Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 25-29 listopada br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Informacja i komunikacja : W sekcji informacja i komunikacja w listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 15,4 (w październiku plus 17). Poprawę koniunktury odnotowuje 19,9% badanych firm, a jej pogorszenie - 4,6% (przed miesiącem odpowiednio 21,6% i 4,7%) podał GUS. Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. "Mimo poprawy korzystnych diagnoz popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej, prognozy popytu i sprzedaży są mniej optymistyczne od sygnalizowanych przed miesiącem, a pozytywne przewidywania dotyczące sytuacji finansowej - zbliżone do formułowanych w październiku. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, zbliżony do sygnalizowanego w ubiegłym miesiącu. Kierujący jednostkami planują zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach spodziewany jest niewielki wzrost cen" - napisano w materiale. Źródło: ISBnews

Inwestycje : Inwestycje w technologie, innowacje i infrastrukturę, by zapewnić produkcję według zasad zrównoważonego rozwoju planuje 31% firm w przeciągu pięciu lat, zaś 37% firm w Polsce zamierza wprowadzić rozwiązania, które ograniczą ich udział w wytwarzaniu odpadów, wynika z raportu Navigator opublikowanego przez HSBC. Źródło: ISBnews

E-banking : Polscy konsumenci są entuzjastami cyfrowych usług, doceniając je przede wszystkim za szybkość, wygodę i możliwość korzystania z nich w dowolnym miejscu i czasie. Większe ucyfrowienie polskich konsumentów na tle Europy Środkowo-Wschodniej widać w zakresie korzystania z usług finansowych. Zdecydowana większość (81%) ankietowanych z naszego kraju korzysta z bankowości online (średnia dla regionu 63%), a po mobilne usługi płatnicze (rozumiane jako portfele mobilne oraz bankowość mobilną) sięgamy najczęściej w regionie - średnio niemal 10 razy w miesiącu (średnia dla regionu to 5,4), wynika z badania Mastercard. Źródło: ISBnews

Reklama online : W 2019 roku, po raz pierwszy w historii, globalne wydatki na programmatic przekroczą 100 mld USD Do 2020 roku programmatic będzie stanowił 69%reklam online na świecie W 2020 roku globalne wydatki na reklamę kupioną w modelu programatycznym będą stanowiły 69% wydatków na reklamę online - wynika z raportu Zenith "Programmatic Marketing Forecast". Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Varsav Game Studios : Odnotował zwrot nakładów poniesionych na produkcję, portowanie oraz promocję gry "Bee Simulator", które wyniosły około 5,5 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Grupa AB : Odnotowała 11,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. w III kw. roku kalendarzowego 2019) wobec 11,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

IMS : Odnotowało 1,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Prime Bit Games : Zarząd oczekuje wypracowania dodatniego wyniku netto w całym 2019 r., przy przychodach na poziomie ok. 1,96 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Ten Square Games : Odnotował 18,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 10,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

XTPL : Odnotowało 19,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej po 9 miesiącach 2019 r. wobec 4,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Amazon : Ogłosił kolejną inwestycję w Polsce. W centrum logistyki e-commerce w Gliwicach o powierzchni ponad 210 000 m2 powstanie ponad 1 000 nowych miejsc pracy, podała spółka. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi : Odnotowało 0,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 0,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Polkomtel : Odstąpił od umowy zawartej 23 czerwca 2016 roku z Huawei Polska, dotyczącej wdrożenia systemu informatycznego BES wraz z zapewnieniem wsparcia i rozwoju, podał Cyfrowy Polsat. Źródło: ISBnews

LiveChat Software : Odnotował 16,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. roku obrotowego 2019/2020, zakończonego 30 września 2019 r., wobec 14,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat : Działając w imieniu własnym oraz jako agent podmiotów zobowiązanych, zawarł z wybranymi polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi akt przystąpienia do dodatkowego kredytu, który przewiduje udzielenie spółce kredytu terminowego w wysokości 1 mld zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

BoomBit : Odnotował 1,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Ailleron : Odnotował 2,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Action w restrukturyzacji : Odnotował 4,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 8,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Datawalk : Odnotował 3,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,71 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

CI Games : Odnotowało 2,92 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2019 r. wobec 1,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Starward Industries : Rozpoczął publiczną emisję 73 005 akcji serii H. Cena emisyjna będzie się zawierała w przedziale 40-44 zł. Oznacza to, że do spółki trafi od 2,9 do 3,2 mln zł, podała spółka. Oferującym jest Dom Maklerski Navigator. Spółka chce zadebiutować na rynku NewConnect w II kwartale 2020 r. Źródło: ISBnews

Ultimate Games : Wspólnie z firmą Gaming Factory podpisali list intencyjny i powołali nową spółką Ultimate VR sp. z o.o, podało Ultimate Games. Jej główną działalnością ma być przystosowanie gier z portfolio obu firm do technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). W nowoutworzonej spółce Ultimate Games i Gaming Factory będą posiadały równe udziały - po 45%. Pozostałe 10% udziałów otrzyma zespół. Źródło: ISBnews

IMS : Zarząd zdecydował o rozpoczęciu poszukiwań inwestora strategicznego do realizacji planów rozwojowych spółki związanych z ekspansją międzynarodową, podała spółka. IMS zidentyfikował kilka interesujących celów akwizycyjnych działających w branży, mających swoje siedziby głównie na terenie Europy. Źródło: ISBnews

The Dust : Zawarł z trzema inwestorami umowy objęcia przez tych inwestorów łącznie 225 000 akcji serii E, podała spółka. Cena emisyjna za 1 akcję wynosiła 8 zł, co oznacza pozyskanie przez spółkę środków pieniężnych w wysokości 1,8 mln zł (kwota brutto, która zostanie pomniejszona o koszty emisji). Źródło: ISBnews

Agora, Eurozet : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia spółki Eurozet przez Agorę, podał Urząd. W tej sprawie konieczne jest przeprowadzenie badania rynku. Źródło: ISBnews

IMS : Zarząd planuje skupić 730 tys. akcji po 3,7 zł za sztukę w ramach IX transzy programu skupu akcji własnych, podała spółka. Źródło: ISBnews

Asbis : Rada dyrektorów podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku spółki za 2019 r. w wysokości 3 330 000 USD. Zaliczką objętych będzie 55 500 000 akcji spółki, co oznacza wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,06 USD na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

LiveChat Software : Zarząd zwrócił się do rady nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki w wysokości 15,45 mln zł na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019/20, podała spółka. Źródło: ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Vivid Games : Liczba pobrań gier z serii gier "Gravity Rider" przekroczyła 10 milionów, podało Vivid Games. W ramach współpracy z firmą Skillz Inc. powstaje specjalna wersja gry, która opiera się wyłącznie na rozgrywkach wieloosobowych oraz platformie turniejowej Skillz. Premiera planowana jest na II kwartał 2020 roku. Źródło: ISBnews

Allegro : Udostępniło przesyłki kurierskie w ramach Allegro Smart! bez dodatkowych opłat, podała spółka. Źródło: ISBnews

The Dust : Zaprezentował nową grę "Exterminator Simulator" na platformie Steam, podała spółka. The Dust planuje wydanie gry w 2020 roku. Źródło: ISBnews

Grupa IMS : Wdraża usługę aromamarketingu w sieci sklepów Stara Mydlarnia. Pierwsza instalacja odbyła się już w Bydgoszczy, w Parku Handlowym Batory, podała spółka. Źródło: ISBnews

Orange Polska : Ze światłowodu korzysta pół miliona klientów Orange Polska, podał operator. Wykorzystanie sieci światłowodowej Orange w skali kraju zwiększyło się do 12,5%. Najwięcej użytkowników światłowodu Orange mieszka w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie i Łodzi. Źródło: ISBnews

Ministerstwo Rozwoju : MR podpisało dziś porozumienie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz z Polskim Alarmem Smogowym dotyczące wykorzystywania specjalnego oprogramowania. które pozwoli Inspekcji Handlowej na automatyczną weryfikację ofert sprzedaży kotłów na paliwo w internecie, poinformowali przedstawiciele resortu. Źródło: ISBnews

CI Games : Dostrzega "zdecydowanie pozytywne" oceny użytkowników wprowadzonej w piątek gry "Sniper Ghost Warrior Contracts", ale jednocześnie dokonuje kolejnych poprawek na podstawie feedbacku ze strony graczy. Spółka przygotowała też kilka darmowych dodatków, które ukażą się wkrótce, poinformował ISBnews prezes Marek Tymiński. Zapowiedział, że pierwsze dane o sprzedaży gry zostaną podane w piątek, 29 listopada. Źródło: ISBnews

Vivid Games : Zawarło z Nikolą Sachokiem umowę wydawniczą, na podstawie której wydana zostanie na platformach iOS i Android gra "Pets Hotel", podała spółka. Źródło: ISBnews

InPost : Rozbudował sieć Paczkomatów do 6 tys. urządzeń, podała spółka. Paczkomat nr 6 000 został postawiony w małopolskiej Suchej Beskidzkiej. Firma podkreśla, że jest gotowa do obsługi przesyłek w szczycie świątecznym, zwyczajowo rozpoczynającym się w Black Friday - czyli w tym roku 29 listopada. Źródło: ISBnews

Blue Media : Wprowadziło nowe usługi związane z weryfikacją klientów w oparciu o dostęp do informacji o rachunkach bankowych (tzw. AIS), podała spółka. Wykorzysta w tym celu możliwości, jakie daje unijna dyrektywa PSD2. Nowymi usługami Blue Media chce zainteresować zarówno polskich, jak i europejskich usługodawców. Źródło: ISBnews

BREWE Leasing : Zlecił przygotowanie cyfrowej platformy transakcyjnej w ramach marki Goldberg & Johnson (G&J), poinformował prezes Arkadiusz Mikłasz. Źródło: ISBnews

Alior Bank : W drugiej edycji programu RBL_START rozpoczął 4 projekty pilotażowe z Logic AI, Luna, Zappy AI oraz Domove, podał bank. Źródło: ISBnews

Wasko : Miasto Katowice odstąpiło od umowy na realizację zamówienia publicznego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach", zawartej z konsorcjum firm COIG (spółka zależna Wasko) oraz Vulcan, podało Wasko. Wartość umowy wynosiła 19,5 mln zł netto (23,9 mln zł brutto) i mogła zostać powiększona o zakup przez zamawiającego dodatkowych licencji oraz o zlecenie dodatkowych usług polegających na rozszerzenia programu o obsługę funkcjonalności. Źródło: ISBnews

IMS : Październik br. okazał się rekordowym miesiącem dla grupy IMS pod względem nowo pozyskanych lokalizacji, których liczba sięgnęła 475, podała spółka. Od stycznia do października włącznie IMS wdrożył usługi marketingu sensorycznego w niemal 2 tys. lokalizacji. Źródło: ISBnews

Bloober Team : Pudełkowa wersja gry "Blair Witch" ukaże się 31 stycznia 2020 r., podał Bloober Team. Źródło: ISBnews

Ultimate Games : Gra "Bouncy Bob 2" udostępniona na platformie Nintendo Switch zwróciła koszty portowania i marketingu (sprzedaż ok. 1000 szt. kopii). Zgodnie z zawartą z deweloperem umową Emitentowi przysługuje określony % z przychodów ze sprzedaży gry na Nintendo Switch. Gra miała swoją premierę na Nintendo Switch w dniu 20.11.2019 r. Źródło: spółka

Forever Entertainment : Data premiery gry "Roll'd" na platformie Nintendo Switch została ustalona na 26 Grudnia 2019 w Europie, Australii i Nowej Zelandii, a także w USA, Kanadzie, Meksyku. Cena gry to 1.99 Euro/1.99 USD. Źródło: spółka

Draw Distance : Spółka powzięła informację o przesunięciu terminu premiery gry "Vampire: The Masquerade - Coteries of New York" na platformie PC z dnia 4 grudnia 2019 r. na dzień 11 grudnia 2019 r. Decyzja o przesunięciu terminu premiery została podjęta przez spółkę i licencjodawcę IP - Paradox Interactive AB, w związku z uznaniem, że zmiana przedmiotowego terminu pozwoli na uzyskanie lepszej widoczności produktu na rynku, dotarcie do większej grupy odbiorców, a jednocześnie wpłynie na dalszą maksymalizację jakości produktu. Źródło: spółka

7Levels : Przedsprzedaż gry "Golf Peaks" na platformie Nintendo Switch na rynku japońskim rozpocznie się w dniu 5 grudnia 2019 r. Do sprzedaży regularnej gra trafi 12 grudnia 2019 r. Źródło: spółka

Forever Entertainment : Został zakończony proces certyfikacji gry "Sinless" na Nintendo Switch. Premiera odbędzie się w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Źródło: spółka

Prime Bit Games : zawarła umowy sprzedaży aplikacji: wirtualnego kelnera - "eWaiter", "ITManager" (outsourcing) oraz "Prime Manager" (ewidencja czasu pracy) za łączną kwotę 200 tys. zł. Nabywcą aplikacji jest podmiot dominujący wobec spółki - Prime Bit Studio Sp. z o.o. Źródło: spółka

Ultimate Games : Została zawarta pomiędzy spółką a Gaming Factory umowa cesji praw do wybranych gier Ultimate Games. Na mocy zawartej umowy emitent przekazał odpłatnie do Gaming Factory, tj. za kwotę 400 tys. zł prawa do 9 gier w wersji na PC z portfolio emitenta, z czego najważniejsze to gry o tematyce bitewnej tj. "Knight Simulator", "Roman Legionary", "Big Battle and Defence" oraz "Siege Machine Builder". Zarząd podjął decyzję o sprzedaży praw do wybranych gier Spółki, ponieważ stawia obecnie na rozwój symulatorów, w tym głównie gier wędkarskich, oraz tworzonych na licencji Discovery Channel, a tytuły objęte cesją nie wpisują się w strategię i dotychczasowe portfolio wydawnicze spółki. Źródło: spółka

Klabater : Piłkarska gra zręcznościowa z portfolio wydawniczego Klabatera Golazo! zadebiutowała 27 listopada w wersji na konsole PlayStation 4 i Xbox One. Źródło: spółka

Avon, Feminoteka : Pod hasłem ?PrzeMOC wobec KOBIET. Skreśl niepotrzebne" 25 listopada wystartowała ogólnopolska kampania firmy Avon i fundacji Feminoteka, które będą walczyć z przemocą w pozytywny sposób. Bohaterkami kampanii są kobiety, które odnalazły w sobie moc i wydostały się z przemocowej sytuacji. Aby ułatwić takie działanie wszystkim pokrzywdzonym, została również uruchomiona pierwsza w Polsce przeciwprzemocowa aplikacja mobilna Avon Alert. Źródło: spółka

(ISBnews/ISBtech)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem