Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Bumech odnotował 2,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jakub Kocjan zrezygnował z funkcji członka zarządu Polnordu, podała spółka.

Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Lotos po raz kolejny podpisały aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police", wydłużający okres jego obowiązywania, podały spółki w osobnych komunikatach. Obecnie list obowiązuje do 6 grudnia 2019 roku.

Torpol posiada obecnie portfel zamówień o wartości ponad 3,75 mld zł netto (uwzględniający wybory ofert złożonych z udziałem spółki, bez udziału konsorcjantów), który zapewnia prowadzenie prac do 2022 roku włącznie, podała spółka.

Oferta konsorcjum, którego liderem jest Wasko, została wybrana przez Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia "Rozbudowa macierzy dyskowej Hitachi VSP F1500 na potrzeby projektu CHD", podała spółka. Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 13,03 mln zł brutto.

Torpol odnotował 12,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 10,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comp odnotował 8,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Trakcja PRKiI odnotowała 80,88 mln zł skonsolidowanej straty netto oraz 55,68 mln zł straty EBITDA przy 1 082,39 mln zł przychodów po 9 miesiącach 2019 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Akcjonariusze GetBacku w restrukturyzacji zdecydują o dalszym istnieniu spółki, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok oraz udzieleniu członkom organów spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 19 grudnia.

Dekpol podjął decyzję o rozpoczęciu kolejnego - po wyodrębnieniu działalności deweloperskiej - etapu reorganizacji i zmian zasad zarządzania spółką, których celem jest wprowadzenie systemu zarządzania dopasowanego do zwiększającej się skali działalności spółki i jej poszczególnych segmentów, podał Dekpol.

Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 50,7 tys. ton w październiku 2019 r. i była niższa o 18,1% r/r, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 56,2 tys. ton w październiku 2019 r. wobec 56,7 tys. ton rok wcześniej, podała spółka.

ML System otrzymał 16,9 mln zł dofinansowania od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w związku z wdrożeniem do produkcji innowacyjnej szyby zespolonej z powłoką selektywną, podała spółka.

Tauron Polska Energia podjął decyzję o dopuszczeniu oferentów do badania due diligence spółki zależnej Tauron Ciepło, które może zakończyć się złożeniem ofert wiążących, podała spółka.

W wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Ergisu, ogłoszonego przez Finergis Investments oraz Marka Górskiego, 22 listopada 2019 roku zostały zawarte transakcje nabycia 17 254 934 akcji spółki na GPW, poinformował Dom Maklerski mBanku, działając jako podmiot pośredniczący w wezwaniu.

Lubelski Węgiel Bogdanka podpisała aneks do umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego, na podstawie którego sprzeda do Energa Elektrownie Ostrołęka - spółki zależnej Energi - za 180 mln zł w latach 2020-2022, podała spółka.

Ferrum odnotowało ok. 1,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto w okresie I-III kw. 2019 r. według wstępnych danych, podała spółka.

Orlen Oil - należący do Grupy Orlen największy polski producent i eksporter środków smarnych - otworzył nowy magazyn centralny w Trzebini, o powierzchni 6 tys. m2, podał PKN Orlen. Inwestycja znacząco poprawi efektywność logistyki oraz zredukuje koszty operacyjne, pozwalając na ok. 9 mln zł oszczędności rocznie.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) planuje utrzymywać poziom 25 pracujących ścian i wydobycie w granicach 15-16 mln ton rocznie, poinformował wiceprezes Tomasz Śledź. Długość robót korytarzowych powinna utrzymywać się na poziomie powyżej 75 km rocznie.

Getin Noble Bank (GNB) pracuje obecnie nad rozwiązaniem informatycznym, które umożliwi zwrot części prowizji od wcześniej spłaconego kredytu na mocy orzeczenia tzw. małego TSUE. Bank szacuje, że miesięczny ubytek wyniku odsetkowego wyniesie ok. 4 mln zł brutto, poinformował członek zarządu Maciej Kleczkiewicz.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) chce, by jej zapas węgla nie zwiększył się do końca roku, a średnioterminowo zakłada zejście do 1 mln ton zapasu, poinformował wiceprezes Rafał Pasieka.

Getin Noble Bank (GNB) nie obserwuje dużego wzrostu liczby pozwów sądowych klientów przeciwko bankowi związanych z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie hipotecznych kredytów walutowych, poinformował członek zarządu Marcin Romanowski.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że tegoroczne wydobycie węgla będzie porównywalne r/r i wyniesie ponad 15 mln ton, poinformował wiceprezes Tomasz Śledź.

Getin Noble Bank (GNB) oczekuje spadku kosztów ryzyka w kolejnych kwartałach. Bank chce powrócić do regularnej sprzedaży portfeli kredytów niepracujących (NPL) i przeprowadzić transakcję jeszcze w tym roku, poinformował członek zarządu Marcin Romanowski.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) chce w tym roku wykonać łącznie o 10 km więcej robót korytarzowych niż w roku ubiegłym, poinformował wiceprezes Tomasz Śledź.

Marvipol Development uzyskał pozwolenie na użytkowanie inwestycji Cascade Residence na warszawskim Mokotowie, podała spółka. Klienci mogą odbierać klucze do 39 mieszkań oraz 5 lokali usługowych. W ofercie dostępne są jeszcze apartamenty od 60 do 180 m2 w cenie od 13 tys. zł/m2 brutto.

Przedsprzedaż gry "Cyberpunk 2077", której premiera zaplanowana jest na kwiecień 2020 roku, jest zgodna z oczekiwaniami spółki, poinformował prezes Adam Kiciński.

Ronson Development wprowadził do sprzedaży 250 lokali w ramach II etapu osiedla Ursus Centralny, podała spółka.

CD Projekt nie wyklucza aktualizacji strategii spółki na kolejne 4-6 lat w 2020 roku, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, poinformował prezes Adam Kiciński.

Getin Noble Bank (GNB) oczekuje, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzi plan naprawy, złożony przez bank w październiku, jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego, poinformował prezes Artur Klimczak.

Getin Holding podjął uchwałę o przystąpieniu do rozmów z podmiotami z Grupy Gazprombank celem uzgodnienia warunków potencjalnej transakcji sprzedaży 100% w OOO Carcade z siedzibą w Kaliningradzie oraz o rozpoczęciu działań zmierzających do nabycia od Carcade pakietu akcji Idea Bank S.A. z siedzibą w Mińsku, podała spółka.

Bank Pekao stopniowo udostępnia swoim klientom nowy serwis transakcyjny Pekao24 do testowania, podał bank. Wprowadzone funkcjonalności pozwolą użytkownikom szybciej i łatwiej zlecić przelew, a dzięki analizie finansowej lepiej kontrolować swoje wydatki.

Vantage Development oraz Rank Progress złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, który będzie docelowo realizował projekt deweloperski w Warszawie, podał Urząd.

XTPL oraz koreański HPK Inc. - jeden z głównych dostawców urządzeń do naprawy defektów w wyświetlaczach dla LG - podpisały memorandum of understanding (MoU), podała spółka. Podpisanie memorandum otwiera drogę do rozpoczęcia negocjacji biznesowych dotyczących umowy licencyjnej.

Uwzględniając wstępne wyniki za I-III kw. br. oraz wobec wydłużających się prac i uzgodnień dotyczących docelowego kształtu przyszłej, Elektrobudowa obniżyła cele finansowe na 2019 r. - w przypadku jednostkowych przychodów do 523,4 mln zł (z 575 mln zł oczekiwanych we wrześniu), a w przypadku jednostkowego wyniku EBITDA - do 54 mln zł straty (wobec 28 mln straty oczekiwanej we wrześniu), podała spółka. Jednocześnie Elektrobudowa odwołała szacunkowe poziomy przyszłych danych finansowych na 2020 r.

ECC Games podpisał list intencyjny z włoskim wydawcą 505 Games, którego przedmiotem jest wola zawarcia umowy wydawniczej na wydanie gry "Drift20" w wersji na komputery osobiste, konsole oraz urządzenia mobilne, podała spółka.

Elektrobudowa odnotowała 125,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 8,6 mln zł straty operacyjnej, 3,7 mln zł straty EBITDA oraz 8,9 mln zł straty netto w III kw. br., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Stalprofil odnotował 2,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 8,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kino Polska TV odnotowało 1,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Oferta Famur Famak - spółki zależnej Famuru - została wybrana w trybie postępowania przetargowego otwartego przez RMU "Banovići" z Bośni i Hercegowiny na realizację dostaw zwałowarki do składowania odkrywki z kopalni P.K. Turija, podał Famur. Maksymalna wartość wynagrodzenia za wykonanie zadania może wynieść 6 876 219,81 euro (ok. 29 531 988,84 zł).

Pekabex odnotował 8,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ultimate Games odnotowało 1,11 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 0,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wydatki na prace rozwojowe w Grupie CD Projekt wyniosły 333 mln zł w I-III kw. 2019 r., podała spółka.

Elemental Holding odnotował 4,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 7,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Noble Bank odnotował 100,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 8,92 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

CD Projekt odnotował 14,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 15,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem