Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Introl odnotował 4,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Zysk brutto ze sprzedaży Grupy Introl w III kwartale 2019 r. uległ zmniejszeniu r/r o 10,7%, tj. o kwotę 2 172 tys. zł. Spadek ten wynikał zarówno ze spadku przychodów grupy, jak również osiągnięcia niższej marży brutto wyrażonej w %. Największy wartościowo spadek marży zanotowały spółki Limatherm S.A. (realizująca sprzedaż głównie w segmentach produkcja elementów odlewniczych oraz dystrybucji) oraz IB Systems Sp. z o.o. (dotyczył sprzedaży realizowanej w ramach segmentu usług). W stosunku do roku ubiegłego koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu w III kwartale utrzymały się na porównywalnym poziomie w stosunku do roku ubiegłego (niewielki wzrost o 143 tys. zł). Strata z tytułu utraty wartości pozostała w III kwartale na porównywalnym poziomie do roku ubiegłego i wyniosła 810 tys. zł. Wynik na pozostałej działalności w III kwartale 2019 r. wyniósł 2 321 tys. zł i polepszył się w stosunku do III kwartału 2018 r. o 2 546 tys. zł. Największy wpływ na wynik miały odwrócenie odpisów na rozliczenia międzyokresowe 928 tys. zł, otrzymane dotacje na kwotę 624 tys. zł oraz odwrócenie rezerw z tytułu premii na kwotę 859 tys. zł. W efekcie powyższych zmian zyski operacyjne EBIT i EBITDA zwiększyły się w III kwartale 2019 r. odpowiednio o 310 tys. zł (tj. 7,2%) r/r i 758 tys. zł (tj. 11,2%). Wskaźnik rentowności EBIT wzrósł o 0,6 pkt proc. do 4,4%, natomiast EBITDA o 1,2 pkt proc. do 7,2%" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,61 mln zł wobec 4,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 105,29 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 113,98 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły w III kwartale 2019 r. 105 286 tys. zł i były o 8 696 tys. zł, tj. o 7,6% niższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2018 r. Spadek sprzedaży poza Grupę r/r w III kwartale 2019 r. zanotowały m.in. spółki: IB Systems Sp. z o.o. o 7 056 tys. zł, Limatherm S.A. o 2 096 tys. zł, Introl Automatyka Sp. z o.o. Sp. k. o 1 194 tys. zł oraz Introl - Energomontaż Sp. z o.o. o 1 056 tys. zł. Wzrost sprzedaży poza Grupę r/r w III kwartale 2019 r. odnotowały m.in. spółki: Introl Pro-ZAP Sp. z o.o. o 1 816 tys. zł oraz RAControls Sp. z o.o. o 1 641 tys. zł. Spółka PWP Inżynieria nie konsolidowana w roku ubiegłym osiągnęła sprzedaż na poziomie 1 223 tys. zł" - podano także.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 4,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 304,99 mln zł w porównaniu z 315,98 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 11,32 mln zł wobec 11,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.