Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Zaktualizowany i rozszerzony projekt dokumentu "Polityka energetyczna Polski do 2040 r. - strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego" (PEP 2040) przewiduje m.in. 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej i 21-23% udziału źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r. oraz wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r., podało Ministerstwo Energii. Konsultacje dokumentu potrwają do 29 listopada.

"Przedstawiamy zaktualizowany po konsultacjach społecznych projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r. Uwzględnia on wiele ze zgłoszonych uwag, a jego priorytetem jest zachowanie ewolucyjnego charakteru transformacji polskiej energetyki, aby przebiegała ona w sposób bezpieczny dla ludzi i gospodarki" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie.

"Za globalną miarę realizacji celu PEP2040 przyjęto poniższe wskaźniki:

- 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r.

- 21-23% OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.

- wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r.

- poprawa efektywności energetycznej o 23% do 2030 r. w stosunku do prognoz z 2007 r.

- ograniczenie emisji CO2 o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.)" - czytamy w dokumencie.

W ramach kierunku "Optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych" projekt zakłada, że popyt na węgiel kamienny będzie pokrywany zasobami własnymi, a relacja import-eksport będzie miała charakter uzupełniający. Zapotrzebowanie na węgiel brunatny będzie pokrywane przez zasoby krajowe. Dokończona ma zostać eksploatacja czynnych złóż i zagospodarowanie perspektywicznych. Za perspektywiczne złoża uznano Złoczew i Ościsłowo, a za rezerwowe Gubin. Popyt na gaz ziemny i ropę naftową ma być pokrywany głównie surowcem importowanym, przy czym realizowane będą działania mające na celu realną dywersyfikację kierunków i źródeł dostaw.

Kierunek "Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej" przewiduje, że Polska będzie dążyć do pokrycia zapotrzebowania na moc własnymi zasobami.

"Wykorzystanie węgla przez energetykę utrzyma się na stabilnym poziomie, ale udział węgla w strukturze zużycia energii będzie spadał (do ok. 56- 60% w 2030 r.). Ze względu na kontrybucję w ogólnounijnym celu OZE w zużyciu energii finalnej, coraz większą rolę odgrywać będą źródła odnawialne - ich poziom w strukturze krajowego zużycia energii elektrycznej może wynieść ok. 32%. Realizację celu umożliwi przede wszystkim rozwój fotowoltaiki (od 2022 r.) oraz morskich farm wiatrowych (po 2025 r.), które ze względu na warunki ekonomiczne i techniczne mają największe perspektywy rozwoju. Dla osiągnięcia takiego poziomu OZE w bilansie, niezbędny jest rozwój technologii magazynowania energii, a także rozbudowa jednostek gazowych jako mocy regulacyjnych. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń z sektora energii, dokonywana będzie modernizacja i/lub wycofywanie jednostek wytwórczych o niskiej sprawności i stopniowe zastępowanie ich mocami o wyższej sprawności (także kogeneracyjnymi). Głównym narzędziem redukcji emisji będzie wdrożenie w 2033 r. energetyki jądrowej - do 2043 r. powstanie 6 bloków jądrowych o mocy całkowitej 6-9 GW" - czytamy dalej.

W ramach kierunku "Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa infrastruktury sieciowej" przewidziano realizację projektów strategicznych: gazociągu Baltic Pipe i drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego.

Kierunek "Rozwój rynków energii" zakłada m.in. dokończenie liberalizacji rynku gazu. Przewidziane projekty strategiczne to: przygotowanie i wdrażanie planu działań mających służyć zwiększeniu transgranicznych zdolności przesyłowych energii elektrycznej; regionalne centrum przesyłu i handlu gazem; rozwój elektromobilności.

W ramach kierunku "Wdrożenie energetyki jądrowej" przewidziano, że pierwszy blok jądrowy (o mocy ok. 1-1,5 GW) zostanie uruchomiony w 2033 r., a kolejnych pięć co 2-3 lata o łącznej mocy 5-7,5 GW.

W kierunku "Rozwój odnawialnych źródeł energii" skupiono się na strategicznym projekcie budowy morskich farm wiatrowych. Polska deklaruje osiągniecie 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii w 2030 r. W elektroenergetyce możliwy jest wzrost udziału do 32%, w ciepłownictwie i chłodnictwie 1,1 pkt proc. r/r przyrostu w udziale, w transporcie 14%.

"Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji" zakłada, że dążyć się będzie do rozbudowy oraz poprawy efektywności ciepłownictwa, a przede wszystkim do budowy i przekształcania istniejących systemów w efektywne energetycznie systemy ciepłownicze.

"Oczekuje się, że w 2030 r. co najmniej 85% spośród systemów ciepłowniczych lub chłodniczych, w których moc zamówiona przekracza 5 MW spełniać będzie kryteria efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego. Kluczowa jest techniczna rozbudowa ciepłownictwa sieciowego, do czego przyczyni się rozwój kogeneracji, uciepłownianie elektrowni, zwiększenie wykorzystania OZE i odpadów w ciepłownictwie systemowym, modernizacja i rozbudowa systemu dystrybucji ciepła i chłodu oraz popularyzacja magazynów ciepła i inteligentnych sieci" - czytamy w materiale.

W ramach kierunku "Poprawa efektywności energetycznej" zadeklarowano 23% oszczędności energii pierwotnej w stosunku do prognoz z 2007 r. Głównym narzędziem walki z problemem tzw. niskiej emisji ma być powszechna termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz zapewnienie efektywnego i ekologicznego dostępu do ciepła, co będzie mieć także wpływ na redukcję problemu ubóstwa energetycznego. Na zmniejszenie emisji komunikacyjnej oddziaływać będzie także wdrożenie elektromobilności oraz szeregu działań zaplanowanych dla rozwoju rynku paliw alternatywnych, podano.

Poza projektem dokumentu zasadniczego PEP2040, Ministerstwo Energii przedstawiło także załączniki, które są jego nieodłącznymi częściami:

- Ocenę realizacji poprzedniej polityki energetycznej państwa;

- Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego;

- Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko PEP2040.

Uwagi do dokumentów można zgłaszać do 29 listopada 2019 r.

Zaprezentowany pod koniec listopada 2018 r. pierwotny projekt PEP 2040 przewidywał m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r. Nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze wynikające z PEP do 2040 r. miały wynieść 400 mld zł.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem