Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Aktywa zgromadzone w usłudze zarządzania portfelami Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych podwoiły się od początku tego roku, a na początku grudnia sięgną 0,5 mld zł. To efekt poszukiwania przez klientów alternatywnych produktów inwestycyjnych, poinformował ISBnews dyrektor zarządzający w Skarbiec TFI Norbert Talarczyk. Usługami asset management coraz częściej zainteresowani są klienci instytucjonalni. Największe aktywa zgromadzone są w strategiach, których szczegóły są ustalane bezpośrednio z klientem.

"Aktywa zgromadzone w usłudze zarządzania portfelami w 2019 r. podwoiły się. Na koniec listopada 2019 r. ich wartość sięga 485 mln zł, a 1 grudnia osiągniemy kwotę 500 mln zł - finalizujemy rozmowy z kolejnym klientem. Tak wyraźny wzrost jest efektem poszukiwania przez coraz większą grupę klientów alternatywnych produktów inwestycyjnych. Widzę kilka przyczyn tego zjawiska" - powiedział Talarczyk w rozmowie z ISBnews.

"Po pierwsze, mamy świetny zespół zarządzających, którzy wypracowują ponadprzeciętne wyniki naszych strategii portfelowych - te strategie są liderami w swoich grupach zarówno w okresach długich np. trzech lat, gdzie np. rentowność Strategii Agresywnej wzrosła o ponad 21%, jak i w okresie krótkim, gdzie od początku 2019 r. wynik Strategii Agresywnej Globalnej wzrósł o ponad 16%. Posiadamy siedem portfeli modelowych, z różnym udziałem funduszy akcyjnych, mieszanych i dłużnych, a inwestycje są możliwe zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym" - dodał dyrektor zarządzający.

Druga przyczyna to wzmocniona wewnętrzna struktura sprzedaży - Skarbiec zwiększył liczbę osób dedykowanych usłudze asset management. Trzecia - przydzielenie każdemu klientowi usługi zarządzania portfelami własnego opiekuna, który może mu udzielić informacji na temat inwestycji, wybór i realizację konkretnego rozwiązania uzależnionego od wyników, analizy potrzeb klienta, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka inwestycyjnego. Czwartym czynnikiem będzie - w opinii Talarczyka - wdrożenie serwisu umożliwiającego klientom podgląd portfela posiadanych aktywów za pośrednictwem przeglądarki internetowej (bez dokonywania samodzielnych transakcji).

Jednocześnie zwrócił uwagę, że największe aktywa - ok. 85-90% środków - są gromadzone w strategiach, których szczegóły są ustalane bezpośrednio z klientem, np. w zakresie limitów inwestycyjnych na każdą z klas aktywów i pojedynczego emitenta.

"Rok 2019 to okres, w którym widzimy wzmożone zainteresowanie usługą zarządzania aktywami wśród klientów instytucjonalnych. Jest wiele podmiotów, które swoich nadwyżek z różnych przyczyn nie mogą lokować w fundusze inwestycyjne, ale mogą lokować w obligacje - czy to skarbowe, czy komunalne. A nasza usługa zarządzania aktywami opiera się m.in. na tych produktach i to powoduje, że zarówno wyniki, jak i dostępność do tych produktów powoduje zainteresowanie nimi" - podkreślił dyrektor.

Wskazał, że na zainteresowanie usługami asset management wśród klientów instytucjonalnych wpływa fakt, iż posiadają oni ograniczenia ustawowe lub statutowe w zakresie możliwości inwestycyjnych swoich nadwyżek finansowych.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.