Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz Główny Urząd Statystyczny (GUS) opracowały aplikację "Kalkulator" - narzędzie pomagające w wyliczeniach waloryzacji kosztów kontraktów, podała Dyrekcja.

"Aplikacja 'Kalkulator' jest mechanizmem (wzorem) waloryzacyjnym do obliczenia realnych zmian kosztów na rynku w określonym czasie dla kontraktów infrastrukturalnych w Polsce. Aplikacja umożliwia w szybki i prosty sposób obliczanie wartości mnożnika korygującego za różne okresy, wykorzystywanego dalej do waloryzacji kwot wynikających z realizacji kontraktów drogowych. Daje również możliwość dokonywania symulacji dla potrzeb waloryzacji kontraktów budowlanych według trzech wersji, uzależnionych od przyjętych systemów wagowych wynikających z klauzuli waloryzacyjnej" - czytamy w komunikacie.

Aplikacja "Kalkulator" jest dostępna na stronie internetowej GUS. Pozwala ona przede wszystkim na automatyczne obliczanie wskaźników obrazujących dynamikę zmieniających się cen na rynku w wybranym czasookresie m.in. dla elementów wchodzących w skład "koszyka waloryzacyjnego", tj.:

- produkcji sprzedanej wybranych wyrobów przemysłowych (według grup PKWiU) stosowanych w budownictwie drogowym - w tym paliwa, cementu, asfaltu, stali, kruszywa;

- cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) - potocznie zwanego inflacją;

- przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw dla działu 42 sekcji F według PKD 2007 "Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej", wymieniono.

"Aplikacja 'Kalkulator' skierowana jest przede wszystkim do inwestorów i podmiotów specjalizujących się w realizacji inwestycji drogowych bowiem umożliwia ona w szybki i prosty sposób obliczanie różnych wariantów wartości mnożnika korygującego za różne okresy wykorzystywanego do waloryzacji kwot wynikających z drogowych kontraktów infrastrukturalnych" - czytamy dalej.

GDDKiA mając na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań, a także chcąc jak najlepiej poznać problemy i oczekiwania wykonawców do prac nad nowym mechanizmem waloryzacyjnym zaprosiła również przedstawicieli firm branży budowlanej, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Zamówień Publicznych oraz Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polski.

Prace te rozpoczęły się w GDDKiA jeszcze w 2018 r. Ich celem było wypracowanie nowych zasad, a co za tym idzie także klauzuli waloryzacyjnej. W przypadku kontraktów GDDKiA przełożyło się to przede wszystkim na wprowadzenie zmian do Warunków Kontraktowych - Subklauzuli 13.8. - Korekty wynikające ze zmian kosztu. Będzie to miało wpływ na płynność realizacji inwestycji. Celem jest możliwość zmian kosztów, poprzez stosowanie waloryzacji w umowach GDDKiA oddających realną dynamikę wahań cen elementów podstawowych wpływających na realizację inwestycji drogowej, przypomina Dyrekcja.

"Wyniki wielokryterialnej analizy zostały uwzględnione w regulacjach obowiązujących na kontraktach GDDKiA. Dzięki temu od stycznia 2019 r. we wzorcowych dokumentach GDDKiA dotyczących umów na realizację dróg zarówno w formule 'Projektuj i Buduj' oraz 'Buduj', w Subklauzuli 13.8 - Korekty wynikające ze zmian kosztu, stosowany jest nowy mechanizm waloryzacyjny. Podmiotem dostarczającym dane wykorzystywane w klauzuli waloryzacyjnej jest Główny Urząd Statystyczny, będący zarazem współautorem aplikacji 'Kalkulator'" - czytamy dalej.

Nowa waloryzacja wprowadzona w GDDKiA już w I kwartale 2019 r. opiera się na rozliczeniach w oparciu o klauzulę waloryzacyjną, której składową jest "koszyk waloryzacyjny". W skład "koszyka", składającego się z głównych elementów cenotwórczych wpływających na ostateczny bilans kosztowy kontraktu, wchodzą ceny produkcyjne: paliwa, cementu, asfaltu, stali, kruszywa oraz średnie wynagrodzenia pracowników branży (wszystkie z ustalonymi stałymi wagami), przypomina także GDDKiA.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem