Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Ryvu Therapeutics (wcześniej Selvita) odnotowało 13,14 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2019 r. wobec 5,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 13,1 mln zł wobec 5,68 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA z działalności kontynuowanej wyniosła -10,69 mln zł wobec -4,95 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,22 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 2,16 mln zł rok wcześniej, zaś przychody z dotacji - odpowiednio: 6,91 mln zł wobec 5,74 mln zł.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 34,1 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 5,02 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3,15 mln zł (i 22,38 mln zł przychodów z dotacji) w porównaniu z 8 mln zł rok wcześniej (i 16,1 mln zł przychodów z dotacji). EBITDA z działalności kontynuowanej wyniosła -28,62 mln zł wobec -10,32 mln zł rok wcześniej.

"W raportowanym okresie grupa kontynuowała fazę intensywnych inwestycji, zapoczątkowaną w roku ubiegłym, w ramach realizacji strategii rozwoju na lata 2017-2021. Ponad 130 mln zł środków pozyskanych z emisji w 2018 r. pozwoliło znacząco zwiększyć wydatki na realizację projektów badawczo-rozwojowych, które w konsekwencji mogą być przedmiotem komercjalizacji na późniejszych etapach rozwoju, co w efekcie w ocenie zarządu pozwoli na uzyskanie korzystniejszych niż do tej pory warunków komercjalizacji" - czytamy w raporcie.

Po wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeniesieniu jej na Selvita grupa kapitałowa Ryvu Therapeutics posiada jeden segment operacyjny tj. segment innowacyjny.

"W okresie 9 miesięcy 2019 r. grupa kapitałowa Ryvu Therapeutics osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 25 829 tys. zł, co oznacza wzrost o 7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy to przychody wyniosły 24 248 tys. zł. Wzrost przychodów wynika ze znaczącego wzrostu przychodów z tytułu dotacji. Przychody z dotacji wzrosły o 6 280 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zwiększenie przychodów z tytułu dotacji wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów ponoszonych na nowe projekty innowacyjne realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej 2017-2021" - czytamy dalej.

Natomiast, przychody netto ze sprzedaży (bez uwzględnienia dotacji) wyniosły w omawianym okresie 2019 r. 3 149 tys. zł, co oznacza spadek o 4 855 tys. zł. w stosunku do analogicznego okresu 2018 r., w którym przychody netto ze sprzedaży wyniosły 8 004 tys. zł, podano także.

"Grupa kapitałowa Ryvu Therapeutics wygenerowała w trzech pierwszych kwartałach 2019 r. stratę zarówno na poziomie całej działalności (stratę netto), jak również na poziomie operacyjnym. Powyższe jest efektem realizacji strategii przyjętej w 2017 r., zgodnie z którą grupa koncentruje się na wzroście wartości prowadzonych projektów planując komercjalizację na późniejszych etapach rozwoju. Strata netto Grupy Kapitałowej Ryvu Therapeutics za pierwsze 9 miesięcy 2019 roku na działalności kontynuowanej wyniosła 34 098 tys. zł w porównaniu do zysku netto osiągniętego w porównywalnym okresie 2018 r. w kwocie 5 019 tys. zł. W pierwszym półroczu ubiegłego roku grupa podjęła decyzję o wycenie posiadanych udziałów w Nodthera według wartości godziwej (wcześniej udziały te były wyceniane metodą praw własności), co znacząco wpłynęło na wynik finansowy. Wynik porównywalnego okresu 2018 r. bez uwzględnienia zmiany wartości udziałów Nodthera wyniósłby - 15 768 tys. zł (strata). Większa strata w 2019 r. (wynikająca z wyższych wydatków na projekty badawcze, w szczególności związane z rozpoczętymi badaniami klinicznymi SEL120) potwierdza, że grupa mocno koncentruje się na rozwoju własnych projektów badawczych oraz przygotowywaniu ich do komercjalizacji na późniejszym etapie rozwoju" - stwierdzono w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 24,92 mln zł wobec 9,87 mln zł straty rok wcześniej.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW. 1 października br. Sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity na dwie niezależne spółki oraz zmianę nazwy Selvita na Ryvu Therapeutics. Oficjalny debiut na GPW nastąpił w połowie 2019 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.