Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Banki będą zwiększać w strukturze funduszy własnych udział instrumentów dłużnych stanowiących kapitał Tier II lub instrumentów hybrydowych zaliczanych do kapitału dodatkowego Tier I, przewiduje Narodowy Bank Polski (NBP).

"W najbliższych latach należy jednak oczekiwać pewnych zmian w strukturze funduszy własnych - wzrostu udziału instrumentów dłużnych stanowiących kapitał Tier II lub instrumentów hybrydowych zaliczanych do kapitału dodatkowego Tier I - w związku z potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu zobowiązań kwalifikowalnych na pokrycie wymogów MREL. Już w 2018 r. dało się zaobserwować relatywnie duży wzrost kapitału Tier II w bankach komercyjnych (wzrost o 2,3 mld zł, tj. 13,1%)" - czytamy w raporcie "Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2018 r."

Wyposażenie kapitałowe sektora bankowego zwiększyło się (fundusze własne sektora wzrosły o 3,7%). W porównaniu do poprzednich lat wzrost był niższy na skutek zmian strukturalnych do jakich doszło pod koniec 2018 r. oraz strat części banków, podał NBP.

"Do wzrostu funduszy własnych przyczyniło się głównie: zatrzymanie zysków (w tym w kilku bankach komercyjnych również zysków śródrocznych), emisje akcji i instrumentów dłużnych zaliczanych do kapitału Tier II, zaciągnięte pożyczki podporządkowane zaliczane do kapitału Tier II i wzrost pozycji 'skumulowanych innych całkowitych dochodów' związany w dużej mierze z rynkową wyceną papierów skarbowych znajdujących się w portfelach banków komercyjnych. W przeciwnym kierunku oddziaływało umorzenie akcji i instrumentów dłużnych banków przekształcanych w oddziały, amortyzacja części składników funduszy własnych w związku ze zbliżającymi się terminami zapadalności obligacji i pożyczek podporządkowanych w kapitale Tier II oraz straty odnotowane przez część banków" - wymieniono w materiale.

Kapitał podstawowy Tier I (CET1), zbudowany w przeważającej części z zatrzymanych zysków i ze środków z emisji akcji, stanowił ponad 90% funduszy własnych. Pozostałą część funduszy własnych tworzył prawie w całości kapitał Tier II, w którym dominowały instrumenty dłużne. Udział instrumentów hybrydowych zaliczanych do kapitału dodatkowego Tier I (AT1), tj. obligacji zamiennych w określonych warunkach na akcje, pozostawał niewielki (poniżej 1% funduszy regulacyjnych) i występował jedynie w postaci instrumentów utrzymywanych w funduszach własnych na zasadzie "praw nabytych" w bankach spółdzielczych, podano także.

Wymagany w 2018 r. minimalny poziom współczynników kapitałowych determinowany był nie tylko przez minimalne normy kapitałowe (tzw. filar I) oraz nakładane w drodze indywidualnych decyzji domiary kapitałowe (tzw. filar II), ale również przez bufory kapitałowe (ich sumę określa się jako wymóg połączonego bufora).

"Duży udział kapitału podstawowego Tier I (CET1) w funduszach własnych pozwalał większości banków spełniać wymogi połączonego bufora kapitałowego i kontynuować działalność zachowując dotychczasową autonomię, w tym utrzymując tempo i strukturę udzielania kredytów" - podsumowano w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem