Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska odnotował 114,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 130,9 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 798,31 mln zł wobec 507,59 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 205,52 mln zł wobec 132,02 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 107,56 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 109,02 mld zł na koniec 2018 r.

W I-III kw. 2019 r. bank miał 493,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 319,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Najważniejszym wydarzeniem wpływającym na wzrost poziomu zysku netto zrealizowanego w trzech kwartałach 2019 r. oraz na porównywalność wyników z trzema kwartałami 2018 r. była realizacja 31 października 2018 r. transakcji nabycia przez Bank Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL). Rachunek zysków i strat grupy kapitałowej banku za trzy kwartały 2018 r. nie zawiera przychodów i kosztów RBPL, zaznaczono w raporcie.

"Na porównywalność wyników zrealizowanych w analizowanych okresach wpłynęły dodatkowo następujące czynniki:

* zaksięgowanie w ciężar kosztów funkcjonowania oraz pozostałych kosztów operacyjnych kosztów integracji: za okres 9 miesięcy 2019 r. w kwocie 266 172 tys. zł (dotyczących kosztów integracji z nabytą przez Bank Podstawową Działalnością Raiffeisen Bank Polska S.A.) wobec 17 177 tys. zł kosztów integracji poniesionych w trzech kwartałach 2018 r. (związanych z wcześniejszymi procesami łączenia banków BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A.).

Szacuje się, że bez uwzględnienia kosztów integracji zysk netto bieżącego okresu 2019 r. wyniósłby 709 022 tys. zł i byłby wyższy r/r o 375 610 tys. zł (tj. o 112,7%);

* poniesienie przez grupę wyższych kosztów na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, będące rezultatem podniesienia przez Radę BFG poziomu łącznej kwoty składek na fundusz restrukturyzacji banków w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. W trzech kwartałach 2019 r. łączne koszty BFG poniesione przez grupę wyniosły 154 035 tys. zł i były o 57 884 tys. zł (tj. o 60,2%) wyższe od kosztów poniesionych w trzech kwartałach 2018 r.;

* utworzenie w ciężar wyników III kwartału 2019 r. rezerwy na proporcjonalny zwrot prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu przez klienta w kwocie 48,8 mln zł. Utworzenie rezerwy było rezultatem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 r. w sprawie C-383/18 dotyczącej prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty;

* realizacja w dniu 28 czerwca 2019 r. transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej (ZORG) na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. oraz ujęcie w wyniku finansowym brutto grupy kapitałowej banku za I półrocze 2019 r. kwoty 45 000 tys. zł, zaksięgowanej w pozostałych przychodach operacyjnych. W lipcu 2019 r. strony transakcji dokonały ostatecznej weryfikacji przeniesionych wartości należności faktoringowych netto, w rezultacie której w III kwartale br. dokonano korekty ceny sprzedaży w wysokości 2 565 tys. zł. Ostateczna cena sprzedaży ZORG po korekcie wyniosła 42 435 tys. zł" - czytamy dalej w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 521,41 mln zł wobec 328,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Ogólne koszty administracyjne (łącznie z amortyzacją) grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska za 9 miesięcy 2019 r. wyniosły 2 170 377 tys. zł i były wyższe o 72,4% r/r.

"Na wzrost kosztów wpłynęło głównie połączenie Banku z Podstawową Działalnością Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL) oraz poniesione tym samym koszty integracji, a także wzrost opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)" - wskazano w raporcie.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.