Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

PCC Exol odnotował 6,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 6,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mercor zdecydował o ponownym rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych, podała spółka.

Famur miał ok. 631 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, ok. 73 mln zł zysku z działalności operacyjnej, ok. 124 mln zł EBITDA i ok. 51 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

KGHM odnotował 695 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 363 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Holding odnotował 47,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 16,4 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Protektor planuje opracowanie w I kwartale 2020 r. nowej strategii, podała spółka.

Protektor miał 75,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 6,3 mln zł EBITDA i 0,1 mln zł zysku netto w okresie I-III kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Przemysław Dąbrowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa i członka zarządu GetBack, podała spółka.

CM International podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia publicznej emisji akcji, podała spółka.

Idea Bank usunął awarię, która spowodowała podwójne księgowania części transakcji płatniczych, podał bank.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) podjął uchwałę w sprawie udzielenia 110 mln zł wsparcia Alior Bankowi na rzecz działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Jaworzno" w procesie jej restrukturyzacji, podał BFG.

Aż 10% wszystkich graczy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec planuje zakupić grę "Cyberpunk 2077" studia CD Projekt RED, wynika z najnowszej edycji badania "Game Brand Tracker", opublikowanego przez Newzoo.

Unibep podpisał umowę na zaprojektowanie i wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mińsku na Białorusi, podała spółka. Wynagrodzenie z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 10,9 mln euro netto.

Plantwear złożyła dziś dokument informacyjny na GPW i jeszcze w tym roku chce zadebiutować na NewConnect, podała spółka.

Przyczyna błędu, w wyniku którego rozliczenia transakcji płatniczych zostały podwójnie zaksięgowane na rachunkach klientów Idea Banku została zdiagnozowana; aktualnie bank pracuje nad jej jak najszybszym rozwiązaniem, podała instytucja. Wszystkie przypadki podwójnego księgowania zostaną usunięte z systemu dzisiaj do końca dnia, podkreślił bank.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy oraz Lubelski Węgiel Bogdanka podpisały aneks do Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego z 8 stycznia 2009 roku, przedłużający okres obowiązywania o dwa lata, do 31 grudnia 2025 roku, podały obie spółki w osobnych komunikatach.

Energa-Obrót - spółka zależna Energi - i jedna z pozwanych przez nią farm wiatrowych w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, podała grupa. Warunki ugody są neutralne dla wyniku finansowego.

Oferta Mirbudu na realizację zadania: "Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu" została wybrana w postępowaniu przetargowym przez zamawiającego - miasto Gorzów Wielopolski, podała spółka. Wartość oferty wynosi 103 971 900 zł brutto.

Skarbiec Holding oczekuje, że wyniki Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w roku kalendarzowym 2019 będą bardzo dobre, co daje podstawy do oczekiwania, że wartość dywidendy na akcję, wypłacona przez Skarbiec Holding może być wyższa w ujęciu rocznym w 2020 roku, poinformował członek zarządu Skarbiec TFI Andrzej Sołdek. Skarbiec jest zainteresowany przejmowaniem wybranych funduszy od innych TFI.

Mostostal Zabrze ocenia, że ubiegłoroczne przychody i wyniki są "do utrzymania" w tym roku, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk. Kolejny rok, w kontekście posiadanego przez grupę portfela zamówień, Pietyszuk postrzega jako "obiecujący".

BNP Paribas Bank Polska otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zaliczenie do kalkulacji kapitału Tier II banku kwoty 90 mln CHF (ok. 352 mln zł) pożyczki podporządkowanej, podał bank.

W należącej do KGHM Polska Miedź kopalni Polkowice-Sieroszowice wystąpił zwiększony dopływ wody, jednak nie ma zagrożenia dla pracowników, a produkcja jest wykonywana na planowanym poziomie, podała spółka.

PKO Bank Polski (PKO BP) udostępnił dwie nowe funkcje w kantorze internetowym: zlecenie wymiany waluty, gdy jej kurs osiągnie wskazany przez klienta poziom oraz opcja ustawienia stałego zlecenia na wymianę walut w określone dni, podał bank.

Mostostal Zabrze pracuje nad 3-letnią strategią rozwoju i zamierza ją opublikować pod koniec br. lub na początku przyszłego roku, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk.

PGE Energia Odnawialna (PGE EO) i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółki zależne Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisały umowę o współpracy przy realizacji budowy instalacji fotowoltaicznych o powierzchni blisko 100 ha przy Elektrowni Bełchatów, podała PGE EO. Planowana inwestycja pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną OZE w Grupie PGE nawet o 60 MW.

Orlen Paliwa - spółka z grupy kapitałowej Orlen - została sponsorem tytularnym Projektu Warszawa (wcześniej Onico Warszawa), drużyny wicemistrzów Polski w siatkówce, podała spółka. Siatkarska drużyna będzie objęta wsparciem przez trzy sezony.

Rozpoczęcie produkcji z pierwszego otworu wykonanego w drugiej fazie zagospodarowania złoża ?rfugl - w którym 11,92% udziałów posiada PGNiG Upstream Norway - powinno rozpocząć się jeszcze w 2020 r., podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).

Orlen Deutschland - niemiecka spółka z Grupy Orlen - planuje uruchomić kolejne stacje paliw w Bawarii w 2020 roku, po tym, jak niedawno działalność rozpoczęła pierwsza placówka marki star w Monachium, podała spółka. Strategię ekspansji spółka zamierza także realizować w sąsiedniej Badenii-Wirtenbergii.

Grupa kapitałowa IMS wkroczyła z usługami marketingu sensorycznego na nowy, fiński rynek. IMS wdrożył audiomarketing w kolejnych punktach marek: Cropp, House, Sinsay i Mohito należących do spółki LPP w Finlandii i na Słowenii, a w sklepach Cropp i House również video marketing, podała spółka.

Infoscan rozważa utworzenie spółki celowej, która będzie odpowiadała za pozyskiwanie klientów oraz obsługę działalności operacyjnej na rynkach azjatyckich, poinformował wiceprezes Maciej Nowak.

Movie Games zawarł umowę wydawniczą na pięć tytułów z portfolio spółki Drago Entertainment, której jest udziałowcem, podała spółka. Umowa obejmuje wydanie pełnych wersji produkcji na PC w 2020 roku i obejmuje "Gas Station Simulator", "Food Truck Simulator", "Airport Contraband", "Detective Simulator" oraz "Paparazzi Simulator".

Pharmena rozpoczęła globalną współpracę z Amazon EU w zakresie sprzedaży swoich produktów na platformach e-commerce, podała spółka. Oferta obejmuje 19 produktów rynku i dotyczyć będzie rynku europejskiego.

Eko Export podpisał umowę przedstawicielską na rynek Europy Południowej (Hiszpania, Portugalia, Francja, Włochy) na sprzedaż mikrosfery białej i szarej/jasnej z hiszpańską firmą z branży wypełniaczy, podała spółka.

Miraculum odnotowało 1,06 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 1,07 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Pfleiderer Group od 26 listopada, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 6 grudnia 2019 r. (dematerializacji akcji) Vicis New Investments (dawniej ABC Data), podała spółka.

Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, zawarła umowę ze spółką Silvernix, której przedmiotem jest wykonanie konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej na podstawie dokumentacji wykonanej przez Pekabex Bet na potrzeby inwestycji Baltic Wave w Kołobrzegu, podał Pekabex. Strony wskazały termin 15 lipca 2021 r. jako termin zakończenia realizacji robót.

Dekpol podpisał list intencyjny z firmą Iglotex w związku z wyborem spółki na generalnego wykonawcę prac polegających na zaprojektowaniu, uzgodnieniu i wybudowaniu zakładu produkcyjno - magazynowego w Skórczu , podała spółka.

Trans Polonia odnotowała 4,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Orlen Lietuva - litewska spółka zależna PKN Orlen - przedłużyła porozumienie o współpracy z Kolejami Litewskimi do 2028 r., podała grupa.

Lokum Deweloper odnotowało 1,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 53,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ursus w restrukturyzacji złożył do Sądu Rejonowego Lublin - Wschód, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych odpowiedzi na wnioski PKO BP oraz Getin Noble Bank, dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego, wykazując brak przesłanek do uwzględnienia przedmiotowych wniosków.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) kary pieniężne w wysokości 150 tys. zł oraz w wysokości 1,549 mln zł, na Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) dwie kary w wysokości 570 tys. zł każda, a także karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł na Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska (DM BOŚ) karę, podała Komisja. Jednocześnie KNF uchyliła w całości decyzję Komisji z 27 marca 2018 r. w przedmiocie nałożenia na PZU kary pieniężnej w wysokości 1,7 mln zł.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM (TFI BDM) przejęło w zarządzanie siedem funduszy inwestycyjnych zamkniętych, podał GetBack w restrukturyzacji.

Infoscan zawarł umowę o współpracy ze spółką IPAZ - autoryzowanym przedstawicielem na Polskę organizacji China-Europe Association for Techical and Economic Cooperation (CEATEC), celem prowadzenia działań na rynku chińskim, podała spółka.

BSC Drukarnia odnotowało 8,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 6,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Ergisu postanowiłi o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji spółki, to jest 37 789 941 akcji , oraz o wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Celon Pharma uzyskał europejski patent obejmujący inhibitory kinazy PI3K oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób o podłożu immunologicznym, chorób zapalnych oraz w terapiach onkologicznych, podała spółka.

Master Pharm odnotował 5,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2019 r. wobec 7,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ciech odnotował 0,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 26,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polwax odnotował 7,17 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 9,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem