Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Grupa WP odnotowała 20,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 21,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 30,9 mln zł wobec 28,91 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA (wg MSSF 16) wyniosła 51,61 mln zł wobec 43,01 mln zł rok wcześniej (wg MSR 17), a skorygowaną EBITDA (wg MSSF 16) - w wysokości odpowiednio: 55,27 mln zł wobec 45,34 mln zł (wg MSR 17).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 183,53 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 143,8 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 42,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 47,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 519,04 mln zł w porównaniu z 393,85 mln zł rok wcześniej.

EBITDA (wg MSSF 16) wyniosła 145,13 mln zł wobec 116,06 mln zł rok wcześniej (wg MSR 17), a skorygowaną EBITDA (wg MSSF 16) - w wysokości odpowiednio: 150,2 mln zł wobec 121,3 mln zł (wg MSR 17).

"Przychody ze sprzedaży usług w segmencie online wzrosły w trzech kwartałach 2019 roku o 121 709 tys. zł, tj. o 31,8% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży analogicznego okresu roku poprzedniego, przy czym analogiczny wzrost przychodów gotówkowych wyniósł 121 339 tys. zł, tj. 33,1%. W samym trzecim kwartale 2019 wzrost przychodów ogółem wyniósł 38 965 tys. zł., tj. 27,8% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży tego okresu roku poprzedniego, przy czym analogiczny wzrost przychodów gotówkowych wyniósł 38 807 tys. zł, tj. 28,9%. W analizowanych okresach transakcje rozliczane gotówkowo stanowiły większość przychodów grupy ze sprzedaży, a ich udział w przychodach grupy wyniósł 97% w okresie dziewięciu miesięcy 2019 roku oraz 96% w analogicznym okresie roku 2018" - czytamy w raporcie.

W trakcie 9 miesięcy 2019 roku wzrosła wartość zarówno skorygowanej i jak i zwykłej EBITDA o odpowiednio 22 815 tys. i 23 012 tys. zł. Wzrost poziomu EBITDA przełożył się na wzrost łącznego zysku na działalności operacyjnej grupy, który w analizowanym okresie wzrósł o 11 190 tys. zł, pomimo wzrostu amortyzacji o 10 493 tys. zł (zgodnej z MSR 17) w porównaniu do roku poprzedniego. Dodatkowa amortyzacja wynika w głównej mierze ze zwiększonych nakładów inwestycyjnych poczynionych przez grupę, a także z dodatkowej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych (w tym relacji z klientami oraz znaków towarowych) podmiotów, które weszły w skład grupy w trakcie roku 2018 i 2019 roku (łącznie 4 940 tys. zł dodatkowej amortyzacji), wymieniono także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 23,3 mln zł wobec 2,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem