Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Work Service nie podjęli uchwał dotyczących emisji obligacji zamiennych na akcje, podwyższenia kapitału zakładowego i oferty publicznej akcji, podała spółka.

Akcjonariusze nie podjęli uchwał w sprawie: emisji obligacji zamiennych na akcje serii Z oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Z, wyłączenia w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii Z oraz w sprawie zmiany statutu; podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie większą niż 3 571 428,50 zł poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii ZA, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii ZA, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii ZA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zmiany statutu spółki.

Akcjonariusze nie podjęli także uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji na dzień 8 lutego 2020 r., dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki, a także upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki.

"Jak rozumiemy, dzisiejsza decyzja akcjonariuszy jest w głównej mierze uwarunkowana tym, że prowadzone w ramach przeglądu opcji strategicznych rozmowy z podmiotami zainteresowanymi objęciem emisji akcji lub obligacji zamiennych w dalszym ciągu trwają. Podwyższenie kapitału zakładowego oraz pozyskanie dodatkowego finansowania jest dla spółki kluczowe. Kontynuujemy zatem rozmowy z wybranymi podmiotami w celu wyboru inwestora strategicznego, a jednocześnie akcjonariusza większościowego dla Work Service. W ramach trwającego procesu, w najbliższych miesiącach zarząd spółki wraz z doradcami wybiorą najlepszą ofertę oraz uzgodnioną z wybranym inwestorem szczegóły transakcji. Wypracowana propozycja zostanie następnie przedstawiona walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia" - czytamy w komentarzu zarządu Work Service dotyczącym wyników głosowania nad uchwałami.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem