Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) odnotowały wstępnie 3,5 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2019 r. wobec 0,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Grupa Lokum Deweloper wprowadziła do sprzedaży 230 mieszkań na osiedlu Lokum Salsa w Krakowie, podała spółka.

Ryvu Therapeutics zapowiada prezentację posterów dotyczących projektu SEL120 podczas konferencji 2019 American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting, która odbędzie się w dniach 7 -10 grudnia 2019 r. w Orlando, w Stanach Zjednoczonych, podała spółka.

Mostostal Zabrze odnotował 2,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. według wstępnych danych, podała spółka.

Zarząd Banku Pekao podjął uchwałę wyrażającą zgodę na emisję przez bank obligacji podporządkowanych. Rozważany termin rozpoczęcia emisji obligacji to listopad 2019 r., z zastrzeżeniem, iż termin ten jest uzależniony od sytuacji na rynku obligacji, podał bank.

W wezwaniu na akcje Stelmetu zawarto transakcje na 24 074 623 akcje, w tym 510 115 akcji było przedmiotem transakcji zrealizowanej na GPW w Warszawie, poinformował pośredniczący w wezwaniu BM PKO BP. Nabyte w ramach wezwania akcje spółki stanowią ok. 82% kapitału zakładowego spółki.

Grupa Stalprodukt miała 35,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kwartale 2019 r., podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w październiku 2019 roku wyniosły 33 579 tys. zł i były wyższe o 13,5 % w skali roku, zaś bez uwzględnienia konsolidacji z firmą Bartek przychody były niższe o 2,7%, podał Wojas.

Apator obniżył prognozę zysku netto na 2019 rok z 72-75 mln zł do 67 mln zł, podała spółka. Jednocześnie spółka podjęła decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 0,45 zł na jedną akcję tj. w łącznej kwocie 14,8 mln zł.

Selvita widzi dużą szansę na osiągnięcie 40-proc. dynamiki wzrostu przychodów w usługach w 2019 roku, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. Spółka podtrzymuje plan utrzymania dynamiki powyżej 30% rocznie w kolejnych latach.

Bowim miał 340,58 mln zł skonsolidowanych przychodów netto i 398 tys. zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r., co oznacza odpowiednio: wzrost o 12,66 mln zł i spadek o 2,47 mln zł r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

We wszystkich oddziałach Alior Banku powstały iKioski - specjalne miejsca dla klientów, którzy z pomocą bankiera chcą wypróbować bankowość internetową, po raz pierwszy się do niej zalogować i poznać jej możliwości, podał bank.

PZU Zdrowie złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Tomma Diagnostyka Obrazowa, podał Urząd.

Bank Pekao ocenia, że rozmowy z audytorami dotyczące wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) będą trwały do końca bieżącego roku, poinformował wiceprezes Tomasz Kubiak.

Tauron Dystrybucja realizuje stacjonarny system magazynowania energii, którego zadaniem będzie efektywniejsze gospodarowanie energią odbieraną z farm wiatrowych, poprawa parametrów energii i stabilizacja pracy sieci elektroenergetycznej. Inwestycja powstaje w Cieszanowicach w województwie opolskim. Jej zakończenie jest zaplanowane na początek przyszłego roku, podała spółka.

Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 12,7 USD/b w październiku 2019 r. wobec 12,6 USD/b miesiąc wcześniej i 11,2 USD/b w październiku 2018 r., podała spółka.

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest zainteresowane przejęciem zarządzania funduszem Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ. Towarzystwo zarządza portfelem i ryzykiem tego funduszu od grudnia 2018 r. na podstawie umowy zawartej jeszcze z Trigon TFI (obecnie Lartiq TFI), podał Skarbiec.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wyznaczył PKO Bankowi Polskiemu wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL), który bank ma osiągnąć do końca 2022 r., podało PKO BP.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wyznaczył PKO Bankowi Polskiemu wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL), który bank ma osiągnąć do końca 2022 r., podało PKO BP.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 137,81 mln zł w październiku br., co oznacza wzrost o 21,31% r/r, podała spółka.

Asbis oczekuje utrzymania wysokich poziomów rentowności i mocnej końcówki 2019 roku z dodatnimi przepływami operacyjnymi na koniec br., poinformował dyrektor ds. relacji inwestorskich Costas Tziamalis.

Bank Pekao skupia się na wzroście organicznym, ale zlecił analizy dotyczące potencjalnego przejęcia mBanku, poinformował prezes Michał Krupiński.

Bank Pekao ocenia, że osiągnięcie powtarzalnego wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE) na poziomie 12,5% 2 2020 r. może zostać skorygowany o wpływ składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) i wpływ tzw. małego TSUE, poinformowali przedstawiciele zarządu.

Bank Pekao oczekuje, że składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na przyszły rok mogą być niższe o 30-50 mln zł, a nie - jak bank oczekiwał wcześniej - niższe o 100 mln zł wobec wpłaconych w 2019 roku, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Pekao Tomasza Kubiaka.

Bank Pekao oczekuje, że składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na przyszły rok mogą być niższe o 30-50 mln zł, a nie - jak bank oczekiwał wcześniej - niższe o 100 mln zł wobec wpłaconych w 2019 roku, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Pekao Tomasza Kubiaka.

Dniem prawa poboru dla akcjonariuszy Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police będzie 7 listopada, a zapisy dla inwestorów rozpoczną się 12 i potrwają do 19 listopada, podano w prospekcie emisyjnym. Zarząd spółki określił wcześniej cenę emisyjną nowych akcji serii C na 10,2 zł, a ostateczna liczba oferowanych akcji wyniesie 110 mln szt. Oznacza to, że łączna wartość oferty przekroczy 1,1 mld zł.

PBDI - spółka w 90% zależna od Erbudu - zawarła umowę z Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo na roboty budowlane przy realizacji farmy, składającej się z 11 elektrowni wiatrowych o łącznej maksymalnej mocy 38,115 MW. Całkowita wartość kontraktu to 37,05 mln zł netto, podał Erbud.

Tempo wzrostu wyników operacyjnych Banku Pekao, które było dwucyfrowe już w III kw. br., powinno jeszcze przyspieszyć w 2020 r., zapowiedział prezes Michał Krupiński.

Polenergia rozpoczyna realizację Farmy Wiatrowej Szymankowo o mocy 38 MW, podała spółka. Na realizację inwestycji Polenergia pozyskała finansowanie bankowe w wysokości 107 mln zł, podała spółka.

Zarząd Polnordu podjął uchwałę w sprawie emisji 5-letnich obligacji, na mocy której postanowił wyemitować niezabezpieczone obligacje na okaziciela serii PND01 o wartości nominalnej 1 mln zł każda, podała spółka. Łączna wartość nominalna emisji obligacji określona została do kwoty 150 mln zł. Celem emisji obligacji jest spłata istniejącego zadłużenia finansowego oraz finansowanie bieżącej działalności spółki.

S&P Global Ratings podtrzymał długoterminowy rating kredytowy BBB- spółki MOL, jednocześnie podnosząc perspektywę do pozytywnej ze stabilnej, podała spółka.

Sare odnotowało w przybliżeniu 929 tys. zł skonsolidowanej straty netto w pierwszych trzech kwartałach 2019 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Rok wcześniej zysk netto wynosił 1,2 mln zł.

Libet miał 146,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, 40,2 mln zł EBITDA i 19,7 mln zł zysku netto w okresie I-III kw. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Ryvu Therapeutics (wcześniej Selvita) odnotowało 13,14 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2019 r. wobec 5,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Pekao liczy, że wpływ orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dot. zwrotu części prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego (tzw. małe TSUE) na wyniki banku zostanie "w pełni zneutralizowany w ciągu 3 lat", podało Pekao w prezentacji wynikowej.

Grupa Enea wypracowała 12,17 mld zł przychodów, 2,56 mld zł EBITDA i 892 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w pierwszych trzech kwartałach 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom Banku Pekao według wartości nominalnej wyniosła 154 516,4 mln zł na koniec września br. i była wyższa o 8% r/r, podał bank.

Wartość zakontraktowanego portfela zamówień Selvity (wcześniej Selvita CRO) na rok 2019 wynosi 97,38 mln zł i jest wyższy o 38% r/r, podała spółka.

Selvita (wcześniej Selvita CRO) odnotowała 3,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 2,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Pekao odnotował 656,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 605,79 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Asbis odnotował 4,61 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,19 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem