Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Scope Fluidics podtrzymuje gotowość do komercjalizacji systemu PCR|ONE w połowie 2020 r. Spółka zwołała na 10 grudnia zgromadzenie wspólników, które ma zdecydować o emisji do 231 540 akcji, skierowanej do największego akcjonariusza - Total FIZ. Środki z emisji - 16,2 mln zł - spółka przeznaczy na maksymalizację wartości projektów.

Na początku listopada br. Scope Fluidics otrzymał wyniki drugiego etapu testów przedrejestracyjnych, które wskazują na osiągnięcie przez system PCR|ONE parametrów na poziomie rynkowych standardów i wymagań klinicznych, co w praktyce oznacza, że od strony technologicznej system jest gotowy. Kolejne niezbędne kroki to dokończenie toczącego się procesu wdrożenia produkcji oraz formalna rejestracja systemu.

"Na projekt PCR|ONE wydaliśmy dotychczas 15 mln zł, realizujemy budżet zgodnie z planem, przy utrzymaniu bardzo dużej dyscypliny. Potwierdzamy jednoznacznie, że harmonogram projektu PCR|ONE zakładający zakończenie projektu i komercjalizację w roku 2020 roku podtrzymujemy. Harmonogram zostanie w pełni zrealizowany. Środki, które już posiadamy na koncie wraz z kolejnymi spodziewanymi dotacjami są wystarczające, aby projekt został certyfikowany, rejestrowany i dopuszczony do obrotu w Europie" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Scope Fluidics Szymon Ruta podczas konferencji prasowej.

W ramach programu zwiększenia potencjału rynkowego systemu PCR|ONE spółka planuje przygotowanie do procesu rejestracji systemu w USA, poszerzenie portfolio paneli diagnostycznych, wzmocnienie ochrony własności intelektualnej, przeprowadzenie badań z wykorzystaniem systemu w wiodących ośrodkach klinicznych, oraz program wczesnego dostępu dla grupy klientów docelowych.

Jak wskazał prezes Piotr Garstecki, wszystkie te działania przekładają się wprost na zwiększenie potencjału rynkowego systemu, przyspieszenie akcesu do największego rynku diagnostyki medycznej na świecie, oraz uzyskanie opinii użytkowników końcowych oraz liderów opinii.

"W interesie spółki i jej akcjonariuszy leży, abyśmy mieli jak najmocniejszą pozycję negocjacyjną w rozmowach z partnerami. Jesteśmy przekonani, że wzmocnienie naszych finansów przełoży się bezpośrednio na naszą pozycję negocjacyjną - traktujemy to jako szansę. Prowadzimy działania mające na celu komercjalizację systemu, a świetne wyniki prewalidacyjne pozwalają nam dalej intensyfikować kontakty z potencjalnymi nabywcami oraz przeprowadzić działania zwiększające potencjał rynkowy systemu PCR|ONE" - podkreślił Ruta.

Przypomniał, że w drugim projekcie - BacterOMIC - spółka w 2019 r. uzyskała grant, stanowiący 70% wydatków kwalifikowanych. "Pozostaje nam do uzupełnienia kwota 5 mln zł, o którą się staramy" - dodał.

Spółka podtrzymała skrócenie harmonogramu realizacji BacterOMIC, który trwałby o 18 miesięcy mniej wobec pierwotnych założeń (planowana certyfikacja w UE w połowie 2021 r.), w przypadku pozyskania dodatkowego finansowania.

"Rozwój systemu BacterOMIC idzie jak burza. Nasze rozmowy z przedstawicielami branży wskazują, że jeśli uda nam się potwierdzić klinicznie zakładaną funkcjonalność systemu, to w naszej ocenie jego komercjalizacja powinna być tylko formalnością. Pierwsze zakończone z sukcesem testy mamy już za sobą" - powiedział Garstecki

Scope Fluidics podał, że kontynuuje działania prowadzące do wzmocnienia pozycji negocjacyjnej w rozmowach z potencjalnymi nabywcami systemu PCR|ONE oraz podjęcia dodatkowych, wcześniej nie planowanych, działań maksymalizujących wartość systemu PCR|ONE.

Do 30 czerwca 2020 r. - tj. zgodnie z oryginalnym planem - spółka chce uzyskać certyfikację i dopuszczenie do obrotu.

Spółka zwołała dziś na 10 grudnia zgromadzenie wspólników na wniosek największego akcjonariusza dotyczące podwyższenia kapitałów o kwotę 16,2 mln zł.

"10 mln zł z tej kwoty składa się na realizację planu wzmocnienia pozycji negocjacyjnej i wzrostu wartości systemu PCRIONE, 5 mln zł jest to kwota przeznaczona na system BacterOMIC - wymagana do realizacji projektu zgodnie z harmonogramem i zakresem wskazywanym wcześniej przez nas, kwota 1,2 mln zł służyć uruchomieniu trzeciego projektu - doprowadzenia go do fazy proof on concept" - wskazał Ruta.

Scope Fluidics planuje wyemitować do 231 540 akcji, co stanowi poziom rozwodnienia nie przekraczający 10%. Formalnie emisja jest skierowana do jednego akcjonariusza - Total FIZ.

"Już dziś nasz największy akcjonariusz deklaruje udział w transakcji na istotnym poziomie" - zapewnił Ruta.

Zgodnie ze statutem, spółka wypłaci w formie dywidendy co najmniej połowę środków uzyskanych ze sprzedaży swoich projektów.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.