Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Dniem prawa poboru dla akcjonariuszy Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police będzie 7 listopada, a zapisy dla inwestorów rozpoczną się 12 i potrwają do 19 listopada, podano w prospekcie emisyjnym. Zarząd spółki określił wcześniej cenę emisyjną nowych akcji serii C na 10,2 zł, a ostateczna liczba oferowanych akcji wyniesie 110 mln szt. Oznacza to, że łączna wartość oferty przekroczy 1,1 mld zł.

"Oferta odbędzie się na zasadach prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji oferowanych w stosunku do liczby posiadanych akcji istniejących. 5 listopada 2019 r. jest ostatnim dniem, w którym zgodnie z systemem rozrachunku KDPW, dysponowanie akcjami istniejącymi umożliwia nabycie jednostkowych praw poboru. Pierwszym dniem, w którym można zbyć akcje podczas sesji GPW, tak aby zachować przysługujące prawo poboru, jest 6 listopada 2019 r. Akcjonariusze spółki otrzymają jedno jednostkowe prawo poboru za każdą jedną posiadaną akcję" - czytamy w komunikacie.

Globalnym koordynatorem transakcji jest Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

"Z satysfakcją prezentujemy prospekt emisyjny, będący punktem wyjścia do rozpoczynającej się oferty publicznej. Pozyskane środki przeznaczymy na realizację Projektu Polimery Police - strategicznego projektu zarówno dla Grupy Azoty, jak i polskiej gospodarki. Poprzez mechanizm prawa poboru chcielibyśmy zaoferować wszystkim naszym akcjonariuszom możliwość uczestnictwa w tym perspektywicznym przedsięwzięciu" - powiedział prezes Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police oraz Grupy Azoty Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.

Celem projektu Polimery Police realizowanego przez Grupę Azoty Polyolefins (spółka celowa Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police oraz Grupy Azoty) jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze.

"Podtrzymujemy dotychczasowy harmonogram projektu, który zakłada rozpoczęcie prac budowlanych w I kwartale 2020 roku i ich zakończenie w 2022 roku. Dla spółek z Grupy Azoty rozszerzenie działalności o atrakcyjny i rosnący rynek tworzyw sztucznych oznacza dywersyfikację przychodów ze sprzedaży i zniweluje zjawisko sezonowych wahań popytu na niektóre nasze produkty, w szczególności nawozy" - podkreślił Wardacki.

Obecnie kapitał zakładowy Polic dzieli się na 75 mln akcji. Przy założeniu objęcia przez inwestorów maksymalnej oferowanej liczby akcji serii C z nowej emisji, liczba ta wzrośnie do 185 mln szt. i tym samym nowe akcje (110 mln szt.) będą stanowić ok. 59,5% w podwyższonym kapitale spółki, wskazano w materiale.

Zgodnie z prospektem emisyjnym, zamiarem spółki jest uzyskanie wpływów z oferty w kwocie brutto 1 122 mln zł i 1 109 mln zł netto przy założeniu, że inwestorzy obejmą wszystkie oferowane akcje. Grupa Azoty Police przewiduje, że kwota 934,5 mln zł zostanie przekazana spółce celowej Grupa Azoty Polyolefins w formie wpłat na podwyższony kapitał zakładowy lub w formie pożyczek podporządkowanych (przekształcanych na kapitał zakładowy w późniejszym terminie) w terminach dostosowanych do harmonogramu wydatkowania środków.

"Spółka celowa zamierza przeznaczyć otrzymane w ten sposób środki w całości na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją Projektu Polimery Police, w szczególności na wynagrodzenie wykonawcy, tj. koncernu Hyundai Engineering Co., Ltd. Pozostała kwota, tj. około 95,4 mln zł zostanie wykorzystana przez spółkę na inwestycje dostosowawcze związane z budową infrastruktury towarzyszącej Projektu Polimery Police. Około 65,5 mln zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków poniesionych przez Grupę Azoty Police w lipcu 2019 r. na sfinansowanie potrzeb Grupy Azoty Polyolefins związanych z zapłatą pierwszej transzy wynagrodzenia wykonawcy Projektu Polimery Police" - czytamy dalej w komunikacie.

W przypadku przydzielenia w ofercie wszystkich akcji oferowanych i, w konsekwencji, pozyskania środków z oferty w kwocie netto wynoszącej około 1 109 mln zł nadwyżka ponad kwotę 1 095,4 mln zł (stanowiącą sumę kwot przeznaczonych na cele emisji wskazane powyżej), wynosząca około 13,6 mln zł, będzie w całości przekazana Grupie Azoty Polyolefins poprzez wpłatę na kapitał zakładowy lub poprzez udzielenie przez spółkę pożyczek podporządkowanych na rzecz Polyolefins w celu powiększenia wkładu własnego Polyolefins w strukturze finansowania Projektu Polimery Police, podano także.

Harmonogram oferty przewiduje, że notowanie jednostkowych praw poboru na GPW będzie odbywać się 12-14 listopada; na 19 listopada przewidziano zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, a przydział akcji - na 28 listopada.

Z kolei na 28-29 listopada zaplanowano przeprowadzenie oferty oraz przyjmowanie zapisów na akcje oferowane, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych.

"W wyniku realizacji projektu Polimery Police powstanie kompleks chemiczny o zdolności produkcyjnej do 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Inwestycja będzie mieć zasadnicze znaczenie dla polskiej gospodarki - przyczyni się do redukcji ujemnego bilansu handlowego w branży tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową Polski dzięki oddaniu nowego terminala paliw płynnych w Policach" - podsumował prezes.

Grupa Azoty Police, wchodząca w skład Grupy Azoty, jest producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Zatrudnia ok 3,5 tys. osób. Od 2006 r. jest notowana na GPW.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.