Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez Bank Millennium dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie grupy w zakresie funduszy własnych w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 4,87 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego, 3,65 pkt proc. dla współczynnika kapitału Tier 1 oraz 2,73 pkt proc. dla współczynnika kapitału podstawowego Tier 1, podał bank.

Bowim odnotował 1,56 mln zł skonsolidowanej straty netto w I-III kw. 2019 r. wobec 10,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gobarto odnotowało 7,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 7,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi obecnie 2 004 mln zł, podała spółka.

ZUE odnotowało 2,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atal odnotował 68,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2019 r. wobec 166,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Oferta konsorcjum Polimeksu Mostostalu i jego spółki zależnej Polimex Infrastruktura, warta 72,44 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na realizację zadania pn. "Budowa połączenia ul. I.Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20", podała spółka.

Polnord otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę inwestycji Haffnera Residence w Sopocie i w grudniu rozpocznie sprzedaż ok. 140 lokali, podała spółka.

OEX rozpoczyna realizację skupu akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży, w cenie 19 zł za sztukę. Spółka skupi nie więcej niż 421 052 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, co stanowi nie więcej niż 5,27% jej kapitału zakładowego, podał OEX. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży akcji to 22 listopada br.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Santander Bank Polska utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie grupy kapitałowej w wysokości 0,04 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczasowy poziom dodatkowego wymogu kapitałowego wynosił 0,47 pkt proc.

Towarowa Giełda Energii (TGE) uruchomiła dla Polski transgraniczny Rynek Dnia Bieżącego (SIDC) w modelu XBID, który łączy krajowe rynki dnia bieżącego energii elektrycznej w ramach Unii Europejskiej i umożliwia ciągły handel transgraniczny pomiędzy podmiotami w większości krajów Europy, podała Giełda.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odstąpiła od rozmów w sprawie ewentualnego zaangażowania w w projekt budowy bloku 1 000 MW w Elektrowni Ostrołęka, podała spółka.

Bloober Team ustalił premierę gry "Blair Witch" na platformę PlayStation 4 na 3 grudnia br., podała spółka. Gra będzie dostępna na terytorium Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej, państw EMEA, Australii i Nowej Zelandii w cenie detalicznej 29,9 euro/USD.

J.W. Construction Holding rozpoczął przedsprzedaż mieszkań we Wrzosowej Alei na warszawskiej Białołęce, podała spółka.

PKN Orlen liczy, że realizowane w tym roku inwestycje w petrochemię dodadzą 300 mln zł do wyniku EBITDA w 2020 r., poinformował prezes Daniel Obajtek.

Creepy Jar zapowiedział premierę nowej gry na 2021 rok. Gra z elementami survivalu osadzona w scenerii science fiction trafi na PC w drugiej połowie 2021 r., podała spółka. Jej budżet będzie większy niż "Green Hell".

Grupa WP podtrzymuje politykę dywidendową i nadal jest nastawiona bardziej na kolejne akwizycje, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Elżbieta Bujniewicz Belka.

LPP jest zadowolone ze sprzedaży w pierwszych tygodniach IV kwartału, choć przed spółką jest jeszcze tzw. Black Friday, uważa wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

Dzięki m.in. wdrażaniu przez LPP nowych technologii, w tym RFID koszty wynagrodzeń wzrosną w tempie jednocyfrowym w 2020 r., poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

LPP rozpoczęło dziś budowę księgi popytu na obligacje o wartości do 300 mln zł, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. Obligacje mają zadebiutować na Catalyst w połowie grudnia.

Grupa WP celuje w pozytywny wynik segmentu TV w całym 2020 roku, poinformował prezes Jacek Świderski.

Warunki kosztowe związane z zakupem celulozy powinny być dla Grupy Arctic Paper korzystne w najbliższych kwartałach, ocenił prezes spółki Michał Jarczyński.

Tauron Polska Energia powołał radę naukową, której głównym zadaniem będzie wsparcie w określaniu kierunków działań innowacyjnych grupy. Rada będzie organem doradczym i opiniotwórczym przede wszystkim dla prac z obszaru badań, rozwoju i innowacji, podała spółka.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w Grupie Arctic Paper powinno być w IV kwartale 2019 r. zbliżone do poziomu z III kwartału, kiedy wyniosło 96%, poinformował prezes Michał Jarczyński.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) udzieliła ZUE pożyczki w wysokości 20 mln zł, podała Agencja. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie realizacji kontraktów w ramach Krajowego Programu Kolejowego (KPK).

Arctic Paper przymierza się do instalacji fotowoltaicznych źródeł wytwarzania energii na terenie swoich fabryk. W pierwszym etapie miałaby powstać instalacja o mocy 5-6 MW w Kostrzynie, poinformował prezes Michał Jarczyński. Koszt inwestycji to ok. 17-18 mln zł.

Odzyskanie rentowności i wypracowanie zysku netto przez Idea Bank w III kw. 2019 r. daje nadzieję, że taki trend będzie kontynuowany w kolejnych okresach, uważa prezes Jerzy Pruski. Jeśli sprawdzi się pozytywny scenariusz, bank już w 2020 r. może wrócić do pracy nad podniesieniem kapitału.

Grupa WP zakłada udaną końcówkę roku w branży reklamy internetowej oraz wysoki jednocyfrowy wzrost tego segmentu w 2020 r., poinformował prezes Jacek Świderski.

ES-System spodziewa się utrzymania trendu wzrostowego sprzedaży krajowej i zagranicznej w IV kw. 2019 r., podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez mBank na poziomie skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 3,11 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas mBank utrzymywał ten bufor na poziomie 3,64 pkt proc.

Grupa Energa rozpoczyna projekt farmy fotowoltaicznej PV Gryf w gminie Przykona, podała spółka. Projekt uzyskał pozwolenie na budowę. Łączna moc zainstalowana farmy fotowoltaicznej PV GRYF wyniesie 19,83 MW. Przewiduje się, że rocznie z 1 MW zostanie wyprodukowanych 1 000 MWh energii elektrycznej. Na farmę będzie składać się 69 588 paneli PV.

Pogarszające się nastroje na globalnych rynkach spowodowane niepewnością w kwestiach amerykańsko-chińskiej umowy handlowej i wprowadzeniem ceł na importowane z Europy samochody, powodują awersję do ryzyka, która odbija się na notowaniach spółek z WIG20. Dziś zazielenić mogą się mniejsze spółki z warszawskiego parkietu, które w ostatnim czasie pozostawały w cieniu polskich gigantów.

TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Vantage Development, podał Urząd.

Idea Bank odnotował 12,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 27,98 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Oferta Mirbudu na realizację zadania pn.: "Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej" została wybrana w postępowaniu przetargowym przez zamawiającego - gminę miasta Płock, podała spółka. Wartość oferty wynosi 166 477 375,8 zł brutto.

Prometheus - spółka realizująca projekt drona, który swoimi właściwościami ma znacznie przewyższyć dostępne na rynku i używane dotychczas konstrukcje - przeprowadza emisję crowdfundingową i planuje rozpocząć procedurę wprowadzenia na giełdę nawet w 2021 roku, podała spółka. Łączny portfel zamówień spółki, jaki może być zrealizowany na podstawie już podpisanych listów intencyjnych na rok 2020 to budowa 34 dronów, o wartości ok. 17 mln zł.

Gra "Deadliest Catch: The Game", wyprodukowana na licencji Discovery Channel przez dewelopera Moonlit na zlecenie Ultimate Games, która miała swoją premierę na platformie Steam 14 listopada 2019 r. (w formule wczesnego dostępu), została pobrana w łącznej ilości ponad 6,6 tys. sztuk, podała spółka.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie powołało Andrzeja Kociubińskiego na prezesa Onico Gas, podała spółka.

Esotiq & Henderson miał ok. 13,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w październiku, co oznacza wzrost o ok. 8% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Cele Grupy LPP na rok finansowy 2020/2021 to dwucyfrowy wzrost przychodów oraz poprawa zysku operacyjnego, podała spółka. W roku 2019/2020 oczekiwana jest kontynuacja dwucyfrowych wzrostów sprzedaży grupy.

TXM w restrukturyzacji zawarł z PKO Bankiem Polskim oraz ING Bankiem Śląskim przy udziale spółek z Grupy TXM trzecią umowę zmieniającą do drugiej umowy o utrzymaniu status quo (standstill) wraz z umową wprowadzającą do 25 listopada, podano w komunikacie.

ES-System odnotował 1,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 2,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MCI Capital odnotował 45,23 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 11,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa WP odnotowała 20,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 21,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

LPP planuje zwiększyć powierzchnię sklepów o 16% r/r do 1 432,4 tys. m2 w roku finansowym 2020/2021 wobec planowanego przyspieszenia wzrostu do 15% r/r w 2019 r., podała spółka. Planowany capex w 2020/2021 roku (12 miesięcy) to ok. 1 120 mln zł (wzrost o ok. 22% r/r), z czego ok. 760 mln zł zostanie przeznaczonych na sklepy.

LPP odnotowało 19,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 91,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem