Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł o 0,26 pkt proc. do 11,16% na koniec 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Wskaźnik udziału energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto obliczany jako iloraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł i wyrażony w %, wzrósł o 0,26 pkt proc. w stosunku do 2017 r. Głównymi czynnikami, które wpłynęły na nieznaczny wzrost tego udziału był wzrost końcowego zużycia energii brutto o 1,13%, a zużycia energii ze źródeł odnawialnych o 3,48%" - czytamy w komunikacie.

W warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię promieniowania słonecznego, wody, wiatru, zasobów geotermalnych, energię wytworzoną z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych, a także energię otoczenia pozyskiwaną przez pompy ciepła, wyjaśnił Urząd.

"Pozyskanie tej formy energii wykazywało w ostatnich latach niewielką tendencję zwyżkową. Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej ogółem wzrósł w latach 2014-2018 z 12,12% do 14,31%" - czytamy dalej w komunikacie.

Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2018 r. pochodzi w przeważającym stopniu z biopaliw stałych (68,88%), energii wiatru (12,55%) i z biopaliw ciekłych (10,33%). Łączna wartość energetyczna pozyskanej energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2018 r. wyniosła 367 091 TJ, podano także.

Końcowe zużycie energii brutto ze źródeł odnawialnych w latach 2014-2018 zwiększyło się nieznacznie w ciągu ostatnich lat i wzrosło z 309 100 TJ w 2014 r. do 349 793 TJ w 2018 r., poinformował także GUS.

"Struktura zużycia energii ze źródeł odnawialnych charakteryzuje się stosunkowo dużym udziałem (57%) odbiorców końcowych oraz mniejszym (42%) jej wykorzystaniem na wsad przemian energetycznych, zużycie własne sektora energii jest śladowe. Powyższe proporcje świadczą o tym, że nośniki energii ze źródeł odnawialnych są rzadziej wykorzystywane przez instalacje przemysłowe (komercyjne), gdzie w wyniku przemian energetycznych wytwarzane są pochodne nośniki energii (przede wszystkim energia elektryczna i ciepło) dostarczane następnie do odbiorców" - czytamy dalej.

W ub. tygodniu GUS podał, że udział nośników energii odnawialnej w globalnym zużyciu energii ogółem w Polsce wyniósł 8,2% w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.