Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Konsorcjum Stali odnotowało 2,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 11,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MEC Piła - spółka z Grupy Enea - wybuduje w Pile nowe kogeneracyjne źródło ciepła współpracujące z instalacją OZE, podała Enea. Inwestycja o wartości ponad 48 mln zł znalazła się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i otrzymała dofinansowanie.

AC SA odnotowało 11,14 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 9,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Celon Pharma odnotowało 2,13 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 8,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Prime Minerals zawarł list intencyjny w sprawie zakupu pakietu kontrolnego malezyjskiej spółki, która planuje rozpoczęcie działania w zakresie zbierania i przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych oraz płytek drukowanych, podała spółka.

Mostostal Zabrze odnotował 2,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OncoArendi Therapeutics odnotowało 0,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w październiku 2019 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 26,2 mln zł i były wyższe o 18,55% r/r, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez Bank Millennium funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie jednostkowym w wysokości 4,96 pkt proc., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bufor ten wynosił 6,41 pkt proc.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 30 października 2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 3 731,5 mln zł, podał Skarbiec Holding. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 747,9 mln zł.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 8,2% r/r do 872,4 mln zł w październiku 2019 r., podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła wykluczyć akcje Alchemii z obrotu giełdowego od 13 listopada, podała spółka.

Akcjonariusze Kernel Holding zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 10 grudnia, o wypłacie dywidendy w wysokości 0,25 USD na akcję, z zysku netto za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2019, w kwocie 29,75 mln USD, podała spółka.

P.A. Nova zawarła umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. Nova Invest Kamienna Góra Sp. z o.o., będącej właścicielem parku handlowego w Kamiennej Górze za 1,23 mln euro, podała spółka.

Comarch zawarł ugodę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w ramach postępowania pojednawczego dotyczącego umowy na świadczenie usług utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez PKO Bank Polski funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie jednostkowym w wysokości 0,4 pkt proc., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bufor ten wynosił 0,47 pkt proc.

Famur podpisał umowy z Gerbang Daya Mandiri PT z siedzibą w Indonezji na dostawę kompleksu ścianowego za łącznie 10,47 mln euro, podała spółka.

Spółki Fedha, Polska Nutit oraz Trade Bridge Czechy posiadający łącznie 100% akcji w kapitale zakładowym Vantage zawarli z TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH umowę inwestycyjną dotyczącą sprzedaży 100% akcji spółki w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji po 11,5 zł za sztukę, podało Vantage Development.

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 13,8 mln zł w październiku, podała spółka. Wcześniej spółka podawała, że w październiku 2018 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 13,4 mln zł.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła wykluczyć akcje Impexmetalu z obrotu giełdowego od 13 listopada, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez mBank na poziomie jednostkowym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 3,62 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas mBank utrzymywał ten bufor na poziomie 4,18 pkt proc.

Grupa inwestycyjno-doradcza INC podpisała umowę o świadczenie usług doradczych w zakresie pozyskania kapitału z producentem gier - spółką President Studio, należącą do Grupy PlayWay, podał INC. INC będzie doradzał spółce President w zakresie obejmowała nowych udziałów spółki o wartości ponad 600 tys. zł. INC przygotuje wszelkie niezbędne umowy oraz będzie pozyskiwał inwestorów na nowe udziały.

Cherrypick Games nawiązało strategiczną współpracę z kanadyjskim producentem gier PopReach Incorporated, podała spółka. W ramach podpisanego listu intencyjnego studia połączą siły przy opracowaniu i wydaniu minimum siedmiu tytułów dostępnych w swoich portfoliach.

Agora nie wyklucza kolejnych przejęć, ale zamierza podchodzić do inwestycji szczególnie pozamediowych bardziej selektywnie, poinformowali przedstawiciele zarządu.

Agora oczekuje, że rynek reklamy w Polsce zanotuje w tym roku niski kilkuprocentowy wzrost, a w 2020 r. należy oczekiwać podobnej dynamiki albo odrobinę niższej, wynika ze słów prezesa Bartosza Hojki.

Sąd Rejestrowy w Warszawie wykreślił Santander Securities S.A z KRS. Tym samym zakończyło się prawne przeniesienie klientów spółki do Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie, podał bank.

CreativeForge Games (CFG) realizuje obecnie 14 projektów, z czego dwie preprodukcje zostały wdrożone do produkcji, podała spółka. CFG wypracował w III kwartale br. blisko 0,34 mln zł przychodów netto ze sprzedaży.

Art Games Studio do końca roku planuje premiery kilku preprodukcji, podała spółka. Realizuje również pierwszą własną produkcję pełnej wersji gry na PC - "Alchemist Simulator". Spółka wypracowała w III kwartale br. ponad 0,53 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ok. 15% r/r.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zawiesił - na wniosek BBI Development - obrót akcjami spółki od 15 listopada do 27 listopada br. (włącznie) w związku ze scaleniem akcji, podała spółka.

7Levels planuje rozwinąć działalność związaną z portingiem i wydawaniem gier na Nintendo Switch. W 2020 r. zamierza wydać znacznie więcej tytułów zewnętrznych, niż w roku bieżącym, podała spółka.

Synektik odnotował 0,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w IV kw. roku finansowego (trwającego od 1.07.2019 do 30.09.2019) wobec 0,96 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vigo System odnotował 3,72 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 3,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Mirbudu S.A. miał wartość 2 834,8 mln zł, a Kobylarni S.A. z Grupy Mirbudu 155,7 mln zł na koniec października br., podał Mirbud w podsumowaniu miesiąca.

Sprzedaż Marie Brizard Wine & Spirits w Polsce (MBWS) (z wyłączeniem efektów kursów walutowych) spadła o 2,7% r/r do 9,4 mln euro w III kwartale 2019 r., podała spółka.

Szacunkowa wartość przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych w Top Secret w październiku 2019 r. wyniosła ok. 22 mln zł i była niższa o 11% r/r, podał Redan. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 189 mln zł i była ok. 2% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM wyniosła ok. 18 mln zł w październiku 2019 r., co oznacza spadek o 34% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż na krajowej działalności kontynuowanej wyniosła ok. 183 mln zł, tj. o 23% mniej niż w roku poprzednim.

X-Trade Brokers odnotowało 15,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 2,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees odnotowało 4,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Ursusa w restrukturyzacji podjęła uchwałę o powołaniu Ryszarda Matkowskiego do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu, podała spółka. W okresie do powołania prezesa zarządu Ryszard Matkowski będzie pełnił obowiązki (p.p.) prezesa.

Rada nadzorcza Mercator Medical podjęła uchwałę o powołaniu Dariusza Krezymona na stanowisko członka zarządu, podała spółka.

Capital Park odnotował 9,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 5,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Celon Pharma podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowy o dofinansowanie dwóch projektów w wysokości 54,6 mln zł, podała spółka.

Dino Polska odnotowało 109,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 82,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Agora odnotowała 2,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. (zgodnie z MSSF16) wobec 3,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TIM podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2019 roku w łącznej wysokości 17 759 360 zł brutto, czyli 0,8 zł brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 5 549 800 zł pochodzi z zysku wypracowanego przez spółkę w okresie 1.01.2019 r. - 30.06.2019 r., zaś kwota w wysokości 12 209 560 zł pochodzi ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym, podała spółka.

Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police podjął uchwałę w sprawie zmiany przewidywanego harmonogramu oferty publicznej 110 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 75 mln jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym GPW, podała spółka.

AmRest odnotował 16,8 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 18 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.