu transformacji modelu biznesowego. Na szczególną uwagę zasługują następujące wzrosty:

* Wzrost wyniku z tytułu odsetek o 17,2% r/r w oparciu o wolumeny biznesowe rosnące organicznie oraz w drodze przejęcia zorganizowanej części Deutsche Bank Polska S.A. w listopadzie 2018 r.

* Wzrost o 25,4% r/r pozostałych dochodów za sprawą wyniku na pozostałych instrumentach finansowych (+172,6% r/r), wyniku handlowego i rewaluacji (+10,7% r/r) oraz pozostałych przychodów operacyjnych (+9,5% r/r), obejmujących m.in. jednorazowy zysk w wysokości 50 mln zł z tytułu wstępnego rozliczenia sprzedaży Centrum Usług Inwestycyjnych, tj. wyodrębnionej w strukturach Santander Bank Polska S.A. jednostki organizacyjnej [?]

* Wynik z tytułu prowizji zwiększył się umiarkowanie (+1,7% r/r), odzwierciedlając wzrost skali biznesu i aktywizację sprzedaży grupy w wybranych liniach produktowych (kredyty gotówkowe, kredyty dla przedsiębiorstw, gwarancje, ubezpieczenia, rachunki osobiste i karty debetowe) przy wsparciu parametrów oferty i akcji promocyjnych, a także symetryczny wzrost kosztów obsługi i dystrybucji oraz zmienność rynków finansowych (wpływającą m.in. na poziom prowizji za zarządzanie aktywami, maklerskich i walutowych)" - czytamy w raporcie.

Wskaźnik koszty/ dochody za 9 miesięcy br. wyniósł 45,8% wobec 45% rok wcześniej. Wskaźnik ROE wyniósł odpowiednio: 10,8% wobec 11,1%, a ROA - odpowiednio: 1,2% wobec 1,3%.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,14% wobec 17,61% rok wcześniej, a współczynnik kapitału Tier I - odpowiednio: 14,31% wobec 15,51% rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 1 657,33 mln zł wobec 1 544,5 mln zł zysku rok wcześniej.

W III kwartale 2019 r. liczba oddziałów (lokalizacji) spadła o 7 do 525 (w skali 9 miesięcy spadek o 87), a liczba placówek partnerskich zwiększyła się o 3 do 127 (w skali 9 miesięcy wzrost o 4).

Na dzień 30 września 2019 r. stan zatrudnienia w grupie kapitałowej Santander Bank Polska wynosił 13 630 etatów (15 347 na 31 grudnia 2018 r.), w tym 10 692 etaty liczyły kadry Santander Bank Polska (12 253 na 31 grudnia 2018 r.) i 2 461 etatów kadry Grupy Santander Consumer Bank (2 628 na 31 grudnia 2018 r.).

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem