Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Mabion odnotował 16,73 mln zł straty netto w III kw. 2019 r. wobec 11,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 14,4 mln zł wobec 11,8 mln zł straty rok wcześniej.

Zarówno w III kw., jak w I -III kw. 2019 oraz rok wcześniej spółka nie odnotowała przychodów ze sprzedaży.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 48,43 mln zł straty netto w porównaniu z 52,29 mln zł straty rok wcześniej.

"Główne czynniki, które będą miały wpływ na wyniki spółki w kolejnym kwartale to:

- decyzja EMA w zakresie dopuszczenia leku o roboczej nazwie MabionCD20 do obrotu;

- koszty prowadzonych prac badawczo-rozwojowych dotyczących MabionCD20 i innych leków w pipeline spółki, w tym koszty wytworzenia serii walidacyjnych (możliwe powtórzenia w zależności od osiąganych wyników);

- możliwości w zakresie sfinansowania podejmowanych projektów zgodnie z zatwierdzoną strategią, w tym rozpoczęcia badania pomostowego;

- sfinansowanie planowanego zwiększenia mocy wytwórczych przy uwzględnieniu intensyfikacji działań przy projekcie budowy nowego zakładu produkcyjnego;

- koszty personelu z uwzględnieniem zwiększania stanu zatrudnienia i koszty ogólnego zarządu nad spółką;

- różnice kursowe wynikające ze zmian kursów walut obcych; ? ryzyko rynkowe ? otoczenie konkurencyjne oraz zmiany cen leków referencyjnych i biopodobnych;

- wpływy ze środków, uzyskanych w przypadku spełnienia warunków uruchomienia poszczególnych transz kredytu przyznanego przez Europejski Bank Inwestycyjny;

- wpływy z przyznanych środków pomocowych z funduszy europejskich;

- wpływy ze spodziewanych opłat od partnerów dystrybucyjnych dla leku MabionCD20.

Wysokość wpływów/ refundacji poniesionych kosztów może być uzależniona od ewentualnych opóźnień w prowadzonych rozmowach lub nieprzewidzianych odstępstw od harmonogramów umów już podpisanych" - podała spółka w raporcie.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.