Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Tauron Polska energia odnotował 188,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 285,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 330,17 mln zł wobec 350,72 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 808 mln zł wobec 795 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i rekompensaty sięgnęły 4 861,79 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 4 476,27 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 854,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 852,86 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży i rekompensatach w wysokości 15 259,65 mln zł w porównaniu z 13 301,8 mln zł rok wcześniej.

"W analizowanym okresie wynik EBITDA wypracowany przez Grupę Tauron przekroczył 3 mld zł [i wyniósł 3 057 mln zł]. Największy udział w EBITDA Grupy Tauron mają: Segment Dystrybucja (66% udziału) z EBITDA w wysokości 2 mld zł oraz Segment Wytwarzanie (22% udziału) z EBITDA na poziomie 666 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Po trzech kwartałach 2019 r. marże EBITDA i zysku netto wynosiły odpowiednio 19,8% i 5,6%.

"W trzech kwartałach 2019 r. zanotowaliśmy zbliżony do ubiegłorocznego wynik EBITDA, który wyniósł trzy miliardy złotych. Warto wspomnieć, że w kolejnych okresach wyniki grupy będą wzmacniane przychodami generowanymi przez zakupione farmy wiatrowe oraz - od 2020 r. - zyskiem generowanym przez nowy blok w Jaworznie" - skomentował wiceprezes Marek Wadowski, cytowany w komunikacie.

Nakłady inwestycyjne Grupy Tauron w okresie trzech kwartałów 2019 r. wyniosły 2,74 mld zł i były o 12% wyższe r/r. Było to konsekwencją przede wszystkim zwiększonych nakładów w segmentach Dystrybucja (wzrost o 144 mln zł), Wydobycie (wzrost o 89 mln zł) i Wytwarzanie (wzrost o 63 mln zł).

Łączny capex w segmencie Dystrybucja wyniósł 1,33 mld zł, a największe środki przeznaczone zostały na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (754 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (487 mln zł). W segmencie Wytwarzanie największe wydatki związane były z budową bloku o mocy 910 MW w Jaworznie (513 mln zł). Stan zaawansowania prac przy budowie tego bloku wynosi 96%, a jego oddanie do eksploatacji nastąpi do 31 stycznia 2020 r.

Tauron ma zagwarantowane finansowanie do kwoty 3,8 mld zł. W trzech kwartałach 2019 r. nastąpił wzrost r/r zobowiązań finansowych netto o 13% Wskaźnik dług netto/EBITDA pozostaje na poziomie 2,83x, podano również.

Grupa Tauron wyprodukowała w okresie trzech kwartałów 2019 r. 10,4 TWh energii elektrycznej, a rok wcześniej - 11,9 TWh. Produkcja z odnawialnych źródeł energii wyniosła niemal 1 TWh i zwiększyła się o 41% wobec poziomu osiągniętego w ubiegłym roku (0,69 TWh). Wzrost wynikał z występowania korzystnych warunków wietrznych i hydrologicznych oraz wyższej produkcji jednostek biomasowych.

Sprzedaż ciepła po trzech kwartałach 2019 r. ukształtowała się na poziomie 9,6 PJ i była na zbliżonym poziomie r/r.

"W ciągu 9 miesięcy 2019 r. Grupa Tauron dostarczyła łącznie 38,7 TWh energii elektrycznej, co oznacza, że w ujęciu rocznym nie zanotowano zasadniczej zmiany w wolumenie dystrybuowanej energii. W trzecim kwartale 2019 r. liczba klientów Segmentu Dystrybucja przekroczyła 5,6 mln" - czytamy dalej.

Grupa Tauron w trzech kwartałach 2019 r. sprzedała 25 TWh energii do odbiorców końcowych, a w ubiegłym roku 25,4 TWh.

Produkcja węgla handlowego wyniosła 2,94 mln ton i była niższa o 19% r/r m.in. z powodu trudnych warunków geologicznych w ZG Sobieski oraz ZG Brzeszcze. Wolumen sprzedaży węgla w trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 2,96 mln ton, co oznacza spadek o 16% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. i wynika z niższej zrealizowanej produkcji.

"W okresie trzech kwartałów 2019 r. 47% zapotrzebowania spółek Segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych grupy" - podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 310,51 mln zł wobec 110,22 mln zł straty rok wcześniej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.