Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 33,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 26,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 44,11 mln zł wobec 34,09 mln zł zysku rok wcześniej.

"W III kwartale 2019 roku grupa kapitałowa Śnieżka wypracowała wyższe przychody ze sprzedaży i zyski niż rok wcześniej - przede wszystkim dzięki sprzyjającej koniunkturze na rynku farb dekoracyjnych w Polsce oraz konsolidacji wyników Poli-Farbe na Węgrzech. Równolegle Śnieżka kontynuowała cykl inwestycyjny, największy w swojej historii" - czytamy w komunikacie.

W III kwartale 2019 roku, na który przypada druga, letnia część sezonu remontowo-budowlanego, Grupa osiągnęła 246,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (+33,7% r/r), 51,4 mln zł zysku EBITDA (+33,3% r/r) oraz prawie 36 mln zł zysku netto (+34,5% r/r). Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 33,8 mln zł i był o 29,6% wyższy niż rok wcześniej, podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 246,1 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 184,01 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 70,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 64,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 575,58 mln zł w porównaniu z 484,3 mln zł rok wcześniej.

"Tegoroczny sezon przyniósł kontynuację pozytywnych dla Śnieżki trendów, które obserwujemy już od dłuższego czasu. W Polsce nasi klienci coraz częściej decydują się za zakup farb i lakierów z segmentu premium, w tym naszych marek Magnat oraz Vidaron. Odnotowujemy również wyższy popyt na produkty ze średniej półki cenowej, które oferujemy m.in. pod marką Śnieżka. Stopniowe przechodzenie konsumentów w kierunku produktów droższych, bardziej ekologicznych, z mniejszą ilością lotnych związków organicznych coraz wyraźniej widać także na Węgrzech, obecnie naszym drugim największym rynku" - skomentował prezes FFiL Śnieżka Piotr Mikrut, cytowany w komunikacie.

Największy udział w skonsolidowanym wyniku Grupy za trzy kwartały 2019 roku miały przychody ze sprzedaży osiągnięte w Polsce, które wzrosły o 4,8%, do 393,9 mln zł i miały 68% udziału w łącznych przychodach. Istotny wpływ na zwiększenie sprzedaży w tym okresie miało powiększenie się grupy kapitałowej o węgierską spółkę produkcyjną Poli-Farbe Vegyipari Kft. i jej spółki zależne w Rumunii i na Słowacji prowadzące działalność handlową. Przychody Grupy wypracowane na Węgrzech (po konsolidacji wyników Poli-Farbe od 15 maja br.) wyniosły 71,6 mln zł. Na koniec września br. udział węgierskiego rynku w skonsolidowanych przychodach wzrósł do 12,4%, ale docelowo może przekroczyć 20%, podano także.

Społka podała, że na Ukrainie i Białorusi - pozostałych kluczowych rynkach grupy - przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach 2019 roku były: nieznacznie wyższe na rynku ukraińskim (+0,3% r/r) oraz niższe na rynku białoruskim (-2,4% r/r) niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

"Od początku roku, tj. w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2019 roku, grupa zanotowała wyższe zyski: zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 246,8 mln zł (+21,3% r/r), zysk na działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 87,0 mln zł (+7,0% r/r), wynik EBITDA w wysokości 105,8 mln zł (+11,3% r/r), oraz skonsolidowany zysk netto w wysokości 70,4 mln PLN (+9,1% r/r). Jednocześnie - ze względu na wyższe koszty - Śnieżka osiągnęła niższe marże niż rok wcześniej, za wyjątkiem marży brutto na sprzedaży, która wzrosła do wysokości 42,9%" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 53,13 mln zł wobec 63,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Nakłady inwestycyjne w grupie po trzech kwartałach 2019 roku wyniosły 139,6 mln zł, tj. były o 171,9% wyższe niż w analogicznym okresie ub.r. W samym tylko III kwartale 2019 roku grupa wydała na rozwój 23,4 mln zł, kontynuując modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych, usprawnienie procesów magazynowania oraz optymalizację kosztów wytwarzania w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce.

"Prace w tym zakresie są bliskie ukończenia. Do końca 2019 roku planowane jest zakończenie modernizacji (w tym automatyzacji) i rozbudowy linii do produkcji farb kolorowych w zakładzie Lubzinie, a w I kwartale 2020 roku - farb białych w Pustkowie (oba zakłady są zlokalizowane w województwie podkarpackim). Na początku 2020 roku powinny zakończyć się także główne wdrożenia zaplanowane w ramach transformacji cyfrowej Change IT, która ma zapewnić Śnieżce kolejne przewagi konkurencyjne w zakresie nowoczesnych metod zarządzania sprzedażą oraz relacjami z klientem" - czytamy.

Ponadto w III kwartale ruszyła budowa nowoczesnego Centrum Logistycznego w Zawadzie k. Dębicy, które pozwoli na szybsze i tańsze zaopatrywanie rynku w produkty Śnieżki. Planowany koszt budowy I etapu, tj. hali magazynowej, to prawie 77 mln zł. Nowy obiekt o łącznej powierzchni ponad 44 tys. m2 ma zostać oddany do użytku w I kwartale 2022 roku. Docelowo przejmie on funkcje obecnych magazynów.

Śnieżka podtrzymała, że łączna wartość inwestycji zaplanowanych na lata 2018-2022 może wynieść ponad 300 mln zł.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. Skonsolidowane przychody sięgnęły 586,8 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.