Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Uwzględniając wstępne wyniki za I-III kw. br. oraz wobec wydłużających się prac i uzgodnień dotyczących docelowego kształtu przyszłej, Elektrobudowa obniżyła cele finansowe na 2019 r. - w przypadku jednostkowych przychodów do 523,4 mln zł (z 575 mln zł oczekiwanych we wrześniu), a w przypadku jednostkowego wyniku EBITDA - do 54 mln zł straty (wobec 28 mln straty oczekiwanej we wrześniu), podała spółka. Jednocześnie Elektrobudowa odwołała szacunkowe poziomy przyszłych danych finansowych na 2020 r.

We wrześniu spółka oczekiwała, że jej jednostkowe przychody wyniosą w 2020 r. 728 mln zł, a wynik EBITDA sięgnie 9 mln zł.

"Jednocześnie spółka wskazuje, że jej intencją pozostaje pozyskanie środków finansowych w formule obejmującej emisję akcji serii F, emisję obligacji zabezpieczonych oraz udostępnienie nowych limitów gwarancyjnych przez instytucje finansowe, przy czym z uwagi na możliwość wystąpienia okoliczności zewnętrznych, na które spółka nie ma wpływu zakładane kwoty środków finansowych, których pozyskanie planowane jest w ramach poszczególnych powyższych instrumentów mogą ulegać ewentualnym zmianom w porównaniu z założeniami wskazanymi w raporcie bieżącym nr 96/2019 z dnia 10 września 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Elektrobudowa podała dziś, że według szacunkowych danych w I-III kw. 2019 r. odnotowała 347 mln zł przychodów oraz wynik EBITDA w wysokości -55,7 mln zł.

Spółka podała także w komunikacie, że jej portfel zamówień ogółem miał wartość 597 mln zł według stanu na koniec września br.

"Możliwość osiągnięcia szacowanych poziomów wyników finansowych uzależniona jest w tym od prawidłowej realizacji portfela zamówień, uwarunkowań rynkowych obejmujących poziom dostępnych zamówień w branży i skuteczność pozyskiwania nowych kontraktów, ich prawidłowej realizacji, relacji z dostawcami i podwykonawcami, poziomu kosztów materiałów oraz wynagrodzeń, dostępności pracowników oraz możliwości utrzymania odpowiednich zasobów ludzkich, adekwatnych do skali prowadzonej działalności, kształtowania się kursów walut, w których rozliczana jest część kontraktów. Założono również, że w perspektywie najbliższej przyszłości nie zmienią się w istotny sposób uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne prowadzonej działalności" - czytamy dalej w materiale.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem