Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 200,8 mld zł w IV kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 11,8% r/r i o 3,1% w ujęciu kwartalnym, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

"W II kwartale 2019 r. przy użyciu kart dokonano transakcji na łączną kwotę 200,8 mld zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału ich wartość zwiększyła się o 25,2 mld zł, co stanowi wzrost o 14,3%. Natomiast na przestrzeni ostatniego roku wartość transakcji kartami zwiększyła się o 11,8%" - czytamy w "Informacji o kartach płatniczych II kwartał 2019 r."

Udział transakcji gotówkowych w ogólnej wartości transakcji wyniósł w II kw. br. 53,9% a na przestrzeni ostatniego roku wskaźnik ten zmniejszył się o 3,6 punktu procentowego. Jako transakcje gotówkowe rozumiane są wypłaty gotówkowe z bankomatów, wypłaty z kas banków oraz wypłaty sklepowe cash back, podał bank centralny.

"W II kwartale 2019 r. średnia wartość transakcji (gotówkowych oraz bezgotówkowych) przeprowadzonej przy użyciu karty płatniczej wyniosła 124,7 zł i była niższa niż w poprzednim kwartale (125 zł). Innym wskaźnikiem charakteryzującym zachowania użytkowników kart płatniczych jest średnia liczba transakcji przeprowadzanych pojedynczą kartą. W II kwartale 2019 r. na jedną kartę przypadały średnio 38 przeprowadzonych transakcji (w poprzednim kwartale było to średnio 34 transakcji)" - czytamy dalej.

W II kwartale 2019 r., według danych przekazanych przez banki, przeprowadzono 1,43 mld transakcji bezgotówkowych, czyli więcej o 188 mln transakcji niż w poprzednim kwartale, co stanowiło wzrost o 15%.

"Wskaźnik liczby transakcji bezgotówkowych w dłuższym okresie wykazuje tendencję rosnącą. I tak, porównując II kwartał 2019 r. do analogicznego okresu w 2018 r., liczba transakcji była większa o 22,7%, a porównując do 2017 r., była większa o 48%. Dane jednoznacznie wskazują, że na rynku polskim rośnie skłonność klientów do realizowania płatności bezgotówkowych przy użyciu kart płatniczych. Wzrost liczby transakcji bezgotówkowych jest przede wszystkim rezultatem coraz bardziej powszechnego korzystania z kart zbliżeniowych oraz rosnącej sieci akceptacji kart" - wskazał bank centralny.

Z danych uzyskanych od agentów rozliczeniowych wynika, że w II kwartale 2019 r. zarejestrowano 1,4 mld transakcji, czyli więcej o 161 mln (wzrost o 13%) w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wskaźnik liczby transakcji w dłuższym okresie prezentuje jednak tendencję rosnącą. I tak, liczba transakcji na przestrzeni ostatniego roku wzrosła o 20%, a na przestrzeni dwóch ostatnich lat wzrosła o 46%, podał także NBP.

Obecnie karty zbliżeniowe stanowią 85,7% wszystkich kart płatniczych w Polsce. Na koniec czerwca 2019 r. wydanych było 36,1 mln kart płatniczych z funkcją płatności zbliżeniowej.

"Na koniec czerwca 2019 r. wszystkich zbliżeniowych instrumentów płatniczych, bazujących na kartach płatniczych - wliczając w to także: gadżety, stickery czy karty zainstalowane w telefonie - było łącznie 38,4 mln. W II kwartale br. przybyło ich 1,48 mln szt., co stanowi wzrost o 4%" - podkreślono w raporcie.

"W II kwartale 2019 r. kartami płatniczymi w formie zbliżeniowej w Polsce przeprowadzono łącznie - po raz pierwszy - ponad miliard transakcji (dokładnie było ich 1 mld 154 mln). W porównaniu do poprzedniego kwartału (983 mln) liczba transakcji uległa zwiększeniu o 172 mln, co stanowi wzrost o 17%. W II kwartale 2019 r. udział płatności zbliżeniowych w ogólnej liczbie bezgotówkowych płatności kartowych wynosił 86,3% (w poprzednim okresie wynosił 84,6%)" - czytamy dalej.

Łączna wartość przeprowadzonych transakcji wyniosła 62,2 mld zł. W porównaniu do kwartału poprzedniego wartość bezgotówkowych transakcji zbliżeniowych zwiększyła się o 10,3 mld zł, co stanowi wzrost aż o 20%. Udział transakcji zbliżeniowych w całości obrotów bezgotówkowych przeprowadzanych kartami płatniczymi wyniósł 77,6% (w poprzednim okresie wynosił 75,6%).

"Na koniec II kwartału 2019 r. znajdowało się na rynku polskim 42,1 mln kart płatniczych, to jest o 404 tys. kart więcej niż w marcu br. (wzrost o 1%). Podstawową kategorią kart w Polsce są karty debetowe (79,6%). Łączna liczba kart debetowych wyniosła 33,5 mln szt. i zwiększyła się o 380 tys. (wzrost o 1%). Drugą kategorią kart najczęściej spotykanych w Polsce są karty kredytowe (13,9%), których łączna liczba wyniosła w Polsce 5,83 mln szt. Liczba kart kredytowych na przestrzeni II kwartału 2019 r. zmniejszyła się o 34 tys. (spadek o 0,6%)" - podsumowano w informacji.

NBP zwraca uwagę, że liczba terminali w Polsce w ostatnich miesiącach stale wzrasta. Od końca grudnia 2017 r. (w ciągu ostatnich 18 miesięcy) przybyło 220 tys. dodatkowych urządzeń. Na koniec czerwca 2019 r. liczba terminali POS na rynku polskim wynosiła 853,2 tys., czyli w kwartale przybyło 31,1 tys. nowych urządzeń, co stanowi wzrost o 4%.

"Rozwój rynku akceptacji następuje także pod względem przystosowania do korzystania przez klientów z płatności zbliżeniowych. Na podstawie danych pozyskanych przez NBP od agentów rozliczeniowych, na koniec czerwca 2019 r. w Polsce było 853 tys. terminali akceptujących instrumenty płatnicze wyposażone w funkcję zbliżeniową. Warto podkreślić, że w Polsce wszystkie dostępne na rynku terminale POS są przystosowane do obsługi kart zbliżeniowych. Wskaźnik udziału terminali zbliżeniowych do wszystkich urządzeń typu POS od marca 2019 r. wynosi 100%" - czytamy dalej w raporcie.

Na koniec czerwca 2019 r. w Polsce było 22 808 bankomatów. Na przestrzeni II kwartału 2019 r. liczba bankomatów wzrosła o 140 urządzeń (wzrost o 0,6%). Trend spadkowy liczby bankomatów odnotowany we wcześniejszych okresach został zatrzymany, podał także bank centralny.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem