Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom Banku Pekao według wartości nominalnej wyniosła 154 516,4 mln zł na koniec września br. i była wyższa o 8% r/r, podał bank.

"Kredyty klientów detalicznych na koniec września 2019 r. wyniosły 75 822,4 mln zł i były wyższe o 6 511,2 mln zł tj. 9,4% niż na koniec września 2018 r., dzięki dynamicznemu wzrostowi kluczowych produktów: kredytów konsumpcyjnych o 10% r/r i złotowych kredytów hipotecznych także o 10% r/r. Kredyty korporacyjne łącznie z nieskarbowymi papierami wartościowymi na koniec września 2019 r. wyniosły 78 694 mln zł i były wyższe o 4 969,8 mln zł tj. 6,7% w porównaniu do końca września 2018 r. dzięki silnej dynamice w segmencie średnich przedsiębiorstw oraz rosnących istotnie należnościach leasingowych" - czytamy w raporcie kwartalnym.

W strukturze walutowej należności od klientów dominują należności w złotych, których udział na koniec września 2019 r. wyniósł 82,8%. W należnościach w walutach obcych największy udział miały należności w EUR (79,2%), CHF (12,4%) oraz USD (6,7%), podano także.

Wskaźnik NPL (kredytów niepracujących) wyniósł 5,1% w III kw. 2019 r., bez zmian wobec poprzedniego kwartału. Rok temu wyniósł 5,8%, podał bank w prezentacji.

Zobowiązania wobec klientów (z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu oraz zobowiązań z tytułu leasingu) wyniosły na koniec września br. 152 681,8 mln zł, co oznacza wzrost o 6,9% r/r, podano też w raporcie kwartalnym.

Depozyty detaliczne, strukturyzowane certyfikaty depozytowe oraz pozostałe na koniec września 2019 r. wyniosły 91 567,7 mln zł i były wyższe o 12,7% r/r i zwiększyły udział w strukturze finansowania.

Depozyty korporacyjne łącznie z certyfikatami depozytowymi, obligacjami podporządkowanymi, Listami zastawnymi i obligacjami Pekao Banku Hipotecznego, obligacjami Pekao Leasing, obligacjami Pekao Faktoring, odsetkami oraz pozostałymi na koniec września 2019 r. wyniosły 69 457,3 mln zł i były wyższe o 1 830,9 mln zł, tj. 2,7% w porównaniu z końcem września 2018 r.

Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. (d. Pioneer Pekao TFI S.A.) na koniec września 2019 r. wyniosły 20 808,7 mln zł i były wyższe o 1 274,4 mln zł, tj. 6,5% w porównaniu do końca września 2018 r., podano także.

"Bank Pekao S.A. utrzymuje silną bazę kapitałową oraz profil płynnościowy. Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie grupy wyniósł 17,2%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 znalazł się na poziomie 15,5% na koniec września 2019. Relacja kredytów netto do depozytów wyniosła na koniec III kwartału wyniosła 92,7%. Saldo depozytów detalicznych na koniec września 2019 r. było wyższe o 12,4% niż rok wcześniej" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem