Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 30 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 554 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 141 mln zł wobec 826 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 803 mln zł wobec 1 469 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 029 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 7 595 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale czynnikiem, który zaważył na wynikach grupy, były niskie ceny gazu ziemnego i ropy naftowej na giełdach. Na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii średnia arytmetyczna cena gazu ziemnego w III kwartale 2018 roku wyniosła 112,21 zł/MWh, natomiast w III kwartale bieżącego roku - tylko 51,20 zł/MWh. Tak duży spadek ceny - aż o 54% - nie był notowany od 2015 roku. Natomiast średnia kwartalna cena ropy Brent wyrażona w USD spadła w III kwartale o 18% r/r. To w znacznej mierze wpłynęło na spadek przychodów w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie, który ma tradycyjnie największy udział w EBITDA grupy kapitałowej PGNiG. Niższe ceny gazu przełożyły się także na spadek przychodów ze sprzedaży w segmencie Obrót i Magazynowanie i to mimo wyższego o 8% wolumenu sprzedaży poza grupę w III kwartale. Wolumen sprzedaży w całym segmencie wzrósł po trzech kwartałach o 5% r/r" - czytamy w komunikacie.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 1 342 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 824 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 29 653 mln zł w porównaniu z 28 481 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA był niższy o 32% r/r i wyniósł 3,93 mld zł w I-III kw. 2019 r.

"Trzy kwartały 2019 roku były okresem postępującej dywersyfikacji źródeł importu gazu ziemnego. Wolumen LNG sprowadzonego od początku roku był na koniec września o ok. 27% wyższy niż po trzech kwartałach 2018 roku i wyniósł 2,48 mld m3 po regazyfikacji. Udział dostaw gazu skroplonego w imporcie gazu ogółem stanowił ok. 23%, wobec 18% rok wcześniej. Od początku bieżącego roku do końca września liczba dostaw LNG wyniosła 22 w porównaniu z 16 ładunkami w tym samym okresie 2018 roku, a wolumen importu skroplonego gazu wzrósł o 0,52 mld m3" - czytamy dalej.

Jednocześnie import gazu z kierunku wschodniego w tym okresie spadł o ok. 21% r/r do 6,29 mld m3, a jego udział w całej strukturze importu gazu ogółem spadł o 17 pkt proc. do 58% wobec 75% w analogicznym okresie rok wcześniej.

W ujęciu kwartalnym sprzedaż gazu poza grupę była większa o ok. 0,41 mld m3, a licząc od początku roku - większa o 1,01 mld m3. Duży udział we wzroście sprzedaży poza grupę w III kwartale 2019 roku miała spółka zależna PST. Jej wolumeny sprzedaży wzrosły z 0,86 mld m3 do 1,3 mld m3, podano także.

W segmencie Dystrybucji w III kwartale 2019 roku zanotowano nieznacznie niższy (1% r/r) wolumen dystrybuowanego gazu i niższe o 3% r/r przychody z tytułu świadczenia usługi dystrybucyjnej.

"Na uwagę zasługuje wynik segmentu Wytwarzanie za III kwartał 2019 roku, w którym osiągnięto wyższe o 13% r/r przychody ze sprzedaży ciepła m.in. na skutek spadku średniej temperatury. Wolumen sprzedanego ciepła był większy o 11% r/r" - podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 1 867 mln zł wobec 2 955 mln zł zysku rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.