Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Energa odnotowała 104 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 122 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 221 mln zł wobec 185 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 484 mln zł wobec 426 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 952 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 2 567 mln zł rok wcześniej. Przychody z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny wyniosły 83 mln zł w III kw. 2019 r.

"W trzecim kwartale br. Grupa Energa przeprowadziła odpowiednie rozliczenia klientów zgodnie z ustawą z 28 grudnia 2018 roku, stabilizującą ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Dokonano rekalkulacji kwoty różnicy ceny oraz korekty przychodów przypadającej za I półrocze 2019 roku , a także uwzględniono należną za III kwartał rekompensatę finansową. Rozliczenie to wykazało brak negatywnego wpływu ustawy na wyniki Linii Biznesowej Sprzedaż zarówno w okresie 9 miesięcy, jak i w III kwartale 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 379 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 678 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8 472 mln zł w porównaniu z 7 601 mln zł rok wcześniej.

"Przez dziewięć miesięcy 2019 roku Grupa Energa wypracowała już 1,74 mld zł EBITDA. To wynik o 10% wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego" - czytamy dalej.

"Wyniki po dziewięciu miesiącach dają nam dobre podstawy do oceny tego roku i stanu realizacji zadań inwestycyjnych. Te przebiegają zgodnie z planem we wszystkich obszarach naszej aktywności. Wyniki łączne za trzy kwartały Linii Biznesowej Sprzedaż pokazują, że odpowiednio dostosowaliśmy naszą politykę cenową do obowiązujących regulacji. Równolegle w całej naszej strukturze trwa proces optymalizacji wydatków poprzez kierowanie środków na cele budujące wartość Grupy. Bazując na naszych kompetencjach i doświadczeniu oraz nawiązując korzystną współpracę z zewnętrznymi partnerami biznesowymi realizujemy innowacyjne projekty zwłaszcza w Linii Biznesowej Dystrybucji, które wzmacniać będą naszą konkurencyjność na rynku - skomentował wiceprezes ds. finansowych Jacek Kościelniak, cytowany w komunikacie.

W Linii Biznesowej Dystrybucja EBITDA za I-III kw. wyniosła 1 303 mln zł wobec 1 364 mln zł rok wcześniej. Na wynik wpływ miała m.in. niższa marża będąca efektem wyższych cen zakupu energii na pokrycie strat sieciowych r/r oraz opóźnienia wejścia w życie nowej taryfy na 2019 rok. Na ostateczny wynik Linii wpływ miały także wyższe koszty opex. Z punktu widzenia zużycia energii mniej korzystne były też warunki pogodowe, zarówno rok do roku (cieplejsza zima i chłodniejsze lato, które przełożyły się na mniejsze zapotrzebowanie na energię odpowiednio na ogrzewanie i klimatyzację), jak i w porównaniu z innymi OSD.

Po trzech kwartałach br. EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie wyniosła 226 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 234 mln zł. Na wynik wpływ miał wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższa cena sprzedaży w elektrowni w Ostrołęce i w elektrowniach wodnych oraz wyższy wolumen produkcji w kogeneracji i z wiatru) oraz wyższe przychody ze sprzedaży "zielonych" praw majątkowych. Z drugiej strony na wynik oddziaływały również koszty paliw, koszty zakupu uprawnień do emisji oraz koszty stałe, m. in. remontu średniego bloku nr 2 w elektrowni w Ostrołęce.

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż za I-III kw. wyniosła 258 mln zł i była wyższa o 208 mln zł r/r. Na wzrost EBITDA wpłynął efekt niskiej bazy poprzedniego roku, obniżenie kosztów umorzenia praw majątkowych i akcyzy, a także rozwiązanie części rezerwy z 2018 roku na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące zamrożenia taryfy G w związku z ustawą stabilizującą ceny energii elektrycznej. Wdrożenie tejże ustawy nie miało negatywnego wpływu na wyniki finansowe Linii Biznesowej w omawianym okresie.

"W ciągu 9 miesięcy 2019 roku Grupa Energa zrealizowała inwestycje na poziomie 1,1 mld zł, o 6% więcej niż w tym samym okresie w 2018 roku, z czego prawie 945 mln zł w Linii Biznesowej Dystrybucja. W ramach zaplanowanych projektów w Dystrybucji, środki finansowe przeznaczone zostały na modernizację sieci elektroenergetycznej w celu dalszej poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej, a także rozbudowę sieci pod kątem przyłączania nowych odbiorców i wytwórców. W efekcie tych inwestycji w okresie 9 miesięcy br. przyłączono 44,8 tys. nowych odbiorców, wybudowano i zmodernizowano 3 107 km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia i przyłączono do sieci 133 MW nowych odnawialnych źródeł energii" - podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 498 mln zł wobec 547 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 10,34 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.