Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Towarowa Giełda Energii (TGE) uruchomiła dla Polski transgraniczny Rynek Dnia Bieżącego (SIDC) w modelu XBID, który łączy krajowe rynki dnia bieżącego energii elektrycznej w ramach Unii Europejskiej i umożliwia ciągły handel transgraniczny pomiędzy podmiotami w większości krajów Europy, podała Giełda.

"Platforma XBID jest instrumentem ujednolicania rynków dnia bieżącego w krajach Unii Europejskiej i Norwegii. Uruchomienie platformy w naszym kraju oznacza umożliwienie przedsiębiorcom działającym na rynku energii zawieranie transakcji na rynku dnia bieżącego nie tylko w obrębie Polski, ale również z podmiotami z całej Europy. I pomimo, że nie wszystkie granice polskiego obszaru rynkowego będą od początku włączone do programu, to wejście na paneuropejski jednolity rynek dnia bieżącego daje większe możliwości podmiotom działającym w Polsce na uczestnictwo w rynku europejskim. Z perspektywy regulatora ważne jest, aby docelowo XBID wdrożono na wszystkich granicach polskiego obszaru rynkowego. Dlatego Prezes URE będzie dalej monitorował postępy prac" - skomentował prezes Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Rafał Gawin, cytowany w komunikacie.

Handel na Rynku Dnia Bieżącego (SIDC) na TGE od dziś będzie się odbywał w formule notowań ciągłych przez 24 godziny na dobę. Obsługę finansową Rynku Dnia Bieżącego prowadzonego przez TGE w modelu SIDC będzie zapewniać Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT).

Notowane są instrumenty z dostawą w kolejnym dniu, których notowania rozpoczynają się o godzinie 14:00 na dzień przed dostawą i stopniowo wygasają z rynku na godzinę przed rozpoczęciem dostawy. Transakcje na tym rynku będą zawierane w euro, a rozliczenia pomiędzy giełdą a uczestnikami polskiego rynku będą prowadzone przez IRGiT w złotych. Wypracowany przez IRGiT model rozliczeń i rozrachunku Rynku Dnia Bieżącego, dostosowany odpowiednio do wymagań modelu XBID, pozwoli zoptymalizować koszty zabezpieczeń wnoszonych przez członków Izby, podano także.

Razem z Polską do obszaru notowań ciągłych 19 listopada br. przystąpiło jeszcze 6 krajów: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Rumunia, Słowenia i Węgry. Kolejny etap wdrożeniowy dla nowych członków przewidziany jest na 2020 r.

"Europejskie regulacje zmieniają rzeczywistość krajowego rynku giełdowego. TGE dostosowuje się do nich, zapewniając uczestnikom rynku najwyższe standardy obrotu. Tak jest w przypadku Rynku Dnia Bieżącego, który staje się rynkiem europejskim. Giełda wzmacnia swoją pozycję, znajdując się w gronie największych europejskich operatorów rynku. Dzięki wejściu w nowy wymiar handlu, zwiększy się głębokość rynku, oferty członków TGE będą widoczne w całej Europie oraz nastąpi wzrost konkurencyjności poprzez zwiększenie dostępności do rynku hurtowego krajów ościennych| - powiedział wiceprezes TGE ds. operacyjnych Piotr Listwoń, cytowany w komunikacie.

Towarowa Giełda Energii jest pełnoprawnym członkiem projektu PCR od 2015 r. Dzięki współwłasności algorytmów zdecentralizowany Rynek Dnia Następnego działa w całej UE w jednakowym standardzie.

"TGE jest zaangażowana w projekt Rynku Dnia Bieżącego w modelu XBID od początku jego istnienia, mimo, że jego uruchomienie odbyło się bez operacyjnego udziału polskiej giełdy. Formalne przystąpienie TGE do projektu nastąpiło po podpisaniu akcesji do dwóch umów rynku, w czerwcu i w lipcu 2018 roku. Dołączenie do SIDC poprzedzone było współpracą Polski z interesariuszami z sąsiednich rynków w ramach projektów lokalnych: LIP 15 i LIP 16 (Local Implementation Project). Aby współpraca ta mogła dojść do skutku, TGE musiała zaimplementować lokalne oprogramowanie LTS (Local Trading Solutions) do współpracy w ramach modelu XBID, co miało miejsce w marcu 2019 r. Została wtedy podpisana umowa z Deutsche Boerse AG na wdrożenie aplikacji M7, która umożliwia zawieranie transakcji na Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej w SIDC" - czytamy dalej.

TGE posiada status Nominowanego Operatora Energii Elektrycznej (NEMO) od 2 grudnia 2015 r. Polska zdecydowała się wówczas na przyjęcie konkurencyjnego modelu, tzn. takiego w którym na terenie kraju może działać co najmniej dwóch operatorów NEMO. W związku z tym, że niezbędne stało się ustanowienie zasad funkcjonowania polskiego rynku spot energii elektrycznej, w tym zakresie Polskie Sieci Elektroenergetyczne przygotowały dokument Multi-NEMO Arrangement (MNA), który określa zasady działania rynku oraz współpracy pomiędzy poszczególnymi NEMO. Towarowa Giełda Energii podpisała umowę operacyjną / regulamin rynku MNA i od 19 listopada 2019 r. będzie działać w tym modelu na rynku dnia następnego i rynku dnia bieżącego.

Towarowa Giełda Energii (TGE) to spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem