Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Macieja Jacenko na stanowisko prezesa Domu Maklerskiego Pekao Investment Banking, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Impexmetalu i Alchemii od 13 listopada, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) w związku z planowaną ofertą publiczną 110 mln akcji serii C, podała spółka.

Echo Investment sprzedało 151 mieszkań w październiku br. wobec 67 rok wcześniej, natomiast przekazało 249 przy 111 przekazaniach w październiku 2018 r., podała spółka. Echo poinformowało też, że cele roczne - 1 300 sprzedanych i 1 250 przekazanych lokali - "są w zasięgu ręki".

DataWalk Inc., spółka zależna DataWalk, podpisała umowę projektu pilotażowego z północnoamerykańskim integratorem systemów, podała spółka.

Urządzenie Braster zostało zarejestrowane w Brazylii, dzięki czemu możliwe jest rozpoczęcie współpracy z Biocare Comercio de Descartaveis LTDA i rozpoczęcie sprzedaży, podał Braster.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez VRG wyniosły około 75,7 mln zł w październiku i były wyższe o ok. 32,1% w skali roku, podała spółka. W ujęciu narastającym, w okresie styczeń-październik 2019 roku przychody wyniosły ok. 811,5 mln zł i były wyższe o ok. 37,3% r/r.

Koncept sklepowy Carrefour Express został już wdrożony na 12 stacjach paliw Avia, poinformował ISBnews manager ds. komunikacji w firmie Unimot Łukasz Brzostek.

Marina Office, kompleks biurowy położony w nadmorskiej części Gdyni, którego inwestorem jest Polski Holding Nieruchomości (PHN), otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę, podała spółka. Rozpoczęcie budowy planowane jest w

pierwszym kwartale 2020 r.

Oferta COIG, spółki zależnej Wasko, o wartości 19,7 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym pn. "Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w Gminie Olsztyn" zorganizowanym przez przez Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, poinformowała spółka.

Dom Development spodziewa się wzrostu cen transakcyjnych swoich mieszkań do średnio ponad 500 tys. zł za sztukę w przyszłym roku, co "dobrze wróży wynikom", poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski. W III kw. br. 63% mieszkań grupy sprzedało się za ponad 450 tys. zł za sztukę.

Infoscan wyemitował pierwszą transzę obligacji zamiennych na akcje w ramach umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, podała spółka. W ramach transakcji spółka przydzieliła Inwestorowi obligacje o wartości nominalnej 750 tys. zł.

CCC wykorzysta nowe technologie od startupu Grafik Optymalny, aby zautomatyzować grafik pracowniczy, podano w komunikacie.

Alior Bank ocenia, że rezerwy, które utworzył w III kwartale na wyrok tzw. małe TSUE powinny być wystarczające. Bank ocenia, że ubytek wyniku odsetkowego zostanie odrobiony najpóźniej w ciągu trzech lat, poinformowali przedstawiciele instytucji.

Grupa kapitałowa IMS we wrześniu br. pozyskała 239 nowych lokalizacji abonamentowych, gdzie wdrożona została usługa z zakresu marketingu sensorycznego: Aromamarketingu, Audiomarketingu oraz Digital Signage, podała spółka.

Cognor spodziewa się, że jego wynik EBITDA za IV kw. br. będzie w granicach pomiędzy odnotowanym w III kw. 2019 r. i IV kw. 2018 r., tj. w granicach 17-24 mln zł, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. Na poziomie FIFO spółka spodziewa się straty w IV kw. 2019 r.

Vivid Games stawia na dalszą dywersyfikację modelu biznesowego, poinformował prezes Remigiusz Kościelny.

Dom Development spodziewa się w tym roku lepszego r/r wyniku netto, choć wzrost za cały 2019 r. nie będzie tak silny, jak za okres I-III kw. br., poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski. Poinformował także, że tegoroczny wynik zostanie wypracowany dzięki przekazaniu - zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami - ok. 3,5 tys. lokali.

Alior Bank chce powrócić w przyszłym roku do udzielania 1 mld zł kredytów brutto kwartalnie w segmencie klientów biznesowych. Bank realizuje nową strategię w tym segmencie, której efekty będą już widoczne w IV kwartale tego roku, poinformował wiceprezes Tomasz Biłous. Docelowo do 2022 r. udział dużych firm w portfelu kredytowym banku ogółem ma spaść do 10% wobec 13% na koniec września br. i 11% na koniec 2019 roku.

Vivid Games liczy na możliwie jak najszybsze uregulowanie kwestii spłaty obligacji, poinformował prezes Remigiusz Kościelny.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 2 570,7 mln zł na koniec września, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 544 mln zł mln zł.

Grupa Żywiec przeniesie swoją siedzibę na warszawską Wolę jesienią 2020 roku, podała spółka. Spółka zajmie ok. 4400 m2 w Biurach przy Warzelni, jednym z dwóch biurowców inwestycji realizowanej przez Echo Investment.

Alior Bank spodziewa się, że koszt ryzyka wyniesie 2,3% na koniec tego roku wobec wcześniej zakładanych 2,4%, a w kolejnych kwartałach będzie stopniowo obniżał się w związku m.in. ze zmianą struktury portfela kredytów w segmencie biznesowym, poinformował prezes Krzysztof Bachta. Marża odsetkowa netto wyniesie 4,5% w 2019 r. wobec wcześniej prognozowanych 4,6%.

Akcjonariusze Rottneros - spółki zależnej Arctic Paper - podjęli decyzję w sprawie wypłaty dodatkowej dywidendy dla jej akcjonariuszy, podał Arctic Paper. Wartość dywidendy przypadająca na Arctic Paper wyniesie ok. 21,8 mln zł.

Akcjonariusze Ursusa w restrukturyzacji wyrazili zgodę podczas walnego zgromadzenia na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa, stanowiących zakłady produkcyjne w Opalenicy oraz Dobrym Mieście, za łączną cenę nie niższą niż 25,8 mln zł, podała spółka.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesił obrót akcjami Coal Energy z dniem 5 listopada do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym spółka ta przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2018/2019, podała giełda.

Rada nadzorcza Awbudu zmieniła funkcję Pawła Tamborskiego, dotychczasowego członka zarządu spółki, na funkcję prezesa z dniem 5 listopada 2019 r., podała spółka.

Bank Handlowy - w związku z przeprowadzeniem oceny finansowej klienta z branży budowlanej - podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego, którego wielkość wynosi 54 mln zł, podał bank.

Vivid Games prognozuje wypracowanie 0,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w tym roku i 3,05 mln zł zysku w tym ujęciu w roku przyszłym, podała spółka.

Dom Development odnotował 55,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 21,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alior Bank odnotował 124,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 176,82 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

(ISBnews) -

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem