Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Zarząd Polnordu podjął uchwałę w sprawie emisji 5-letnich obligacji, na mocy której postanowił wyemitować niezabezpieczone obligacje na okaziciela serii PND01 o wartości nominalnej 1 mln zł każda, podała spółka. Łączna wartość nominalna emisji obligacji określona została do kwoty 150 mln zł. Celem emisji obligacji jest spłata istniejącego zadłużenia finansowego oraz finansowanie bieżącej działalności spółki.

Minimalna wartość nominalna emitowanych obligacji, których objęcie jest konieczne dla dojścia emisji obligacji do skutku, wynosi 75 mln zł, podano.

Spółka planuje rozpoczęcie procesu od 6 listopada 2019 r., a przewidywaną datą przydziału obligacji jest 15 listopada 2019 r.

"Obligacje są oprocentowane od daty emisji do daty wykupu obligacji. Kwota odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego 3-miesięcznego okresu odsetkowego. Wysokość stopy procentowej zależna jest od dokonania przez właściwy sąd wieczysto-księgowy wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych i wynosi do dnia wpisu - 8% w stosunku rocznym, oraz od dnia wpisu - 6% w stosunku rocznym" - czytamy w komunikacie.

Ponadto obligacje zawierają mechanizm wypłaty dodatkowego świadczenia pieniężnego. Wysokość świadczenia dodatkowego oparta jest o liczbę metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej (PUM) i komercyjnej (GLA) w ramach zakończonych w danym okresie projektów, podano również.

Obligacje będą podlegać wykupowi przez spółkę w dniu wykupu, tj. 22 listopada 2024 r.

"Spółka do dnia 7 grudnia 2020 r. ma prawo zażądać wcześniejszego wykupu wszystkich albo niektórych obligacji. Obligatariusz ma prawo zażądać wcześniejszego wykupu wszystkich albo niektórych obligacji, jeżeli spółka dokona emisji akcji serii T, przy czym wykup obligacji dokonywany będzie proporcjonalnie do wielkości emisji akcji serii T. Ponadto obligatariusz: (i) w 2022 r. nie później niż 30 listopada 2022 r. oraz (ii) w 2023 r. nie później niż 30 listopada 2023 r., ma prawo złożyć spółce żądanie wcześniejszego wykupu wszystkich albo niektórych obligacji (przy założeniu, że spółka w danym roku dokona wykupu maksymalnie w kwocie 33% wyemitowanych obligacji). Poza powyższymi obligatariusz ma prawo żądać wykupu posiadanych obligacji: (i) w przypadku wystąpienia przypadku niewypełnienia zobowiązania oraz (ii) w przypadku wystąpienia podstawy skorzystania z opcji wcześniejszego wykupu wskazanych w warunkach emisji obligacji oraz podjęcia odpowiedniej uchwały zgromadzenia obligatariuszy" - podsumowano.

Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2018 r. sprzedał 836 lokali.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.